Wetenschapsbarometer

De resultaten

De wetenschapsbarometer is een bevragingsinstrument om het draagvlak voor wetenschap en technologie bij verschillende doelgroepen te bepalen. Een eerste bevraging (nulmeting) werd in het voorjaar van 2018 georganiseerd, een tweede meting werd georganiseerd einde 2019, een derde meting werd georganiseerd einde 2020, een vierde meting werd georganiseerd einde 2021 en een vijfde meting werd georganiseerd einde 2022.

Op deze website kunt u het onderzoeksrapport en de resultaten van deze bevraging, evenals een beknopte samenvatting ervan terugvinden van de metingen 2022, 2021, 2020, 2019 en 2018.

Download het uitgebreide onderzoeksrapport 2022 hier

Download het uitgebreide onderzoeksrapport 2021 hier
Download het uitgebreide onderzoeksrapport 2020 hier
Download het uitgebreide onderzoeksrapport 2019 hier
Download het uitgebreide onderzoeksrapport 2018 hier

Onderzoeksresultaten

In kader van het project werden bevragingen georganiseerd bij de algemene Vlaamse bevolking, werkgevers, leerkrachten in het Vlaamse onderwijs, ouders en leerlingen.

De gedetailleerde resultaten van dit onderzoek vind je hier:

Algemene resultaten alle doelgroepen

Gedetailleerde resultaten Vlaamse bevolking

Gedetailleerde resultaten werkgevers

Gedetailleerde resultaten leerkrachten

Gedetailleerde resultaten ouders

Gedetailleerde resultaten leerlingen

Download Excelversie

De wetenschapsbarometer is een initiatief van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en werd einde 2022 uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoeksbureau iVOX. Voor vragen over de wetenschapsbarometer kunt u terecht bij kris.maison@vlaanderen.be.