Wetenschapsbarometer

Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van het Departement EWI (Vlaamse Overheid) tussen 19 september 2022 en 18 oktober 2022 bij 233 Vlaamse werkgevers (C-levels en hoger kader). De maximale foutenmarge (betrouwbaarheidsinterval 95%) bij een steekproef van 233 respondenten is 6,38%.

Klik op de topics om de data te tonen of te verbergen.

INTERESSE IN WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021
 • Geslacht
 • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
 • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Vragen Antwoorden Totaal
233
2018
(A) 211
2019
(B) 235
2020
(C) 277
2021
(D) 248
2022
(E) 233
Man
(A) 148
Vrouw
(B) 85
Exact wetenschappelijke richting
(A) 124
Andere
(B) 108
Ja
(A) 58
Neen
(B) 175
In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Heel erg 27.5% 31.3% 26.3% 32.2% 32.2% 27.5% 31% 21.4% 42.7% B 9.7% 52.2% B 19.3%
Eerder wel 54.3% 50.2% 53.6% 51.3% 51.2% 54.3% 56.2% 51.1% 48% 61.7% A 39.5% 59.2% A
Neutraal 14% 14.7% 13.9% 12.9% 13.5% 14% 10.8% 19.6% 9% 19.8% A 8.3% 15.9%
Eerder niet 2.5% 3.8% 5.6% 2.6% 3.1% 2.5% 2% 3.3% 0% 5.4% 0% 3.3%
Helemaal niet 1.7% 0% 0.6% 1% 0% 1.7% 0% 4.6% 0.3% 3.3% 0% 2.2%
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate bent u geïteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Geïteresseerd 81.8% 81.5% 79.9% 83.6% 83.4% 81.8% 87.2% B 72.5% 90.7% B 71.4% 91.7% B 78.5%
Neutraal 14% 14.7% 13.9% 12.9% 13.5% 14% 10.8% 19.6% 9% 19.8% A 8.3% 15.9%
Niet geïteresseerd 4.2% 3.8% 6.2% 3.6% 3.1% 4.2% 2% 7.9% A 0.3% 8.8% A 0% 5.6%
Welke van onderstaande wetenschappelijke thema’s of disciplines interesseren u het meest?
Top 3 - Eerste plaats. Gesorteerd van hoog naar laag
Vraagfilter: Niet indien 'geen enkele' op eerste plaats.
Economie 17.4% 11.1% 16.4% 15.1% 17.6% 17.4% 21.7% B 9.6% 13% 22.7% 9.1% 20.1%
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 15.2% 17.3% 19.4% 15% 17.1% 15.2% 21.2% B 4.4% 24.6% B 4.2% 26.8% B 11.4%
Computers en netwerken 14.6% 12% 9.2% 10.1% 10.3% 14.6% 18% 8.6% 19.3% B 9.1% 4.7% 17.9% A
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 11.2% 9.1% 13.3% 14.3% 13.6% 11.2% 5% 22.3% A 13.1% 9% 17.5% 9.1%
Psychologie 8.3% 8.2% 8.2% 7.7% 8.4% 8.3% 5% 14.3% A 4.7% 12.3% A 15.9% B 5.8%
Sociale en politieke wetenschappen 8.3% 10.1% 9% 8.5% 8% 8.3% 8.3% 8.4% 3.7% 13.9% A 3.4% 9.9%
Taal- en letterkunde 7% 6.7% 4% 7.7% 4.7% 7% 3.6% 13.0% A 1.7% 13.3% A 0% 9.2%
Biologie 3.9% 5.8% 4.8% 3.7% 4.5% 3.9% 4.4% 3.1% 3.4% 4.6% 5.3% 3.5%
Kunstwetenschappen 3.5% 5.3% 2.3% 4.5% 5.3% 3.5% 2.4% 5.4% 2.5% 4.6% 2.1% 3.9%
Fysica 3.2% 3.8% 3.2% 3.8% 1.6% 3.2% 3.2% 3.2% 4.3% 1.9% 5% 2.6%
Wiskunde 2.2% 3.8% 2.8% 2.7% 1.5% 2.2% 2.6% 1.5% 4.1% 0% 1.5% 2.5%
Chemie 2.4% 3.4% 3.1% 1.9% 2% 2.4% 2.6% 1.9% 4% 0% 6.9% B 0.9%
Rechten 0.8% 2.4% 3.2% 3.2% 2.5% 0.8% 0% 2.3% 0.3% 1.5% 0% 1.1%
Andere 2% 1% 1.2% 1.7% 2.8% 2% 2% 1.9% 1.3% 2.9% 1.9% 2%
Aanwezigheid in top 3. Gesorteerd van hoog naar laag
Economie 39.5% 33.7% 41.6% 35.8% 40.2% 39.5% 44.2% 31.1% 32.3% 48.4% A 22.2% 45.2% A
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 37.6% 37% 35.4% 35.6% 32.7% 37.6% 50.5% B 14.4% 54.6% B 17.6% 45.8% 34.9%
Computers en netwerken 30.8% 30.8% 28% 29.5% 24.4% 30.8% 37.6% B 18.6% 38.9% B 21.1% 23.8% 33.1%
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 27.6% 25.5% 30.2% 27.8% 33.2% 27.6% 18.1% 44.7% A 29.1% 25.6% 37.5% 24.4%
Sociale en politieke wetenschappen 27.1% 21.6% 26.5% 28.8% 25% 27.1% 29.6% 22.5% 19.5% 36.2% A 10.7% 32.4% A
Psychologie 24.3% 27.9% 24.3% 28.7% 25.3% 24.3% 17.5% 36.4% A 19.6% 29.7% 29.3% 22.6%
Taal- en letterkunde 19.2% 20.7% 15.4% 16% 19.2% 19.2% 12% 32.3% A 5.8% 35.3% A 7.5% 23.0% A
Biologie 16.4% 17.8% 19% 19% 18.3% 16.4% 12% 24.5% A 19.7% 12.7% 22.8% 14.4%
Kunstwetenschappen 12.6% 17.3% 11.9% 12.1% 15% 12.6% 10% 17.2% 7.7% 18.5% A 16% 11.5%
Fysica 11.9% 19.2% 13.3% 17.8% 15.4% 11.9% 16.5% B 3.6% 18.8% B 3.5% 18.8% 9.6%
Wiskunde 11.7% 10.1% 10.8% 10% 7.9% 11.7% 11.7% 11.9% 20.0% B 2.1% 15.6% 10.5%
Rechten 11.2% 13.5% 13.1% 14.4% 14.9% 11.2% 8.2% 16.6% 3.8% 20.1% A 2.3% 14.2% A
Chemie 7.6% 9.6% 10.8% 8.2% 10.1% 7.6% 8.9% 5.4% 11.8% B 2.2% 24.5% B 2.1%
Andere 3.4% 6.3% 4.8% 3.7% 5.7% 3.4% 3.8% 2.5% 2.5% 3.9% 3.4% 3.3%
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u? Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij …
… minder dan nieuws over andere thema’s 5% 5.2% 9.1% 7.1% 3.8% 5% 2.2% 9.8% A 0.3% 10.4% A 0% 6.6%
… evenveel als nieuws over andere thema’s 37.9% 40.3% 30.5% 33.6% 31.1% 37.9% 31.7% 48.4% A 29% 48.3% A 21.5% 43.2% A
… meer dan nieuws over andere thema’s, maar ik ga niet echt actief op zoek naar extra informatie erover 35.7% 35.5% 39.9% 37.3% 45.6% 35.7% 41.7% B 25.4% 39.6% 31.2% 42.5% 33.5%
… meer dan nieuws over andere thema’s en ik ga regelmatig op zoek naar extra informatie erover 21.5% 19% 20.5% 22% 19.5% 21.5% 24.4% 16.4% 31.1% B 10% 35.9% B 16.7%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u?Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij
Minder dan nieuws over andere themas 5% 5.2% 9.1% 7.1% 3.8% 5% 2.2% 9.8% A 0.3% 10.4% A 0% 6.6%
Evenveel als nieuws over andere themas 37.9% 40.3% 30.5% 33.6% 31.1% 37.9% 31.7% 48.4% A 29% 48.3% A 21.5% 43.2% A
Meer dan nieuws over andere themas 57.2% 54.5% 60.4% 59.3% 65.1% 57.2% 66.1% B 41.8% 70.7% B 41.2% 78.5% B 50.1%

BELANG VAN WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021
 • Geslacht
 • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
 • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Vragen Antwoorden Totaal
233
2018
(A) 211
2019
(B) 235
2020
(C) 277
2021
(D) 248
2022
(E) 233
Man
(A) 148
Vrouw
(B) 85
Exact wetenschappelijke richting
(A) 124
Andere
(B) 108
Ja
(A) 58
Neen
(B) 175
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0.2% 0% 0% 0% 0% 0.2% 0.4% 0% 0% 0.5% 1% 0%
Eerder niet akkoord 0% 0.5% 0.6% 0.5% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Neutraal 2.7% 2.4% 1.1% 3.9% 1.9% 2.7% 0.7% 6.1% A 2.1% 3.3% 2.8% 2.7%
Eerder wel akkoord 26.7% 24.2% 23.1% 23.4% 28.6% 26.7% 23.7% 31.8% 19% 35.4% A 15.1% 30.5% A
Helemaal akkoord 69.8% 73% 74.9% 72.3% 68.5% 69.8% 74.3% 62.1% 78.9% B 59.5% 80.8% B 66.2%
Geen mening 0.6% 0% 0.3% 0% 0% 0.6% 0.9% 0% 0% 1.2% 0.4% 0.6%
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0% 0.5% 1.1% 0.4% 0.1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 1.7% 4.7% 5% 1.8% 4.9% 1.7% 2.8% 0% 2.4% 1% 3.3% 1.2%
Neutraal 10.4% 10% 9.3% 10% 5.1% 10.4% 6.2% 17.7% A 9.1% 11.6% 7.4% 11.4%
Eerder wel akkoord 45.4% 33.2% 44.8% 42.8% 47.7% A 45.4% 47.1% 42.5% 44.2% 47.2% 30.3% 50.4% A
Helemaal akkoord 42% 51.7% 39.9% 45.1% 41.9% 42% 43.2% 39.9% 44.3% 39.2% 59.0% B 36.4%
Geen mening 0.5% 0% 0% 0% 0.3% 0.5% 0.7% 0% 0% 1% 0% 0.6%
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
Helemaal niet akkoord 0% 0% 0% 0.8% 0.5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 0.2% 0% 1.4% 0% 0.9% 0.2% 0.4% 0% 0% 0.2% 0.4% 0.2%
Neutraal 3.6% 6.6% 2.4% 3.8% 2.7% 3.6% 1.4% 7.4% A 3.9% 3.3% 4.6% 3.3%
Eerder wel akkoord 24.4% 22.7% 25.5% 22.5% 25.2% 24.4% 21.9% 28.9% 23.6% 25.6% 21% 25.6%
Helemaal akkoord 70.6% 70.1% 69.9% 72.8% 70.8% 70.6% 75.6% B 61.9% 72.5% 68.4% 74% 69.4%
Geen mening 1.1% 0.5% 0.8% 0% 0% 1.1% 0.7% 1.9% 0% 2.5% 0% 1.5%
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
Helemaal niet akkoord 1.6% 1.4% 1.1% 1.6% 1.4% 1.6% 2.5% 0% 0.7% 2.7% 1.3% 1.7%
Eerder niet akkoord 7.4% 16.1% E 14.5% 11% 14.8% 7.4% 8.3% 5.8% 10.2% 4.1% 5.2% 8.1%
Neutraal 23.6% 14.7% 14.7% 15.5% 9.7% 23.6% D 22.3% 25.9% 27.6% 19.2% 17% 25.8%
Eerder wel akkoord 38.4% 36.5% 38% 35.1% 41.1% 38.4% 39.3% 36.8% 34.5% 42.8% 46.9% 35.6%
Helemaal akkoord 27.5% 30.8% 31.3% 36.8% 32.3% 27.5% 26.3% 29.6% 26.9% 28% 29.6% 26.8%
Geen mening 1.5% 0.5% 0.3% 0% 0.7% 1.5% 1.3% 1.9% 0% 3.3% 0% 2%
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
Helemaal niet akkoord 0.2% 0% 0% 0% 0% 0.2% 0.4% 0% 0% 0.2% 0.4% 0.2%
Eerder niet akkoord 0.5% 0.5% 0% 1.4% 0.5% 0.5% 0.7% 0% 0.9% 0% 1.8% 0%
Neutraal 4.2% 6.6% 4.4% 5.6% 4.3% 4.2% 3.3% 5.6% 3.7% 4.8% 2.8% 4.6%
Eerder wel akkoord 37.9% 28.9% 37.5% 36.1% 37.8% 37.9% 38% 37.8% 31.6% 45.5% A 26.1% 41.8% A
Helemaal akkoord 56.7% 63.5% 58.1% 55.8% 56.5% 56.7% 56.8% 56.6% 63.8% B 48.6% 68.9% B 52.7%
Geen mening 0.5% 0.5% 0% 1.1% 0.9% 0.5% 0.7% 0% 0% 1% 0% 0.6%
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
Helemaal niet akkoord 12.7% 12.8% 11.9% 17.7% 15.5% 12.7% 16.6% B 6% 14% 11.4% 27.1% B 8%
Eerder niet akkoord 39.8% 40.3% 34.6% 41.7% 44.6% 39.8% 42.1% 36% 40.6% 39.2% 36% 41.1%
Neutraal 29.2% 27% 31.2% 22.1% 23.1% 29.2% 26.3% 34.1% 30.5% 27.4% 23.7% 31%
Eerder wel akkoord 14.4% 16.6% 17.8% 14.8% 12% 14.4% 11.4% 19.7% 12.4% 16.6% 8.3% 16.5%
Helemaal akkoord 3% 2.8% 4.3% 3.7% 4.3% 3% 2.3% 4.2% 2.5% 3.7% 5% 2.4%
Geen mening 0.8% 0.5% 0.3% 0% 0.5% 0.8% 1.3% 0% 0% 1.8% 0% 1.1%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
Niet akkoord 0.2% 0.5% 0.6% 0.5% 1% 0.2% 0.4% 0% 0% 0.5% 1% 0%
Neutraal 2.7% 2.4% 1.1% 3.9% 1.9% 2.7% 0.7% 6.1% A 2.1% 3.3% 2.8% 2.7%
Akkoord 96.5% 97.2% 98% 95.6% 97.1% 96.5% 98% 93.9% 97.9% 94.9% 95.9% 96.7%
Geen mening 0.6% 0% 0.3% 0% 0% 0.6% 0.9% 0% 0% 1.2% 0.4% 0.6%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
Niet akkoord 1.7% 5.2% 6% 2.2% 5% 1.7% 2.8% 0% 2.4% 1% 3.3% 1.2%
Neutraal 10.4% 10% 9.3% 10% 5.1% 10.4% 6.2% 17.7% A 9.1% 11.6% 7.4% 11.4%
Akkoord 87.4% 84.8% 84.7% 87.9% 89.6% 87.4% 90.4% 82.3% 88.5% 86.4% 89.3% 86.8%
Geen mening 0.5% 0% 0% 0% 0.3% 0.5% 0.7% 0% 0% 1% 0% 0.6%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
Niet akkoord 0.2% 0% 1.4% 0.8% 1.4% 0.2% 0.4% 0% 0% 0.2% 0.4% 0.2%
Neutraal 3.6% 6.6% 2.4% 3.8% 2.7% 3.6% 1.4% 7.4% A 3.9% 3.3% 4.6% 3.3%
Akkoord 95% 92.9% 95.4% 95.4% 95.9% 95% 97.5% B 90.8% 96.1% 94% 95% 95%
Geen mening 1.1% 0.5% 0.8% 0% 0% 1.1% 0.7% 1.9% 0% 2.5% 0% 1.5%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
Niet akkoord 9% 17.5% 15.6% 12.6% 16.2% 9% 10.8% 5.8% 10.9% 6.8% 6.5% 9.8%
Neutraal 23.6% 14.7% 14.7% 15.5% 9.7% 23.6% D 22.3% 25.9% 27.6% 19.2% 17% 25.8%
Akkoord 65.9% 67.3% 69.4% 71.9% 73.4% 65.9% 65.6% 66.4% 61.5% 70.8% 76.5% B 62.4%
Geen mening 1.5% 0.5% 0.3% 0% 0.7% 1.5% 1.3% 1.9% 0% 3.3% 0% 2%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
Niet akkoord 0.7% 0.5% 0% 1.4% 0.5% 0.7% 1.1% 0% 0.9% 0.2% 2.2% 0.2%
Neutraal 4.2% 6.6% 4.4% 5.6% 4.3% 4.2% 3.3% 5.6% 3.7% 4.8% 2.8% 4.6%
Akkoord 94.7% 92.4% 95.6% 91.9% 94.3% 94.7% 94.8% 94.4% 95.4% 94% 95% 94.6%
Geen mening 0.5% 0.5% 0% 1.1% 0.9% 0.5% 0.7% 0% 0% 1% 0% 0.6%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
Niet akkoord 52.6% 53.1% 46.5% 59.4% B 60.1% B 52.6% 58.7% B 42% 54.6% 50.6% 63.1% 49.1%
Neutraal 29.2% 27% 31.2% 22.1% 23.1% 29.2% 26.3% 34.1% 30.5% 27.4% 23.7% 31%
Akkoord 17.4% 19.4% 22.1% 18.5% 16.3% 17.4% 13.7% 23.9% A 14.9% 20.2% 13.3% 18.8%
Geen mening 0.8% 0.5% 0.3% 0% 0.5% 0.8% 1.3% 0% 0% 1.8% 0% 1.1%
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
Helemaal niet akkoord 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 1.2% 1.9% 1.8% 2.7% 1.3% 1.2% 0.5% 2.3% 0% 2.6% 1.4% 1.1%
Neutraal 8% 8.1% 8.3% 6.7% 5.4% 8% 4.6% 13.9% A 4.6% 12.0% A 7% 8.3%
Eerder wel akkoord 46.2% 41.2% 53.3% 46.8% 52.4% 46.2% 46.4% 45.8% 46.7% 45.7% 38.6% 48.7%
Helemaal akkoord 43.3% 48.8% 36.5% 43.8% 39.9% 43.3% 47.7% 35.6% 48.7% 36.9% 53% 40.1%
Geen mening 1.3% 0% 0% 0% 1.1% 1.3% 0.7% 2.2% 0% 2.8% 0% 1.7%
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
Helemaal niet akkoord 1.8% 0.9% 2% 1.2% 0.5% 1.8% 0.6% 3.7% 1.3% 2% 3.8% 1.1%
Eerder niet akkoord 5% 6.6% 4.5% 4.7% 6.3% 5% 3.9% 7.1% 2.2% 8.4% A 0% 6.7%
Neutraal 21.8% 16.6% 25.9% 24.4% 20% 21.8% 21.1% 23.2% 20.7% 23.3% 15.4% 24%
Eerder wel akkoord 50.5% 52.6% 52.8% 53.8% 54% 50.5% 52.5% 47.2% 54.1% 46.9% 60% 47.4%
Helemaal akkoord 19.5% 23.2% 13.8% 15.9% 18.2% 19.5% 19.9% 18.8% 21.8% 16.6% 20.8% 19.1%
Geen mening 1.3% 0% 0.9% 0% 0.9% 1.3% 2% 0% 0% 2.8% 0% 1.7%
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
Helemaal niet akkoord 0% 0.9% 2.3% 1.2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 6% 10% 6.2% 6.1% 5.5% 6% 4% 9.4% 3.3% 8.9% 4.3% 6.6%
Neutraal 21.2% 15.2% 17.9% 16.4% 16.4% 21.2% 20.2% 23% 18.5% 24.5% 17.6% 22.4%
Eerder wel akkoord 48.2% 40.8% 46.8% 50.2% 51.8% 48.2% 47.9% 48.7% 50.6% 45.8% 45% 49.3%
Helemaal akkoord 23.8% 33.2% 25.7% 25.5% 24.8% 23.8% 26.6% 18.9% 27.7% 19% 33.2% 20.7%
Geen mening 0.8% 0% 1.1% 0.6% 1.6% 0.8% 1.3% 0% 0% 1.8% 0% 1.1%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
Niet akkoord 1.2% 1.9% 1.8% 2.7% 1.3% 1.2% 0.5% 2.3% 0% 2.6% 1.4% 1.1%
Neutraal 8% 8.1% 8.3% 6.7% 5.4% 8% 4.6% 13.9% A 4.6% 12.0% A 7% 8.3%
Akkoord 89.5% 90% 89.8% 90.7% 92.3% 89.5% 94.1% B 81.5% 95.4% B 82.6% 91.6% 88.8%
Geen mening 1.3% 0% 0% 0% 1.1% 1.3% 0.7% 2.2% 0% 2.8% 0% 1.7%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
Niet akkoord 6.8% 7.6% 6.5% 5.9% 6.8% 6.8% 4.5% 10.8% 3.5% 10.4% A 3.8% 7.8%
Neutraal 21.8% 16.6% 25.9% 24.4% 20% 21.8% 21.1% 23.2% 20.7% 23.3% 15.4% 24%
Akkoord 70.1% 75.8% 66.7% 69.7% 72.3% 70.1% 72.4% 66% 75.9% B 63.5% 80.9% B 66.5%
Geen mening 1.3% 0% 0.9% 0% 0.9% 1.3% 2% 0% 0% 2.8% 0% 1.7%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
Niet akkoord 6% 10.9% 8.5% 7.3% 5.5% 6% 4% 9.4% 3.3% 8.9% 4.3% 6.6%
Neutraal 21.2% 15.2% 17.9% 16.4% 16.4% 21.2% 20.2% 23% 18.5% 24.5% 17.6% 22.4%
Akkoord 72% 73.9% 72.4% 75.6% 76.6% 72% 74.5% 67.6% 78.3% B 64.8% 78.2% 69.9%
Geen mening 0.8% 0% 1.1% 0.6% 1.6% 0.8% 1.3% 0% 0% 1.8% 0% 1.1%

VERTROUWEN IN WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021
 • Geslacht
 • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
 • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Vragen Antwoorden Totaal
233
2018
(A) 211
2019
(B) 235
2020
(C) 277
2021
(D) 248
2022
(E) 233
Man
(A) 148
Vrouw
(B) 85
Exact wetenschappelijke richting
(A) 124
Andere
(B) 108
Ja
(A) 58
Neen
(B) 175
In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
Heel erg 31% 21.3% 13.8% 25.6% B 28.6% B 31.0% B 34.6% 24.9% 33.1% 28.3% 46.1% B 26%
Eerder wel 55.1% 68.2% E 73.3% E 64.7% 64.3% 55.1% 57% 51.9% 57% 53.4% 40.5% 60.0% A
Neutraal 12.5% 9% 12% 8.3% 6.5% 12.5% 8.5% 19.4% A 9.9% 15.3% 10.7% 13.1%
Eerder niet 1.4% 1.4% 0.9% 1.3% 0.6% 1.4% 0% 3.8% 0% 3% 2.8% 1%
Helemaal niet 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
Vertrouwen 86.1% 89.6% 87.1% 90.4% 92.9% 86.1% 91.5% B 76.8% 90.1% 81.7% 86.6% 86%
Neutraal 12.5% 9% 12% 8.3% 6.5% 12.5% 8.5% 19.4% A 9.9% 15.3% 10.7% 13.1%
Geen vertrouwen 1.4% 1.4% 0.9% 1.3% 0.6% 1.4% 0% 3.8% 0% 3% 2.8% 1%
Je kunt erop vertrouwen dat het klopt wat wetenschappers zeggen
Helemaal niet akkoord 1.1% 0% 1.8% 2.3% 1.3% 1.1% 0.7% 1.9% 0.9% 1.5% 2.8% 0.6%
Eerder niet akkoord 6.2% 8.1% 11.1% 5.7% 7.9% 6.2% 4.7% 8.7% 6% 6.1% 5.5% 6.4%
Neutraal 32.9% 45.0% D 42.6% D 33.3% 27.3% 32.9% 34.8% 29.5% 30.2% 36.2% 24.1% 35.7%
Eerder wel akkoord 52.4% 39.3% 41.5% 50.5% 55.0% A B 52.4% 53.4% 50.6% 57.9% 46.5% 60.5% 49.7%
Helemaal akkoord 5.8% 6.2% 1.9% 8.3% B 7.5% B 5.8% 5.6% 6% 4.1% 7.2% 7.1% 5.3%
Geen mening 1.7% 1.4% 1.1% 0% 0.9% 1.7% 0.7% 3.3% 1% 2.5% 0% 2.2%
Wetenschappers werken volgens strikte regels en procedures
Helemaal niet akkoord 0% 0.9% 0.9% 1.8% 1.7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 3.8% 6.2% 8.1% 5.8% 6.5% 3.8% 3.6% 4.1% 3.1% 4.6% 1.8% 4.4%
Neutraal 19.4% 23.2% 27.0% D 17.6% 14% 19.4% 17.6% 22.6% 21.9% 16.7% 14.4% 21.1%
Eerder wel akkoord 47.8% 55.5% 47.3% 48.3% 52% 47.8% 52.2% 40.1% 49.3% 46.5% 49% 47.4%
Helemaal akkoord 25.5% 12.8% 13.5% 25.7% A B 23.3% A 25.5% A B 22.1% 31.3% 23.6% 27.4% 34.8% 22.4%
Geen mening 3.5% 1.4% 3.1% 0.8% 2.4% 3.5% 4.5% 1.9% 2.1% 4.9% 0% 4.7%
Wetenschappers doen onderzoek in het algemeen belang
Helemaal niet akkoord 0% 0.5% 0.3% 1.3% 0.8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 5.4% 7.1% 9.1% 6.1% 9.3% 5.4% 5.5% 5.2% 6.2% 4.5% 9.7% 4%
Neutraal 17.4% 22.7% D 22.6% D 16.3% 12.1% 17.4% 16.9% 18.2% 15% 20.3% 17% 17.5%
Eerder wel akkoord 57.3% 53.1% 52.3% 55.4% 58.2% 57.3% 58.8% 54.7% 61.8% 52.2% 55.8% 57.8%
Helemaal akkoord 19.1% 16.6% 14.5% 20.8% 18.4% 19.1% 17.5% 21.9% 16.2% 22.1% 17.4% 19.7%
Geen mening 0.8% 0% 1.2% 0% 1.2% 0.8% 1.3% 0% 0.7% 1% 0% 1.1%
Hoe meer ik weet van wetenschap, hoe meer bezorgd ik word
Helemaal niet akkoord 14.1% 13.7% 9.3% 15% 10.4% 14.1% 18.5% B 6.6% 15.5% 12.2% 22.4% B 11.3%
Eerder niet akkoord 41.1% 41.2% 45% 44.8% 47.1% 41.1% 42.5% 38.8% 44.8% 36.8% 37.4% 42.3%
Neutraal 22.4% 23.2% 24.4% 22.1% 18.6% 22.4% 22.3% 22.7% 23.4% 21.5% 20.2% 23.2%
Eerder wel akkoord 18.2% 19% 15.8% 13.9% 20% 18.2% 13.4% 26.6% A 13.1% 24.3% A 15% 19.3%
Helemaal akkoord 2.6% 1.9% 4.3% 3.2% 2.3% 2.6% 2.1% 3.6% 2.6% 2.7% 5% 1.9%
Geen mening 1.5% 0.9% 1.2% 1% 1.6% 1.5% 1.3% 1.9% 0.7% 2.5% 0% 2%
Wetenschappers lijken nieuwe dingen te proberen zonder te denken aan de risico’s die het met zich brengt
Helemaal niet akkoord 6.1% 5.2% 3.1% 5.2% 7.2% 6.1% 4.7% 8.7% 8.4% 3.5% 14.2% B 3.5%
Eerder niet akkoord 44% 43.1% 40.9% 47.5% 49.9% 44% 47.5% 37.8% 43% 45% 35.2% 46.9%
Neutraal 26.8% 34.1% 29.1% 25.5% 26.4% 26.8% 24.6% 30.5% 27.6% 25.7% 32.2% 25%
Eerder wel akkoord 16.4% 12.3% 22.3% D 17.9% 11.2% 16.4% 17.9% 13.9% 17% 15.9% 15.7% 16.7%
Helemaal akkoord 5.1% 4.3% 3.3% 3.9% 3.7% 5.1% 3.8% 7.2% 3.9% 6.4% 2.8% 5.8%
Geen mening 1.6% 0.9% 1.3% 0% 1.6% 1.6% 1.4% 1.9% 0% 3.5% 0% 2.1%
De voordelen van wetenschap en onderzoek zijn groter dan de nadelige gevolgen ervan
Helemaal niet akkoord 0% 0% 0.3% 0.4% 0.6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 2.6% 2.4% 2.7% 3% 2.7% 2.6% 1.7% 4.2% 1.3% 4.2% 6.5% B 1.3%
Neutraal 14.2% 22.3% 19.8% 14.9% 17.4% 14.2% 12.5% 17.1% 15.3% 13.1% 7.2% 16.5%
Eerder wel akkoord 51.3% 49.3% 49% 52.9% 48.1% 51.3% 50.7% 52.4% 55.7% 46.3% 48.3% 52.3%
Helemaal akkoord 30.7% 25.6% 26.5% 28.3% 29.8% 30.7% 34.4% 24.5% 27.7% 34% 38% 28.3%
Geen mening 1.1% 0.5% 1.6% 0.5% 1.5% 1.1% 0.7% 1.9% 0% 2.5% 0% 1.5%
We moeten technologische vernieuwingen omarmen; eventuele nadelen kunnen toch pas achteraf geanalyseerd en opgelost worden
Helemaal niet akkoord 1.7% 3.3% 0.7% 2.2% 0.3% 1.7% 0.5% 3.7% 1.3% 2.1% 2.8% 1.3%
Eerder niet akkoord 9.3% 15.2% 19.3% E 13.4% 16% 9.3% 9.8% 8.5% 10% 8.6% 8.2% 9.7%
Neutraal 31.7% 26.1% 20.2% 23.2% 24.1% 31.7% B 25.9% 41.7% A 31.4% 32.3% 25.2% 33.9%
Eerder wel akkoord 41.9% 45% 49.8% 50.5% 42.4% 41.9% 43.9% 38.6% 44.2% 39.7% 44.2% 41.2%
Helemaal akkoord 14.9% 10.4% 9.7% 10.4% 15.4% 14.9% 19.2% B 7.5% 13.1% 16.3% 19.6% 13.3%
Geen mening 0.5% 0% 0.3% 0.3% 1.7% 0.5% 0.7% 0% 0% 1% 0% 0.6%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Je kunt erop vertrouwen dat het klopt wat wetenschappers zeggen
Niet akkoord 7.3% 8.1% 13% 8% 9.3% 7.3% 5.5% 10.5% 6.8% 7.6% 8.3% 7%
Neutraal 32.9% 45.0% D 42.6% D 33.3% 27.3% 32.9% 34.8% 29.5% 30.2% 36.2% 24.1% 35.7%
Akkoord 58.1% 45.5% 43.4% 58.7% A B 62.5% A B 58.1% B 59% 56.7% 62% 53.7% 67.6% 55%
Geen mening 1.7% 1.4% 1.1% 0% 0.9% 1.7% 0.7% 3.3% 1% 2.5% 0% 2.2%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers werken volgens strikte regels en procedures
Niet akkoord 3.8% 7.1% 9% 7.7% 8.3% 3.8% 3.6% 4.1% 3.1% 4.6% 1.8% 4.4%
Neutraal 19.4% 23.2% 27.0% D 17.6% 14% 19.4% 17.6% 22.6% 21.9% 16.7% 14.4% 21.1%
Akkoord 73.3% 68.2% 60.8% 74.0% B 75.4% B 73.3% B 74.4% 71.5% 72.9% 73.9% 83.8% B 69.8%
Geen mening 3.5% 1.4% 3.1% 0.8% 2.4% 3.5% 4.5% 1.9% 2.1% 4.9% 0% 4.7%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers doen onderzoek in het algemeen belang
Niet akkoord 5.4% 7.6% 9.4% 7.4% 10.1% 5.4% 5.5% 5.2% 6.2% 4.5% 9.7% 4%
Neutraal 17.4% 22.7% D 22.6% D 16.3% 12.1% 17.4% 16.9% 18.2% 15% 20.3% 17% 17.5%
Akkoord 76.4% 69.7% 66.8% 76.3% 76.6% 76.4% 76.3% 76.6% 78.1% 74.3% 73.2% 77.4%
Geen mening 0.8% 0% 1.2% 0% 1.2% 0.8% 1.3% 0% 0.7% 1% 0% 1.1%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Hoe meer ik weet van wetenschap, hoe meer bezorgd ik word
Niet akkoord 55.2% 55% 54.3% 59.8% 57.5% 55.2% 60.9% B 45.3% 60.3% 49% 59.8% 53.7%
Neutraal 22.4% 23.2% 24.4% 22.1% 18.6% 22.4% 22.3% 22.7% 23.4% 21.5% 20.2% 23.2%
Akkoord 20.8% 20.9% 20.2% 17.2% 22.3% 20.8% 15.5% 30.1% A 15.6% 27.0% A 20% 21.1%
Geen mening 1.5% 0.9% 1.2% 1% 1.6% 1.5% 1.3% 1.9% 0.7% 2.5% 0% 2%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers lijken nieuwe dingen te proberen zonder te denken aan de risicoï die het met zich brengt
Niet akkoord 50.1% 48.3% 44% 52.6% 57.2% B 50.1% 52.2% 46.5% 51.4% 48.5% 49.4% 50.4%
Neutraal 26.8% 34.1% 29.1% 25.5% 26.4% 26.8% 24.6% 30.5% 27.6% 25.7% 32.2% 25%
Akkoord 21.5% 16.6% 25.6% D 21.8% 14.9% 21.5% 21.8% 21.1% 20.9% 22.3% 18.4% 22.5%
Geen mening 1.6% 0.9% 1.3% 0% 1.6% 1.6% 1.4% 1.9% 0% 3.5% 0% 2.1%
Gehercodeerd naar 4 cat.
De voordelen van wetenschap en onderzoek zijn groter dan de nadelige gevolgen ervan
Niet akkoord 2.6% 2.4% 3.1% 3.4% 3.3% 2.6% 1.7% 4.2% 1.3% 4.2% 6.5% B 1.3%
Neutraal 14.2% 22.3% 19.8% 14.9% 17.4% 14.2% 12.5% 17.1% 15.3% 13.1% 7.2% 16.5%
Akkoord 82% 74.9% 75.4% 81.2% 77.9% 82% 85.1% 76.8% 83.4% 80.3% 86.3% 80.6%
Geen mening 1.1% 0.5% 1.6% 0.5% 1.5% 1.1% 0.7% 1.9% 0% 2.5% 0% 1.5%
Gehercodeerd naar 4 cat.
We moeten technologische vernieuwingen omarmen; eventuele nadelen kunnen toch pas achteraf geanalyseerd en opgelost worden
Niet akkoord 11% 18.5% 20% 15.7% 16.4% 11% 10.3% 12.2% 11.3% 10.8% 11% 11%
Neutraal 31.7% 26.1% 20.2% 23.2% 24.1% 31.7% B 25.9% 41.7% A 31.4% 32.3% 25.2% 33.9%
Akkoord 56.8% 55.5% 59.5% 60.8% 57.8% 56.8% 63.0% B 46.1% 57.3% 56% 63.8% 54.5%
Geen mening 0.5% 0% 0.3% 0.3% 1.7% 0.5% 0.7% 0% 0% 1% 0% 0.6%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Interessant - Saai
< < < 20.2% 15.8% 15.9% 19.1% 19.9% 20.2% 16.8% 25.9% 20.2% 19.7% 30.8% B 16.6%
< < 34.7% 43.5% 42.6% 39.8% 35.1% 34.7% 39.7% B 26.2% 38.3% 30.8% 36.9% 34%
< 23.3% 15.8% 19.3% 17.3% 25.5% 23.3% 22.9% 23.9% 22.2% 24.4% 16.9% 25.4%
Neutraal 8.8% 7.2% 9.1% 10.1% 7.7% 8.8% 6.7% 12.4% 5% 13.3% A 6.2% 9.7%
> 4.5% 8.6% 7.3% 6.3% 5.5% 4.5% 5% 3.7% 4.8% 4.2% 5% 4.3%
> > 7.1% 8.6% 4.3% 5.4% 4.7% 7.1% 6.6% 7.9% 6.7% 7.6% 4.3% 8.1%
> > > 1.4% 0.5% 1.6% 2.1% 1.5% 1.4% 2.3% 0% 2.7% 0% 0% 1.9%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Enggeestig - Open
< < < 1.5% 0.5% 0.7% 1% 1.5% 1.5% 1.3% 1.9% 1.6% 1.5% 4.3% 0.6%
< < 3.4% 3.3% 2.9% 3.7% 3.5% 3.4% 3.1% 3.8% 5.3% 1.2% 5.2% 2.8%
< 7% 12.9% 12.1% 8% 10.4% 7% 8.8% 4% 8.7% 4.8% 6.9% 7.1%
Neutraal 23.6% 27.3% 25.9% 21.7% 20.7% 23.6% 19.8% 30% 24.5% 22.7% 23.3% 23.7%
> 27.4% 23.9% 28.8% 29.6% 31.4% 27.4% 27.2% 27.6% 22.4% 33.3% 19.3% 30%
> > 27.8% 25.4% 23.5% 27.8% 26.1% 27.8% 29.2% 25.4% 28.6% 26.6% 29.5% 27.2%
> > > 9.4% 6.7% 6.2% 8.1% 6.4% 9.4% 10.6% 7.3% 8.9% 9.9% 11.5% 8.6%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Goed in communiceren - Slecht in communiceren
< < < 1.9% 2.4% 1% 2.1% 2.9% 1.9% 3% 0% 1.5% 2.5% 5% 0.9%
< < 11.3% 8.1% 6.5% 11.7% 8.2% 11.3% 8.9% 15.4% 7.6% 15.5% 9.2% 12%
< 13.9% 24.4% 19.8% 20.5% 21.8% 13.9% 16.3% 9.8% 11.8% 16% 16% 13.3%
Neutraal 43.7% 30.6% 38.2% 31.4% 31.7% 43.7% A C 43.3% 44.4% 46.3% 41.1% 39.1% 45.2%
> 22.4% 23.9% 21.6% 23.7% 24.9% 22.4% 23.3% 20.8% 26.5% 17.4% 19.6% 23.3%
> > 6.1% 9.6% 11.5% 9.2% 6.6% 6.1% 5.1% 7.8% 4.9% 7.5% 8.3% 5.4%
> > > 0.7% 1% 1.4% 1.3% 3.9% 0.7% 0% 1.9% 1.3% 0% 2.8% 0%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Op zichzelf - Open naar de buitenwereld
< < < 1% 2.4% 1.5% 1.3% 3.8% 1% 0.5% 1.9% 1.9% 0% 4% 0%
< < 7.9% 11% 15.6% 12.3% 10.4% 7.9% 8.3% 7.3% 8.4% 7.4% 11.8% 6.6%
< 23.5% 27.3% 25.7% 26.2% 24.7% 23.5% 24.7% 21.4% 24.1% 22.7% 19.5% 24.8%
Neutraal 37.3% 34% 29.3% 28.5% 27.8% 37.3% 35.6% 40.2% 37% 37.8% 31.8% 39.1%
> 17.5% 13.9% 16% 20.2% 19.6% 17.5% 18.2% 16.3% 18.6% 16.4% 17.6% 17.5%
> > 10.3% 10.5% 11.2% 10.6% 11.1% 10.3% 10.9% 9.2% 9.1% 11.2% 13.5% 9.2%
> > > 2.5% 1% 0.7% 0.9% 2.6% 2.5% 1.8% 3.8% 0.9% 4.4% 1.8% 2.7%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Eerlijk - Oneerlijk
< < < 7.3% 4.3% 5.1% 5.7% 10.5% 7.3% 6.6% 8.5% 7.6% 6.4% 11.3% 5.9%
< < 32.1% 24.9% 23.1% 28.6% 31.7% 32.1% 35.3% 26.6% 37.3% 26.2% 52.1% B 25.3%
< 26.6% 24.4% 26.3% 31.7% 26% 26.6% 26.6% 26.5% 25.9% 27.6% 14.6% 30.6% A
Neutraal 24.5% 33.0% D 32.4% D 23.8% 19.9% 24.5% 20.2% 31.7% 20.1% 29.4% 14.3% 27.9% A
> 6.4% 7.7% 9.6% 4.7% 6.4% 6.4% 7.2% 4.8% 6.4% 6.4% 3.4% 7.3%
> > 2.6% 4.8% 2.9% 4.2% 4.6% 2.6% 4.1% 0% 2.7% 2.5% 1.5% 2.9%
> > > 0.7% 1% 0.5% 1.3% 0.9% 0.7% 0% 1.9% 0% 1.5% 2.8% 0%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Ethisch - Onethisch
< < < 7.5% 2.9% 2.6% 6% 8.4% 7.5% 6.1% 10% 5.2% 9.8% 8.3% 7.3%
< < 21.7% 19.1% 21.4% 23.8% 27% 21.7% 21.7% 21.8% 25.9% 17.1% 34.8% B 17.4%
< 30.1% 30.6% 30.9% 28.2% 31% 30.1% 32.5% 26.1% 30.2% 30.4% 19.3% 33.8% A
Neutraal 30.8% 32.5% 29% 30% 22.9% 30.8% 28.9% 34% 29.8% 31.9% 25% 32.8%
> 5.1% 12.4% 13.0% E 7.5% 6% 5.1% 6.3% 3.1% 5.2% 5% 4.9% 5.2%
> > 3.5% 2.4% 2.8% 4.4% 3.3% 3.5% 3.7% 3.2% 2.8% 4.4% 3% 3.7%
> > > 1.2% 0% 0.3% 0% 1.5% 1.2% 0.7% 1.9% 0.9% 1.5% 4.6% 0%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Onbetrouwbaar - Betrouwbaar
< < < 0.7% 0% 1.4% 0.4% 1.3% 0.7% 0% 1.9% 0% 1.5% 2.8% 0%
< < 1.8% 2.9% 1.8% 3% 0.7% 1.8% 2.7% 0.4% 1.8% 1.8% 0.6% 2.2%
< 2.5% 3.8% 3.2% 2.5% 1.1% 2.5% 3.2% 1.3% 2.5% 2.5% 2.8% 2.4%
Neutraal 14.3% 19.1% 17.3% 13.5% 11.8% 14.3% 9.7% 22.1% A 11.9% 16.8% 11.4% 15.3%
> 26.1% 32.1% 36% 29.4% 25.4% 26.1% 28.9% 21.2% 28.4% 23.7% 13.8% 30.2% A
> > 42.1% 33% 32.4% 41.9% 44.5% 42.1% 43.6% 39.5% 42.6% 41.8% 51.2% 39%
> > > 12.5% 9.1% 7.9% 9.4% 15.2% 12.5% 11.9% 13.6% 12.8% 11.8% 17.5% 10.9%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Interessant - Saai
<<<, <<, < 78.1% 75.1% 77.8% 76.2% 80.5% 78.1% 79.3% 76% 80.8% 74.9% 84.5% 76%
Neutraal 8.8% 7.2% 9.1% 10.1% 7.7% 8.8% 6.7% 12.4% 5% 13.3% A 6.2% 9.7%
>, >>, >>> 13% 17.7% 13.2% 13.8% 11.7% 13% 13.9% 11.5% 14.2% 11.8% 9.3% 14.3%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Enggeestig - Open
<<<, <<, < 11.9% 16.7% 15.6% 12.7% 15.4% 11.9% 13.2% 9.7% 15.6% 7.5% 16.4% 10.4%
Neutraal 23.6% 27.3% 25.9% 21.7% 20.7% 23.6% 19.8% 30% 24.5% 22.7% 23.3% 23.7%
>, >>, >>> 64.5% 56% 58.5% 65.6% 63.9% 64.5% 66.9% 60.3% 59.9% 69.8% 60.4% 65.9%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Goed in communiceren - Slecht in communiceren
<<<, <<, < 27.1% 34.9% 27.3% 34.3% 32.9% 27.1% 28.2% 25.2% 21% 34.0% A 30.1% 26.1%
Neutraal 43.7% 30.6% 38.2% 31.4% 31.7% 43.7% A C 43.3% 44.4% 46.3% 41.1% 39.1% 45.2%
>, >>, >>> 29.2% 34.4% 34.5% 34.2% 35.4% 29.2% 28.4% 30.4% 32.7% 25% 30.7% 28.6%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Op zichzelf - Open naar de buitenwereld
<<<, <<, < 32.4% 40.7% 42.8% 39.8% 38.9% 32.4% 33.5% 30.6% 34.4% 30.1% 35.3% 31.5%
Neutraal 37.3% 34% 29.3% 28.5% 27.8% 37.3% 35.6% 40.2% 37% 37.8% 31.8% 39.1%
>, >>, >>> 30.3% 25.4% 27.9% 31.7% 33.3% 30.3% 30.9% 29.3% 28.6% 32.1% 33% 29.4%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Eerlijk - Oneerlijk
<<<, <<, < 65.9% 53.6% 54.6% 66% 68.2% A B 65.9% 68.4% 61.5% 70.8% 60.2% 78.0% B 61.8%
Neutraal 24.5% 33.0% D 32.4% D 23.8% 19.9% 24.5% 20.2% 31.7% 20.1% 29.4% 14.3% 27.9% A
>, >>, >>> 9.6% 13.4% 13% 10.2% 11.9% 9.6% 11.3% 6.7% 9% 10.4% 7.7% 10.3%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ethisch - Onethisch
<<<, <<, < 59.4% 52.6% 54.9% 58% 66.3% A 59.4% 60.3% 57.8% 61.3% 57.2% 62.4% 58.4%
Neutraal 30.8% 32.5% 29% 30% 22.9% 30.8% 28.9% 34% 29.8% 31.9% 25% 32.8%
>, >>, >>> 9.8% 14.8% 16.1% 11.9% 10.8% 9.8% 10.7% 8.2% 8.9% 10.9% 12.5% 8.9%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Onbetrouwbaar - Betrouwbaar
<<<, <<, < 5% 6.7% 6.4% 5.9% 3.1% 5% 5.9% 3.6% 4.3% 5.8% 6.2% 4.6%
Neutraal 14.3% 19.1% 17.3% 13.5% 11.8% 14.3% 9.7% 22.1% A 11.9% 16.8% 11.4% 15.3%
>, >>, >>> 80.7% 74.2% 76.3% 80.7% 85.1% A 80.7% 84.4% 74.3% 83.7% 77.4% 82.5% 80.1%

ONDERSTEUNING VOOR WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021
 • Geslacht
 • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
 • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Vragen Antwoorden Totaal
233
2018
(A) 211
2019
(B) 235
2020
(C) 277
2021
(D) 248
2022
(E) 233
Man
(A) 148
Vrouw
(B) 85
Exact wetenschappelijke richting
(A) 124
Andere
(B) 108
Ja
(A) 58
Neen
(B) 175
Wetenschappelijk onderzoek moet door de overheid gesubsidieerd worden
Helemaal niet akkoord 1.1% 0% 0.8% 1.3% 2.5% 1.1% 0.6% 1.9% 0.7% 1.5% 2.8% 0.5%
Eerder niet akkoord 4.4% 3.8% 5.7% 3.4% 6.7% 4.4% 4.6% 4% 4% 4.5% 4.7% 4.2%
Neutraal 14.9% 15.2% 16.8% 12.5% 11.4% 14.9% 13.1% 18% 11.3% 19.1% 14.7% 15%
Eerder wel akkoord 39% 39.8% 50.2% 52.2% E 48.1% 39% 43.4% 31.4% 46.3% B 30.9% 30.1% 41.9%
Helemaal akkoord 40.2% 41.2% B 26.2% 30.2% 30.4% 40.2% B 37.7% 44.7% 37.7% 43.1% 47.8% 37.7%
Geen mening 0.5% 0% 0.3% 0.4% 0.9% 0.5% 0.7% 0% 0% 1% 0% 0.6%
Zelfs indien het geen onmiddellijke voordelen biedt, moet wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis vergroot, door de overheid gesubsidieerd worden
Helemaal niet akkoord 2.8% 0.9% 2.9% 3.1% 4.2% 2.8% 3.4% 1.9% 2.3% 3.3% 4.3% 2.4%
Eerder niet akkoord 8.9% 12.3% 14% 9.7% 12.4% 8.9% 8.6% 9.5% 6.9% 11.3% 0.7% 11.6% A
Neutraal 20.1% 19.9% 17.2% 16.9% 15.9% 20.1% 19.6% 21% 18.3% 22.4% 23.6% 19%
Eerder wel akkoord 41.4% 39.3% 45.2% 51% 49.5% 41.4% 38.3% 46.7% 44.4% 38.3% 34.1% 43.8%
Helemaal akkoord 26.2% 27.5% 20.2% 18.9% 16.8% 26.2% 29.4% 20.8% 28.2% 23.7% 37.4% B 22.5%
Geen mening 0.5% 0% 0.3% 0.4% 1.2% 0.5% 0.7% 0% 0% 1% 0% 0.6%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappelijk onderzoek moet door de overheid gesubsidieerd worden
Niet akkoord 5.4% 3.8% 6.4% 4.7% 9.2% 5.4% 5.1% 5.9% 4.7% 6% 7.5% 4.7%
Neutraal 14.9% 15.2% 16.8% 12.5% 11.4% 14.9% 13.1% 18% 11.3% 19.1% 14.7% 15%
Akkoord 79.2% 81% 76.4% 82.4% 78.5% 79.2% 81% 76.1% 83.9% 73.9% 77.9% 79.7%
Geen mening 0.5% 0% 0.3% 0.4% 0.9% 0.5% 0.7% 0% 0% 1% 0% 0.6%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Zelfs indien het geen onmiddellijke voordelen biedt, moet wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis vergroot, door de overheid gesubsidieerd worden
Niet akkoord 11.8% 13.3% 17% 12.8% 16.6% 11.8% 12% 11.4% 9.2% 14.6% 5% 14%
Neutraal 20.1% 19.9% 17.2% 16.9% 15.9% 20.1% 19.6% 21% 18.3% 22.4% 23.6% 19%
Akkoord 67.6% 66.8% 65.5% 69.9% 66.2% 67.6% 67.7% 67.6% 72.6% 62% 71.5% 66.4%
Geen mening 0.5% 0% 0.3% 0.4% 1.2% 0.5% 0.7% 0% 0% 1% 0% 0.6%

BETROKKENHEID BIJ WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021
 • Geslacht
 • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
 • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Vragen Antwoorden Totaal
233
2018
(A) 211
2019
(B) 235
2020
(C) 277
2021
(D) 248
2022
(E) 233
Man
(A) 148
Vrouw
(B) 85
Exact wetenschappelijke richting
(A) 124
Andere
(B) 108
Ja
(A) 58
Neen
(B) 175
Ik wil graag betrokken worden bij (de uitvoering van) een wetenschappelijk onderzoeksproject
Helemaal niet akkoord 4.1% 1.9% 4.9% 4.1% 4% 4.1% 2.6% 6.7% 0.7% 8.0% A 0% 5.4%
Eerder niet akkoord 17% 19.4% 16.4% 14.1% 15.4% 17% 13% 23.9% A 11.4% 23.6% A 13.1% 18.3%
Neutraal 26.4% 28.4% 31.3% 32.2% 24.8% 26.4% 28% 23.8% 27.2% 25.8% 14.7% 30.3% A
Eerder wel akkoord 37.5% 35.5% 34.4% 36% 40.2% 37.5% 39.5% 34.1% 39.4% 35.3% 38.6% 37.1%
Helemaal akkoord 13.4% 14.2% 11.6% 12.6% 13.3% 13.4% 15.2% 10.2% 20.4% B 5% 31.8% B 7.3%
Geen mening 1.6% 0.5% 1.5% 0.9% 2.1% 1.6% 1.8% 1.3% 0.9% 2.4% 1.9% 1.5%
Ik ben geïnteresseerd om deel te nemen aan een discussie of gesprek met wetenschappers
Helemaal niet akkoord 5% 2.8% 4.3% 4.4% 7% 5% 4.8% 5.4% 2.3% 8.1% A 4% 5.3%
Eerder niet akkoord 12.9% 20.4% 16.2% 15.8% 15.7% 12.9% 7.4% 22.4% A 6.3% 20.7% A 4.4% 15.7% A
Neutraal 25.1% 25.6% 26% 21.1% 22.9% 25.1% 28.6% 19.2% 24.4% 26.2% 22.6% 26%
Eerder wel akkoord 42.4% 31.8% 37.7% 40% 38% 42.4% 42.2% 42.8% 47.2% 36.9% 42.1% 42.5%
Helemaal akkoord 13.1% 17.5% 15.3% 18.3% 15.1% 13.1% 15.6% 9% 18.1% B 7.1% 25.0% B 9.2%
Geen mening 1.4% 1.9% 0.4% 0.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.3% 1.7% 1% 1.9% 1.2%
Wetenschap houdt weinig rekening met de mening van mensen zoals u en ik
Helemaal niet akkoord 4.7% 4.7% 2.5% 4.3% 5.3% 4.7% 6.1% 2.3% 6.1% 3.2% 6.2% 4.2%
Eerder niet akkoord 26.6% 24.2% 25.5% 26.4% 30.8% 26.6% 27.3% 25.4% 28% 25.1% 33.8% 24.2%
Neutraal 32.2% 34.6% 30% 33.8% 29.8% 32.2% 34.7% 27.9% 35.4% 28.3% 35.8% 31%
Eerder wel akkoord 27.6% 29.9% 31.2% 26.2% 22.8% 27.6% 23.8% 34.1% 20.6% 35.6% A 14.5% 31.9% A
Helemaal akkoord 5.8% 5.2% 8.6% 8.2% 7.3% 5.8% 4.3% 8.4% 6.4% 5.2% 9.7% 4.5%
Geen mening 3.1% 1.4% 2.1% 1% 4.1% 3.1% 3.8% 1.9% 3.6% 2.6% 0% 4.1%
Ik zou graag wel een keer mee willen beslissen wat wetenschap zou moeten onderzoeken
Helemaal niet akkoord 3.7% 4.3% 4.5% 6.1% 7.7% 3.7% 4.9% 1.7% 3.2% 4.3% 1% 4.6%
Eerder niet akkoord 18.6% 15.2% 17.8% 15.2% 15.6% 18.6% 18.8% 18.2% 17.4% 20.2% 17% 19.1%
Neutraal 25.2% 33.2% 25.1% 26.2% 24% 25.2% 23.4% 28.5% 24.7% 26.1% 27.9% 24.4%
Eerder wel akkoord 35.2% 34.1% 37.1% 38.5% 35.5% 35.2% 35.3% 35.1% 32% 38.9% 27.5% 37.8%
Helemaal akkoord 14.2% 12.8% 14.8% 13.5% 15.7% 14.2% 13.8% 14.9% 18.5% B 8.8% 22.2% B 11.5%
Geen mening 3% 0.5% 0.7% 0.5% 1.4% 3% 3.8% 1.7% 4.3% 1.6% 4.3% 2.6%
Wetenschappers leveren te weinig inspanningen om het publiek op een begrijpelijke manier te informeren over hun werk
Helemaal niet akkoord 0.8% 0% 1.2% 3.5% 1.4% 0.8% 1.3% 0% 1.6% 0% 0% 1.1%
Eerder niet akkoord 21.2% 17.5% 16.9% 20.9% 25.3% 21.2% 21.6% 20.4% 19.9% 22.8% 26.7% 19.4%
Neutraal 26.4% 20.4% 26.1% 22.8% 22.5% 26.4% 24.4% 29.8% 24.9% 27.8% 28.9% 25.6%
Eerder wel akkoord 38.6% 46% 39.2% 43.4% 36.8% 38.6% 41.4% 33.8% 41.8% 35.2% 35.2% 39.7%
Helemaal akkoord 11.6% 16.1% 14.7% 9.4% 13.1% 11.6% 9.1% 16% 10.9% 12.3% 9.2% 12.4%
Geen mening 1.4% 0% 2% 0% 0.9% 1.4% 2.2% 0% 0.9% 2% 0% 1.8%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik wil graag betrokken worden bij (de uitvoering van) een wetenschappelijk onderzoeksproject
Niet akkoord 21.1% 21.3% 21.3% 18.2% 19.5% 21.1% 15.6% 30.6% A 12.1% 31.5% A 13.1% 23.7%
Neutraal 26.4% 28.4% 31.3% 32.2% 24.8% 26.4% 28% 23.8% 27.2% 25.8% 14.7% 30.3% A
Akkoord 50.9% 49.8% 46% 48.6% 53.5% 50.9% 54.7% 44.4% 59.8% B 40.3% 70.3% B 44.5%
Geen mening 1.6% 0.5% 1.5% 0.9% 2.1% 1.6% 1.8% 1.3% 0.9% 2.4% 1.9% 1.5%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik ben geïteresseerd om deel te nemen aan een discussie of gesprek met wetenschappers
Niet akkoord 17.9% 23.2% 20.6% 20.2% 22.6% 17.9% 12.2% 27.8% A 8.6% 28.8% A 8.4% 21.0% A
Neutraal 25.1% 25.6% 26% 21.1% 22.9% 25.1% 28.6% 19.2% 24.4% 26.2% 22.6% 26%
Akkoord 55.6% 49.3% 53% 58.3% 53.1% 55.6% 57.8% 51.8% 65.3% B 44% 67.0% B 51.8%
Geen mening 1.4% 1.9% 0.4% 0.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.3% 1.7% 1% 1.9% 1.2%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap houdt weinig rekening met de mening van mensen zoals u en ik
Niet akkoord 31.3% 28.9% 28% 30.8% 36.1% 31.3% 33.3% 27.8% 34% 28.3% 40% 28.4%
Neutraal 32.2% 34.6% 30% 33.8% 29.8% 32.2% 34.7% 27.9% 35.4% 28.3% 35.8% 31%
Akkoord 33.4% 35.1% 39.8% 34.4% 30.1% 33.4% 28.2% 42.5% A 27% 40.8% A 24.2% 36.4%
Geen mening 3.1% 1.4% 2.1% 1% 4.1% 3.1% 3.8% 1.9% 3.6% 2.6% 0% 4.1%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik zou graag wel een keer mee willen beslissen wat wetenschap zou moeten onderzoeken
Niet akkoord 22.3% 19.4% 22.3% 21.3% 23.3% 22.3% 23.7% 19.9% 20.6% 24.5% 18% 23.8%
Neutraal 25.2% 33.2% 25.1% 26.2% 24% 25.2% 23.4% 28.5% 24.7% 26.1% 27.9% 24.4%
Akkoord 49.4% 46.9% 51.9% 52% 51.3% 49.4% 49.1% 50% 50.5% 47.8% 49.7% 49.3%
Geen mening 3% 0.5% 0.7% 0.5% 1.4% 3% 3.8% 1.7% 4.3% 1.6% 4.3% 2.6%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers leveren te weinig inspanningen om het publiek op een begrijpelijke manier te informeren over hun werk
Niet akkoord 22% 17.5% 18% 24.4% 26.7% 22% 22.9% 20.4% 21.5% 22.8% 26.7% 20.5%
Neutraal 26.4% 20.4% 26.1% 22.8% 22.5% 26.4% 24.4% 29.8% 24.9% 27.8% 28.9% 25.6%
Akkoord 50.2% 62.1% 53.9% 52.8% 49.9% 50.2% 50.4% 49.8% 52.7% 47.4% 44.4% 52.2%
Geen mening 1.4% 0% 2% 0% 0.9% 1.4% 2.2% 0% 0.9% 2% 0% 1.8%

WETENSCHAPPELIJKE (LEVENS)HOUDING

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021
 • Geslacht
 • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
 • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Vragen Antwoorden Totaal
233
2018
(A) 211
2019
(B) 235
2020
(C) 277
2021
(D) 248
2022
(E) 233
Man
(A) 148
Vrouw
(B) 85
Exact wetenschappelijke richting
(A) 124
Andere
(B) 108
Ja
(A) 58
Neen
(B) 175
Ik hou ervan om nieuwe kennis of inzichten te gebruiken om iets nieuws te maken of te ontwikkelen - Ik hou me niet echt bezig met het uitdenken of uitwerken van nieuwe ideeën; dat is eerder iets voor anderen
< < < 13.2% 12.3% 11.4% 9.6% 13% 13.2% 16% 8.4% 15.7% 9.6% 19.2% 11.2%
< < 26.3% 30.3% 33.4% 28.3% 26.6% 26.3% 26.9% 25.1% 31.5% 20.4% 41.9% B 21.1%
< 31.8% 26.5% 29.5% 31.1% 35.2% 31.8% 33.6% 28.7% 31.6% 32.2% 26.4% 33.6%
Neutraal 16.2% 16.6% 14% 16.6% 12% 16.2% 12.3% 23.1% A 13% 20% 4.2% 20.2% A
> 8.2% 8.5% 8.4% 9.3% 8.9% 8.2% 7.8% 9% 5.6% 11.4% 6.5% 8.8%
> > 2.4% 4.7% 1.3% 4.2% 3.9% 2.4% 2% 3% 1.7% 3.1% 1.8% 2.5%
> > > 1.9% 0.9% 2% 0.9% 0.5% 1.9% 1.4% 2.8% 0.9% 3.2% 0% 2.6%
Ik ga er meestal van uit dat informatie juist is, en trek niet snel iets in twijfel - Ik heb de neiging om informatie altijd te controleren op juistheid, door bv. ook andere bronnen te raadplegen
< < < 1.8% 1.4% 1.4% 0.9% 0.5% 1.8% 0.5% 4.1% A 0.8% 3% 4.6% 0.9%
< < 6.2% 6.6% 5.3% 4.7% 5.3% 6.2% 6.3% 6% 2.7% 10.3% A 3.2% 7.2%
< 14.9% 10% 15.3% 16.5% 15.5% 14.9% 17% 11.3% 13% 17.3% 17% 14.3%
Neutraal 23.1% 19.9% 18.4% 12% 16.4% 23.1% C 21.6% 25.7% 24.7% 21% 23.9% 22.8%
> 31.7% 33.6% 31.8% 35.1% 31.6% 31.7% 33% 29.4% 34.7% 28.4% 29.2% 32.5%
> > 17.6% 21.8% 24.1% 23.9% 20.9% 17.6% 18.3% 16.5% 19.5% 15.3% 18.8% 17.2%
> > > 4.7% 6.6% 3.7% 6.9% 9.9% 4.7% 3.3% 6.9% 4.6% 4.8% 3.3% 5.1%
Ik wil altijd graag precies weten hoe zaken in mekaar zitten (bv. werking van machines, bepaalde natuurfenomenen, maatschappelijke tendensen, economische wetmatigheden,…) - De dingen zijn nu eenmaal zoals ze zijn, het heeft weinig nut om er te lang bij sti
< < < 19.1% 18.5% 15.8% 19.8% 21% 19.1% 23.7% B 11.1% 26.5% B 10% 34.2% B 14.1%
< < 30% 38.4% 31.1% 30% 32.2% 30% 32.1% 26.3% 34% 25.6% 32.1% 29.3%
< 27.4% 22.7% 32.5% 29.8% 31% 27.4% 25.2% 31.1% 23.6% 31.9% 13.1% 32.1% A
Neutraal 14% 10.9% 10.8% 11.2% 8.1% 14% 11.9% 17.6% 9.6% 19.1% A 12.9% 14.4%
> 7% 6.2% 7.6% 5.3% 5.3% 7% 4.4% 11.6% A 5.4% 9% 7.6% 6.8%
> > 1.8% 2.4% 1% 3.4% 2.4% 1.8% 1.4% 2.4% 0.9% 2.8% 0% 2.4%
> > > 0.8% 0.9% 1.2% 0.5% 0% 0.8% 1.2% 0% 0% 1.6% 0% 1%
Ik zou graag heel mijn leven lang nieuwe dingen willen blijven bijleren - Op zeker moment heb je meer dan voldoende kennis en ervaring om je leven zonder al te veel problemen te leiden
< < < 28.8% 27% 27.3% 31.7% 25.7% 28.8% 27.8% 30.7% 31% 26.1% 35.1% 26.8%
< < 30.8% 36.5% 34.7% 28.3% 35.3% 30.8% 32.5% 27.7% 33.2% 27.9% 35.4% 29.2%
< 25.6% 19.4% 24.2% 22% 28.3% 25.6% 26.3% 24.4% 25.5% 25.9% 18.4% 27.9%
Neutraal 9.9% 9.5% 7.6% 9.6% 5.3% 9.9% 9.1% 11.3% 6.7% 13.7% 7.8% 10.7%
> 3.7% 2.8% 5.1% 5.5% 3.7% 3.7% 4.3% 2.7% 3.6% 3.9% 3.3% 3.9%
> > 0.5% 4.3% 0.8% 2.2% 1.7% 0.5% 0% 1.3% 0% 1% 0% 0.6%
> > > 0.7% 0.5% 0.3% 0.8% 0% 0.7% 0% 1.9% 0% 1.5% 0% 0.9%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik hou ervan om nieuwe kennis of inzichten te gebruiken om iets nieuws te maken of te ontwikkelen - Ik hou me niet echt bezig met het uitdenken of uitwerken van nieuwe ideeï; dat is eerder iets voor anderen
<<<, <<, < 71.2% 69.2% 74.2% 69% 74.8% 71.2% 76.5% B 62.1% 78.9% B 62.2% 87.5% B 65.9%
Neutraal 16.2% 16.6% 14% 16.6% 12% 16.2% 12.3% 23.1% A 13% 20% 4.2% 20.2% A
>, >>, >>> 12.5% 14.2% 11.7% 14.4% 13.2% 12.5% 11.3% 14.8% 8.1% 17.7% A 8.3% 13.9%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik ga er meestal vanuit dat informatie juist is, en trek niet snel iets in twijfel - Ik heb de neiging om informatie altijd te controleren op juistheid, door vb. ook andere bronnen te raadplegen
<<<, <<, < 23% 18% 22% 22.1% 21.2% 23% 23.9% 21.5% 16.6% 30.5% A 24.8% 22.4%
Neutraal 23.1% 19.9% 18.4% 12% 16.4% 23.1% C 21.6% 25.7% 24.7% 21% 23.9% 22.8%
>, >>, >>> 53.9% 62.1% 59.6% 65.9% 62.3% 53.9% 54.6% 52.8% 58.7% 48.5% 51.4% 54.8%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik wil altijd graag precies weten hoe zaken in mekaar zitten - De dingen zijn nu eenmaal zoals ze zijn, het heeft weinig nut om er te lang stil bij te blijven staan
<<<, <<, < 76.5% 79.6% 79.5% 79.6% 84.2% 76.5% 81.1% B 68.4% 84.2% B 67.4% 79.5% 75.4%
Neutraal 14% 10.9% 10.8% 11.2% 8.1% 14% 11.9% 17.6% 9.6% 19.1% A 12.9% 14.4%
>, >>, >>> 9.5% 9.5% 9.8% 9.2% 7.7% 9.5% 7% 14% 6.2% 13.5% 7.6% 10.2%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik zou graag heel mijn leven lang nieuwe dingen willen blijven bijleren - Op zeker moment heb je meer dan voldoende kennis en ervaring om je leven zonder al te veel problemen te leiden
<<<, <<, < 85.2% 82.9% 86.2% 81.9% 89.3% 85.2% 86.5% 82.8% 89.7% B 79.8% 88.9% 83.9%
Neutraal 9.9% 9.5% 7.6% 9.6% 5.3% 9.9% 9.1% 11.3% 6.7% 13.7% 7.8% 10.7%
>, >>, >>> 4.9% 7.6% 6.2% 8.5% 5.4% 4.9% 4.3% 5.9% 3.6% 6.4% 3.3% 5.4%

CORONA

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021
 • Geslacht
 • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
 • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Vragen Antwoorden Totaal
233
2018
(A) 211
2019
(B) 235
2020
(C) 277
2021
(D) 248
2022
(E) 233
Man
(A) 148
Vrouw
(B) 85
Exact wetenschappelijke richting
(A) 124
Andere
(B) 108
Ja
(A) 58
Neen
(B) 175
In welke mate ervaart u elk van onderstaande zaken minder of meer tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis?
Het vertrouwen dat u heeft in de wetenschap in het algemeen
Minder 9.1% 0% 0% 7.2% 9.8% 9.1% 9.1% 9.1% 10.5% 7.3% 7.7% 9.6%
Hetzelfde gebleven 66.9% 0% 0% 74.1% 70.3% 66.9% 68% 65.2% 71.4% 61.8% 66.9% 67%
Meer 23.5% 0% 0% 18.3% 18.1% 23.5% 22.2% 25.7% 18.1% 29.9% A 25.5% 22.8%
Geen mening 0.5% 0% 0% 0.4% 1.8% 0.5% 0.7% 0% 0% 1% 0% 0.6%
In welke mate ervaart u elk van onderstaande zaken minder of meer tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis?
Het geloof in wat wetenschappers zeggen
Minder 13.2% 0% 0% 12.6% 13.2% 13.2% 12.6% 14.4% 13.6% 12.6% 10.4% 14.1%
Hetzelfde gebleven 67.1% 0% 0% 68% 71.4% 67.1% 68.8% 64.2% 69.3% 64.5% 62.6% 68.5%
Meer 18.4% 0% 0% 18.8% 14% 18.4% 18% 19.2% 17.1% 20.1% 27% 15.6%
Geen mening 1.3% 0% 0% 0.6% 1.4% 1.3% 0.7% 2.2% 0% 2.8% 0% 1.7%
In welke mate ervaart u elk van onderstaande zaken minder of meer tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis?
Het belang van wetenschap in onze samenleving
Minder 1.2% 0% 0% 1.3% 4.1% 1.2% 1.3% 0.9% 0% 2.2% 1% 1.2%
Hetzelfde gebleven 48.1% 0% 0% 48.1% 49.9% 48.1% 45% 53.4% 49.5% 46.3% 45.9% 48.8%
Meer 50.2% 0% 0% 49.5% 45.1% 50.2% 53% 45.4% 50.5% 50.2% 53.1% 49.2%
Geen mening 0.6% 0% 0% 1.1% 0.9% 0.6% 0.7% 0.4% 0% 1.3% 0% 0.8%
In welke mate ervaart u elk van onderstaande zaken minder of meer tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis?
De impact van wetenschap op mijn dagelijks leven
Minder 3.4% 0% 0% 0.4% 1.9% 3.4% C 1.1% 7.3% A 2.4% 4.5% 8.9% B 1.6%
Hetzelfde gebleven 55.2% 0% 0% 52% 55.1% 55.2% 55.2% 55.1% 58.2% 51.6% 48.7% 57.3%
Meer 39.9% 0% 0% 47% 41.6% 39.9% 41.5% 37.2% 39.4% 40.6% 42.4% 39.1%
Geen mening 1.5% 0% 0% 0.6% 1.4% 1.5% 2.2% 0.4% 0% 3.3% 0% 2%
In welke mate ervaart u elk van onderstaande zaken minder of meer tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis?
De mate waarin de overheid de wetenschap moet subsidiëren
Minder 4% 0% 0% 3.3% 6.2% 4% 2.6% 6.4% 2.4% 5.5% 5.3% 3.6%
Hetzelfde gebleven 66.1% 0% 0% 60.6% 68.2% 66.1% 64% 69.6% 69.6% 62.1% 52.7% 70.5% A
Meer 27.2% 0% 0% 32.4% 24% 27.2% 30.4% 21.7% 27.4% 27.1% 40.1% B 22.9%
Geen mening 2.7% 0% 0% 3.8% 1.6% 2.7% 3% 2.3% 0.6% 5.3% A 1.9% 3%
In welke mate ervaart u elk van onderstaande zaken minder of meer tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis?
De mate waarin u geneigd bent om uw medewerking te verlenen aan wetenschappelijk onderzoek (bevragingen, experimentele testen, …)
Minder 5% 0% 0% 5.2% 5.4% 5% 3.4% 7.9% 1.1% 9.3% A 3.8% 5.4%
Hetzelfde gebleven 67.4% 0% 0% 62.2% 68.8% 67.4% 68.7% 65.3% 74.8% B 59% 69% 66.9%
Meer 25.9% 0% 0% 31.2% 23.6% 25.9% 27.3% 23.6% 23.2% 29.2% 25.3% 26.1%
Geen mening 1.6% 0% 0% 1.4% 2.1% 1.6% 0.7% 3.2% 0.9% 2.5% 1.9% 1.5%
Ik vind dat wetenschappers tijdens de coronacrisis…?
Helemaal niet professioneel zijn overgekomen 5.7% 0% 0% 4.8% 6.6% 5.7% 6.5% 4.2% 5.2% 5.9% 6.1% 5.5%
Eerder niet professioneel zijn overgekomen 15.1% 0% 0% 16.9% 14.7% 15.1% 12.5% 19.7% 14.7% 15.2% 14.6% 15.3%
Eerder wel professioneel zijn overgekomen 56.9% 0% 0% 61.6% 63.8% 56.9% 54.1% 61.6% 55.2% 59.2% 42.8% 61.5% A
Heel erg professioneel zijn overgekomen 22.4% 0% 0% 16.6% 14.9% 22.4% 26.9% B 14.6% 24.8% 19.7% 36.5% B 17.7%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik vind dat wetenschappers begrijpelijk en eenduidig communiceerden tijdens de coronacrisis
Helemaal niet akkoord 5.5% 0% 0% 6.5% 6.6% 5.5% 6.1% 4.6% 5.1% 5.7% 4.6% 5.8%
Eerder niet akkoord 18% 0% 0% 24.8% 19.9% 18% 18.3% 17.5% 20.4% 15.4% 14.7% 19.1%
Neutraal 18% 0% 0% 17.2% 18.6% 18% 19.8% 15% 17.9% 18.3% 16.4% 18.6%
Eerder wel akkoord 43.8% 0% 0% 41% 38.2% 43.8% 41.8% 47.3% 46.3% 40.8% 47.6% 42.5%
Helemaal akkoord 13.4% 0% 0% 9.7% 15.5% 13.4% 12.1% 15.6% 8.7% 18.8% A 14.9% 12.9%
Geen mening 1.3% 0% 0% 0.8% 1.2% 1.3% 2% 0% 1.5% 1% 1.8% 1.1%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik kon me vinden in de aanbevelingen van de wetenschappers
Helemaal niet akkoord 2.6% 0% 0% 3.1% 4.9% 2.6% 3.9% 0.4% 3% 1.9% 3.3% 2.4%
Eerder niet akkoord 9.6% 0% 0% 8% 8.7% 9.6% 10.7% 7.6% 7.1% 12.5% 6% 10.8%
Neutraal 9.5% 0% 0% 10.6% 12.6% 9.5% 7.2% 13.6% 11.1% 7.8% 8.5% 9.9%
Eerder wel akkoord 50.8% 0% 0% 50.3% 42.5% 50.8% 48.9% 54.1% 52.1% 49.3% 47.5% 51.9%
Helemaal akkoord 26.2% 0% 0% 26.9% 30.4% 26.2% 28.5% 22.1% 25.1% 27.5% 34.1% 23.5%
Geen mening 1.3% 0% 0% 1.1% 0.9% 1.3% 0.7% 2.2% 1.5% 1% 0.6% 1.5%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik vond de aanbevelingen van wetenschappers logisch
Helemaal niet akkoord 2.3% 0% 0% 3.3% 4.9% 2.3% 3.4% 0.5% 2.4% 2% 1.5% 2.6%
Eerder niet akkoord 7.1% 0% 0% 7.8% 6.8% 7.1% 7.4% 6.4% 7.2% 6.9% 8.3% 6.7%
Neutraal 14.1% 0% 0% 9.7% 12.8% 14.1% 12% 17.6% 14.7% 13.5% 14.2% 14%
Eerder wel akkoord 52% 0% 0% 53.1% 45.3% 52% 49.8% 55.9% 52.2% 51.7% 46% 54%
Helemaal akkoord 23.4% 0% 0% 25.4% 29.4% 23.4% 26.6% 17.7% 22.1% 24.9% 30% 21.2%
Geen mening 1.1% 0% 0% 0.6% 0.9% 1.1% 0.7% 1.9% 1.3% 1% 0% 1.5%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik ben meer geneigd om tijdens deze crisis de aanbevelingen van wetenschappers te volgen dan van politici
Helemaal niet akkoord 0.9% 0% 0% 2.3% 1.3% 0.9% 1.4% 0% 1.7% 0% 1.8% 0.6%
Eerder niet akkoord 4.7% 0% 0% 4.4% 4% 4.7% 4.9% 4.2% 5% 4.3% 2.8% 5.3%
Neutraal 9.9% 0% 0% 12% 16.7% 9.9% 10.8% 8.4% 10.6% 9.2% 6.7% 11%
Eerder wel akkoord 36.2% 0% 0% 38.8% 34.7% 36.2% 37.2% 34.4% 33.9% 38.7% 31.3% 37.8%
Helemaal akkoord 45.4% 0% 0% 41.7% 42.5% 45.4% 44.1% 47.7% 46.8% 44.1% 57.4% B 41.4%
Geen mening 2.9% 0% 0% 0.9% 0.9% 2.9% 1.5% 5.2% 2% 3.6% 0% 3.8%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik vind dat wetenschappers te veel de bovenhand hebben genomen tijdens deze hele coronacrisis
Helemaal niet akkoord 19.1% 0% 0% 21.9% 17.7% 19.1% 17.4% 22.1% 18.8% 19.6% 28.0% B 16.2%
Eerder niet akkoord 43% 0% 0% 47% 39.2% 43% 42.7% 43.7% 45.9% 39.6% 42% 43.4%
Neutraal 16.3% 0% 0% 14% 16.7% 16.3% 17.2% 14.7% 17.7% 14.8% 13.2% 17.3%
Eerder wel akkoord 11.3% 0% 0% 8.3% 15.6% C 11.3% 8.9% 15.4% 7.7% 15.6% 12.3% 11%
Helemaal akkoord 9.4% 0% 0% 8.2% 9.1% 9.4% 12.5% B 4.1% 9.3% 9.4% 4.6% 11%
Geen mening 0.8% 0% 0% 0.6% 1.6% 0.8% 1.3% 0% 0.7% 1% 0% 1.1%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik vind dat de media niet kritisch genoeg stonden t.a.v. de wetenschappers
Helemaal niet akkoord 11.6% 0% 0% 12% 12.2% 11.6% 13.7% 7.9% 14.3% 8.5% 16.3% 10%
Eerder niet akkoord 37.5% 0% 0% 39.5% 38.4% 37.5% 37.7% 37.2% 41.5% 33.2% 45.7% 34.8%
Neutraal 23.5% 0% 0% 22.9% 20% 23.5% 21.7% 26.6% 24.4% 22.7% 18.6% 25.1%
Eerder wel akkoord 15.3% 0% 0% 16% 16.6% 15.3% 10.7% 23.4% A 8% 23.4% A 12.9% 16.1%
Helemaal akkoord 9.9% 0% 0% 8.7% 11.6% 9.9% 13.0% B 4.6% 11% 8.4% 5.9% 11.2%
Geen mening 2.2% 0% 0% 0.8% 1.2% 2.2% 3.2% 0.4% 0.8% 3.7% 0.6% 2.7%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik vind dat de wetenschappers voldoende overlegden op internationaal vlak
Helemaal niet akkoord 6.3% 0% 0% 10.3% 8.3% 6.3% 6.6% 5.7% 7.5% 4.7% 1% 8%
Eerder niet akkoord 15.7% 0% 0% 24.7% E 19.8% 15.7% 13.8% 19% 13.8% 18% 12.9% 16.6%
Neutraal 20.7% 0% 0% 25.4% 16.8% 20.7% 20.3% 21.5% 18.5% 23% 14.1% 22.9%
Eerder wel akkoord 36.7% 0% 0% 23.9% 36.0% C 36.7% C 38.7% 33.3% 40% 33.2% 42.7% 34.7%
Helemaal akkoord 13.7% 0% 0% 10.2% 13.4% 13.7% 12.4% 15.8% 13.3% 14.3% 24.0% B 10.3%
Geen mening 6.9% 0% 0% 5.4% 5.8% 6.9% 8.2% 4.7% 6.9% 6.9% 5.3% 7.4%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik vind dat wetenschappers begrijpelijk en eenduidig communiceerden tijdens de coronacrisis
Niet akkoord 23.5% 0% 0% 31.5% 26.8% 23.5% 24.3% 22.1% 25.5% 21.1% 19.3% 24.9%
Neutraal 18% 0% 0% 17.4% 18.8% 18% 19.8% 15% 17.9% 18.3% 16.4% 18.6%
Akkoord 57.2% 0% 0% 51.1% 54.4% 57.2% 53.9% 62.9% 55% 59.6% 62.5% 55.4%
Geen mening 1.3% 0% 0% 0% 0% 1.3% 2% 0% 1.5% 1% 1.8% 1.1%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik kon me vinden in de aanbevelingen van de wetenschappers
Niet akkoord 12.2% 0% 0% 11.2% 13.7% 12.2% 14.6% 7.9% 10.1% 14.4% 9.3% 13.1%
Neutraal 9.5% 0% 0% 10.7% 12.7% 9.5% 7.2% 13.6% 11.1% 7.8% 8.5% 9.9%
Akkoord 77% 0% 0% 78% 73.6% 77% 77.4% 76.3% 77.2% 76.9% 81.6% 75.5%
Geen mening 1.3% 0% 0% 0% 0% 1.3% 0.7% 2.2% 1.5% 1% 0.6% 1.5%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik vond de aanbevelingen van wetenschappers logisch
Niet akkoord 9.4% 0% 0% 11.2% 11.7% 9.4% 10.8% 6.9% 9.7% 8.9% 9.8% 9.3%
Neutraal 14.1% 0% 0% 9.8% 12.9% 14.1% 12% 17.6% 14.7% 13.5% 14.2% 14%
Akkoord 75.4% 0% 0% 79% 75.4% 75.4% 76.4% 73.6% 74.4% 76.6% 76% 75.2%
Geen mening 1.1% 0% 0% 0% 0% 1.1% 0.7% 1.9% 1.3% 1% 0% 1.5%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik ben meer geneigd om tijdens deze crisis de aanbevelingen van wetenschappers te volgen dan van politici
Niet akkoord 5.6% 0% 0% 6.7% 5.3% 5.6% 6.4% 4.2% 6.7% 4.3% 4.6% 5.9%
Neutraal 9.9% 0% 0% 12.1% 16.9% 9.9% 10.8% 8.4% 10.6% 9.2% 6.7% 11%
Akkoord 81.6% 0% 0% 81.2% 77.8% 81.6% 81.3% 82.2% 80.7% 82.8% 88.7% 79.3%
Geen mening 2.9% 0% 0% 0% 0% 2.9% 1.5% 5.2% 2% 3.6% 0% 3.8%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik vind dat wetenschappers te veel de bovenhand hebben genomen tijdens deze hele coronacrisis
Niet akkoord 62.2% 0% 0% 69.3% D 57.9% 62.2% 60.1% 65.8% 64.7% 59.2% 70% 59.6%
Neutraal 16.3% 0% 0% 14.1% 16.9% 16.3% 17.2% 14.7% 17.7% 14.8% 13.2% 17.3%
Akkoord 20.7% 0% 0% 16.6% 25.2% C 20.7% 21.4% 19.5% 16.9% 25% 16.9% 22%
Geen mening 0.8% 0% 0% 0% 0% 0.8% 1.3% 0% 0.7% 1% 0% 1.1%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik vind dat de media niet kritisch genoeg stonden t.a.v. de wetenschappers
Niet akkoord 49.1% 0% 0% 52% 51.2% 49.1% 51.4% 45% 55.8% B 41.7% 62.0% B 44.8%
Neutraal 23.5% 0% 0% 23.1% 20.2% 23.5% 21.7% 26.6% 24.4% 22.7% 18.6% 25.1%
Akkoord 25.2% 0% 0% 25% 28.5% 25.2% 23.7% 28% 19% 31.8% A 18.8% 27.4%
Geen mening 2.2% 0% 0% 0% 0% 2.2% 3.2% 0.4% 0.8% 3.7% 0.6% 2.7%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik vind dat de wetenschappers voldoende overlegden op internationaal vlak
Niet akkoord 22% 0% 0% 37.0% E 29.8% 22% 20.4% 24.7% 21.2% 22.7% 13.9% 24.6%
Neutraal 20.7% 0% 0% 26.8% 17.9% 20.7% 20.3% 21.5% 18.5% 23% 14.1% 22.9%
Akkoord 50.4% 0% 0% 36.1% 52.4% C 50.4% C 51.1% 49.1% 53.3% 47.4% 66.7% B 45%
Geen mening 6.9% 0% 0% 0% 0% 6.9% 8.2% 4.7% 6.9% 6.9% 5.3% 7.4%

WETENSCHAPSPROFIEL

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021
 • Geslacht
 • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
 • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Vragen Antwoorden Totaal
233
2018
(A) 211
2019
(B) 235
2020
(C) 277
2021
(D) 248
2022
(E) 233
Man
(A) 148
Vrouw
(B) 85
Exact wetenschappelijke richting
(A) 124
Andere
(B) 108
Ja
(A) 58
Neen
(B) 175
Bent u beroepsmatig actief in de domeinen wetenschap of onderzoek?
Vraagfilter: Niet indien werkend in onderwijs
Ja 13.5% 14.7% 16.6% 15.4% 14.8% 13.5% 14.6% 11.8% 20.2% B 6% 54.6% 0%
Neen, maar ik heb in het verleden in (één van) deze domeinen gewerkt 11.3% 11.4% 8.4% 10% 10.3% 11.3% 10.3% 13% 13.5% 8.8% 45.4% 0%
Neen, en ik heb in het verleden nooit in (één van) deze domeinen gewerkt 75.2% 73.9% 74.9% 74.6% 74.9% 75.2% 75.1% 75.3% 66.3% 85.2% A 0% 100%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Ja 24.8% 26.1% 25.1% 25.4% 25.1% 24.8% 24.9% 24.7% 33.7% B 14.8% 100% 0%
Neen 75.2% 73.9% 74.9% 74.6% 74.9% 75.2% 75.1% 75.3% 66.3% 85.2% A 0% 100%
Kent u zelf persoonlijk mensen die beroepsmatig actief zijn in de domeinen wetenschap of onderzoek?
Meerdere antwoorden mogelijk
Ja, personen binnen mijn gezin 6.4% 8.1% 9.7% 6.5% 6.3% 6.4% 8.7% 2.3% 8.7% 3.8% 5.2% 6.8%
Ja, personen binnen mijn familie (buiten mijn gezin) 14.3% 12.8% 16.9% 16.1% 20.6% 14.3% 15.5% 12.2% 14.5% 14.2% 29.1% B 9.4%
Ja, personen in mijn vriendenkring 32.1% 29.4% 28.1% 29.1% 32% 32.1% 32.1% 32% 31.7% 32.4% 60.7% B 22.6%
Ja, personen in mijn kennissenkring (buiten mijn vriendenkring) 29.2% 30.8% 26.6% 31.6% 33.9% 29.2% 31.8% 24.6% 35.1% B 22.5% 54.6% B 20.8%
Neen, ik ken persoonlijk niemand die in deze domeinen een beroep uitoefent 40.4% 35.1% 36% 34.5% 29.8% 40.4% 35.3% 49.3% A 37.4% 43.7% 11% 50.1% A
Gehercodeerd naar 2 cat.
Kent u zelf persoonlijk mensen die beroepsmatig actief zijn in de domeinen wetenschap of onderzoek?
Ja 59.6% 64.9% 64% 65.5% 70.2% 59.6% 64.7% B 50.7% 62.6% 56.3% 89.0% B 49.9%
Neen 40.4% 35.1% 36% 34.5% 29.8% 40.4% 35.3% 49.3% A 37.4% 43.7% 11% 50.1% A
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een wetenschapscentrum bezoeken (vb. Technopolis, wetenschapsmuseum, volkssterrenwacht,…)
Méér dan 1 keer per maand 1.2% 0.9% 0% 0% 0.4% 1.2% 0.6% 2.2% 0.3% 2.3% 0.6% 1.4%
(Ongeveer) 1 keer per maand 2.2% 0.9% 0.3% 0.4% 1.1% 2.2% 0.5% 5.0% A 1.9% 2.5% 1.3% 2.5%
Enkele keren per jaar 10.1% 8.5% 10.7% 12.7% 10.6% 10.1% 11.5% 7.8% 11.5% 8.3% 9.8% 10.3%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 28.9% 35.5% 33% 31.7% 29.6% 28.9% 33.3% 21.3% 28.8% 29.3% 29.4% 28.8%
Minder dan 1 keer per jaar 47.7% 35.5% 42.8% 44.4% 45.9% 47.7% 45% 52.2% 49.5% 45.6% 49.6% 47%
Nooit 9.9% 18.5% 13.2% 10.9% 12.4% 9.9% 9.1% 11.4% 8.1% 12.1% 9.5% 10.1%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een geschiedkundig museum bezoeken
Méér dan 1 keer per maand 1.8% 0% 0% 0.4% 0.4% 1.8% 1.8% 1.9% 0.9% 2.9% 0% 2.4%
(Ongeveer) 1 keer per maand 3.4% 2.4% 1.8% 2.2% 5.3% 3.4% 3.6% 3% 3.3% 3.6% 4.7% 3%
Enkele keren per jaar 20.1% 22.3% 19.1% 20.9% 22.2% 20.1% 21.7% 17.3% 17% 23.9% 20.4% 20%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 29.5% 30.8% 35.4% 26.8% 26.8% 29.5% 32.6% 24% 30.9% 27.6% 25.7% 30.7%
Minder dan 1 keer per jaar 33.4% 28% 30.3% 34.7% 34.6% 33.4% 30.7% 38% 32.6% 34.2% 33.6% 33.3%
Nooit 11.8% 16.6% 13.3% 15% 10.8% 11.8% 9.5% 15.8% 15.3% 7.8% 15.7% 10.6%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een kunstmuseum bezoeken
Méér dan 1 keer per maand 1.9% 0.5% 0.7% 1.4% 2.2% 1.9% 1.2% 3.2% 1.7% 2.1% 1.9% 1.9%
(Ongeveer) 1 keer per maand 5.7% 4.7% 3.7% 1.8% 8.1% C 5.7% 5.7% 5.7% 5.4% 6% 11.2% B 3.9%
Enkele keren per jaar 22.7% 28% 28.6% 28.7% 25.6% 22.7% 23.9% 20.6% 17% 29.5% A 20.4% 23.5%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 20.4% 20.9% 17.8% 21.5% 22.3% 20.4% 21.7% 18.1% 21.7% 18.6% 24% 19.2%
Minder dan 1 keer per jaar 32.8% 24.2% 29.7% 31% 27% 32.8% 31.7% 34.7% 36.9% 28% 28.7% 34.2%
Nooit 16.5% 21.8% 19.5% 15.6% 14.8% 16.5% 15.8% 17.7% 17.2% 15.7% 13.8% 17.3%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een dierentuin bezoeken
Méér dan 1 keer per maand 1.2% 2.4% 0.8% 3.4% 0.7% 1.2% 0.6% 2.2% 0.3% 2.3% 0.6% 1.4%
(Ongeveer) 1 keer per maand 1.4% 1.4% 1% 1.6% 4.6% 1.4% 1.8% 0.6% 2.1% 0% 1.3% 1.4%
Enkele keren per jaar 13% 14.7% 17% 17% 14% 13% 12.5% 13.9% 12.6% 13.6% 15% 12.4%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 28.3% 32.2% 31.8% 30.2% 32.1% 28.3% 25.9% 32.3% 22.4% 35.3% A 24.6% 29.5%
Minder dan 1 keer per jaar 45.6% 40.3% 40.8% 37.4% 39% 45.6% 49% 39.8% 53.0% B 37.2% 47.5% 45%
Nooit 10.5% 9% 8.6% 10.3% 9.7% 10.5% 10.2% 11.1% 9.7% 11.6% 11.1% 10.3%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een plantentuin bezoeken
Méér dan 1 keer per maand 1.8% 1.4% 0.5% 1.1% 1.1% 1.8% 1.6% 2.2% 1% 2.8% 3.1% 1.4%
(Ongeveer) 1 keer per maand 1.7% 0.9% 1.6% 1.4% 3% 1.7% 1.7% 1.8% 1.8% 1.7% 2% 1.6%
Enkele keren per jaar 15.1% 15.2% 7.8% 16.6% B 16.4% B 15.1% 15.1% 15.1% 16.9% 12.7% 25.3% B 11.8%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 25.8% 23.7% 22.7% 24.1% 25.5% 25.8% 26.7% 24.3% 20.5% 32.2% A 19.6% 27.9%
Minder dan 1 keer per jaar 40% 35.1% 46.2% 39.7% 38.5% 40% 38.1% 43.3% 45.5% 33.6% 37.2% 40.9%
Nooit 15.5% 23.7% 21.2% 17.1% 15.4% 15.5% 16.8% 13.3% 14.3% 17.1% 12.8% 16.4%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Naar evenementen over wetenschap of technologie gaan
Méér dan 1 keer per maand 0.7% 0% 1% 0.2% 1.1% 0.7% 0% 1.9% 0% 1.5% 0% 0.9%
(Ongeveer) 1 keer per maand 2% 0.9% 3.1% 0.7% 0.5% 2% 2.4% 1.3% 2.3% 1.7% 3.1% 1.6%
Enkele keren per jaar 13.9% 16.6% 14.6% 14.3% 14.3% 13.9% 14.5% 13% 15.5% 11.8% 19.3% 12.2%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 23.8% 21.8% 27.3% 24.5% 22.3% 23.8% 28.0% B 16.6% 22.7% 25.3% 22.6% 24.2%
Minder dan 1 keer per jaar 41% 34.6% 29.2% 39.9% 41.3% 41% 36.9% 47.9% 44.3% 37.2% 43.3% 40.2%
Nooit 18.6% 26.1% 24.8% 20.4% 20.5% 18.6% 18.2% 19.3% 15.3% 22.6% 11.7% 20.9%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Cursussen of workshops volgen over wetenschap of technologie
Méér dan 1 keer per maand 3.5% 0.9% 2.6% 0.6% 1.7% 3.5% 3.8% 2.8% 4.5% 2.3% 4.4% 3.2%
(Ongeveer) 1 keer per maand 4.3% 1.4% 3.8% 3.1% 6.8% 4.3% 4.7% 3.7% 5.7% 2.8% 8.4% 3%
Enkele keren per jaar 13.3% 12.3% 15.8% 18.2% 10.1% 13.3% 11.5% 16.2% 16% 10.2% 25.6% B 9.2%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 10.4% 18.5% B 7.6% 12.4% 11.7% 10.4% 11.9% 7.8% 11.8% 8.1% 14.8% 9%
Minder dan 1 keer per jaar 27.2% 20.9% 28.3% 21.6% 28.4% 27.2% 32.0% B 18.8% 28.5% 25.8% 21.8% 28.9%
Nooit 41.4% 46% 42% 44.2% 41.4% 41.4% 36% 50.6% A 33.5% 50.7% A 25% 46.8% A
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Programma’s over wetenschap of technologie bekijken op TV
Méér dan 1 keer per maand 17.2% 27.5% 22.4% 25.2% 25.5% 17.2% 21.6% B 9.6% 23.4% B 10.2% 25.5% 14.5%
(Ongeveer) 1 keer per maand 25.5% 23.7% 21.5% 28.2% 26.8% 25.5% 26.5% 23.8% 26.2% 24.9% 25.2% 25.6%
Enkele keren per jaar 37.1% 33.6% 35.1% 31.4% 32.6% 37.1% 36.1% 38.7% 38.3% 35.2% 31.8% 38.8%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 5.6% 6.2% 8.3% 6.9% 5.3% 5.6% 4.6% 7.3% 0.7% 11.3% A 6.1% 5.4%
Minder dan 1 keer per jaar 8.3% 5.2% 5.3% 3.2% 5.7% 8.3% 7.1% 10.3% 7.2% 9.6% 1.8% 10.4% A
Nooit 6.3% 3.8% 7.5% 5.1% 4.1% 6.3% 4% 10.2% 4.3% 8.7% 9.5% 5.2%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Programma’s of video’s over wetenschap of technologie bekijken op internet
Méér dan 1 keer per maand 18.1% 13.3% 14.3% 15.3% 16.4% 18.1% 21.9% B 11.6% 22.7% B 12.7% 23.6% 16.3%
(Ongeveer) 1 keer per maand 19.2% 19% 14.3% 20% 17.8% 19.2% 22% 14.4% 22.9% 15.1% 23.7% 17.7%
Enkele keren per jaar 32.8% 27% 28% 26.4% 30.9% 32.8% 34.6% 29.7% 31.1% 34.4% 34.3% 32.3%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 6.9% 8.5% 10.5% 10.5% 9.3% 6.9% 5.6% 9.2% 6% 8% 4.5% 7.7%
Minder dan 1 keer per jaar 13.4% 12.3% 13.1% 12.4% 11.3% 13.4% 9.6% 20.1% A 12.5% 14.6% 9.5% 14.7%
Nooit 9.5% 19.9% E 19.8% E 15.4% 14.2% 9.5% 6.3% 15.0% A 4.7% 15.1% A 4.5% 11.2%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Gespecialiseerde websites raadplegen over wetenschap of technologie
Méér dan 1 keer per maand 15.9% 16.6% 15.2% 16.2% 16.2% 15.9% 18% 12.1% 20.9% B 9.9% 34.1% B 9.8%
(Ongeveer) 1 keer per maand 14.8% 13.7% 17.9% 19% 17.7% 14.8% 16.2% 12.3% 17.1% 12.3% 12.1% 15.7%
Enkele keren per jaar 29.8% 28.4% 21.9% 23.6% 27.2% 29.8% 34.9% B 21% 31.7% 27.4% 35.8% 27.8%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 12.6% 12.8% 10.3% 10.2% 10.5% 12.6% 8.7% 19.2% A 11.6% 13.8% 8% 14.1%
Minder dan 1 keer per jaar 14.9% 12.3% 15% 14.8% 16.2% 14.9% 11.2% 21.2% A 9.1% 21.6% A 7.6% 17.3%
Nooit 12.1% 16.1% 19.7% 16.3% 12.2% 12.1% 10.9% 14.3% 9.6% 15.1% 2.5% 15.3% A
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Gespecialiseerde tijdschriften over wetenschap of technologie lezen (vb. EOS, National Geographic,…)
Méér dan 1 keer per maand 6.7% 6.2% 5.8% 7.1% 4% 6.7% 5.7% 8.4% 8.2% 5.1% 14.8% B 4%
(Ongeveer) 1 keer per maand 9% 10% 8.6% 11.2% 12.3% 9% 9.2% 8.7% 9.7% 7.9% 5.5% 10.1%
Enkele keren per jaar 20.5% 27.5% 26.1% 27.1% 23.6% 20.5% 22.7% 16.7% 24% 16.2% 24% 19.4%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 13.5% 18% 14.1% 11.3% 13% 13.5% 17.2% B 7.3% 12.5% 14.8% 12.3% 14%
Minder dan 1 keer per jaar 25.5% 15.2% 19.7% 17.6% 20.8% 25.5% 25% 26.4% 23.9% 27.6% 21.1% 27%
Nooit 24.7% 23.2% 25.8% 25.8% 26.4% 24.7% 20.2% 32.5% A 21.6% 28.5% 22.4% 25.5%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Vakliteratuur lezen (geschreven voor en door wetenschappers)
Méér dan 1 keer per maand 9% 9% 12% 10.1% 11% 9% 8.6% 9.7% 10.2% 7.7% 23.7% B 4.1%
(Ongeveer) 1 keer per maand 8.8% 10.4% 10.5% 8.2% 8.2% 8.8% 8.8% 8.7% 11% 6.3% 17.6% B 5.9%
Enkele keren per jaar 22.3% 19.9% 20.4% 28% 22.2% 22.3% 23.9% 19.5% 20.2% 24.5% 18.6% 23.5%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 10.5% 16.6% 16.2% 14.2% 13.2% 10.5% 10.1% 11.1% 13.7% 6.9% 5.5% 12.2%
Minder dan 1 keer per jaar 23.5% 11.8% 16.5% 15.3% 18.9% 23.5% A 24.9% 21.1% 22.4% 25.1% 19.8% 24.8%
Nooit 25.9% 32.2% 24.4% 24.2% 26.4% 25.9% 23.6% 29.9% 22.7% 29.5% 14.8% 29.6% A
Gehercodeerd naar 4 cat.
Een wetenschapscentrum bezoeken (vb. Technopolis, wetenschapsmuseum, volkssterrenwacht,ï
Minstens maandelijks 3.4% 1.9% 0.3% 0.4% 1.5% 3.4% 1.1% 7.3% A 2.1% 4.8% 1.8% 3.9%
Minstens jaarlijks 39.1% 44.1% 43.7% 44.4% 40.2% 39.1% 44.8% B 29.1% 40.3% 37.5% 39.2% 39%
Minder dan jaarlijks 47.7% 35.5% 42.8% 44.4% 45.9% 47.7% 45% 52.2% 49.5% 45.6% 49.6% 47%
Nooit 9.9% 18.5% 13.2% 10.9% 12.4% 9.9% 9.1% 11.4% 8.1% 12.1% 9.5% 10.1%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Een geschiedkundig museum bezoeken
Minstens maandelijks 5.2% 2.4% 1.8% 2.6% 5.7% 5.2% 5.4% 4.8% 4.1% 6.5% 4.7% 5.4%
Minstens jaarlijks 49.6% 53.1% 54.5% 47.7% 49% 49.6% 54.3% 41.4% 47.9% 51.5% 46.1% 50.7%
Minder dan jaarlijks 33.4% 28% 30.3% 34.7% 34.6% 33.4% 30.7% 38% 32.6% 34.2% 33.6% 33.3%
Nooit 11.8% 16.6% 13.3% 15% 10.8% 11.8% 9.5% 15.8% 15.3% 7.8% 15.7% 10.6%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Een kunstmuseum bezoeken
Minstens maandelijks 7.6% 5.2% 4.4% 3.2% 10.3% C 7.6% 6.9% 8.9% 7.2% 8.2% 13.1% 5.8%
Minstens jaarlijks 43.1% 48.8% 46.4% 50.2% 47.9% 43.1% 45.7% 38.7% 38.7% 48.1% 44.4% 42.7%
Minder dan jaarlijks 32.8% 24.2% 29.7% 31% 27% 32.8% 31.7% 34.7% 36.9% 28% 28.7% 34.2%
Nooit 16.5% 21.8% 19.5% 15.6% 14.8% 16.5% 15.8% 17.7% 17.2% 15.7% 13.8% 17.3%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Een dierentuin bezoeken
Minstens maandelijks 2.6% 3.8% 1.9% 5% 5.3% 2.6% 2.4% 2.8% 2.4% 2.3% 1.8% 2.8%
Minstens jaarlijks 41.3% 46.9% 48.8% 47.3% 46% 41.3% 38.4% 46.2% 34.9% 48.9% A 39.6% 41.8%
Minder dan jaarlijks 45.6% 40.3% 40.8% 37.4% 39% 45.6% 49% 39.8% 53.0% B 37.2% 47.5% 45%
Nooit 10.5% 9% 8.6% 10.3% 9.7% 10.5% 10.2% 11.1% 9.7% 11.6% 11.1% 10.3%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Een plantentuin bezoeken
Minstens maandelijks 3.5% 2.4% 2.1% 2.5% 4.2% 3.5% 3.3% 4% 2.7% 4.5% 5% 3%
Minstens jaarlijks 41% 38.9% 30.5% 40.7% 42% 41% 41.8% 39.4% 37.4% 44.9% 44.9% 39.7%
Minder dan jaarlijks 40% 35.1% 46.2% 39.7% 38.5% 40% 38.1% 43.3% 45.5% 33.6% 37.2% 40.9%
Nooit 15.5% 23.7% 21.2% 17.1% 15.4% 15.5% 16.8% 13.3% 14.3% 17.1% 12.8% 16.4%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Naar evenementen over wetenschap of technologie gaan
Minstens maandelijks 2.7% 0.9% 4.1% 0.9% 1.6% 2.7% 2.4% 3.2% 2.3% 3.1% 3.1% 2.5%
Minstens jaarlijks 37.7% 38.4% 41.9% 38.8% 36.6% 37.7% 42.5% 29.6% 38.2% 37.1% 41.9% 36.4%
Minder dan jaarlijks 41% 34.6% 29.2% 39.9% 41.3% 41% 36.9% 47.9% 44.3% 37.2% 43.3% 40.2%
Nooit 18.6% 26.1% 24.8% 20.4% 20.5% 18.6% 18.2% 19.3% 15.3% 22.6% 11.7% 20.9%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Cursussen of workshops volgen over wetenschap of technologie
Minstens maandelijks 7.8% 2.4% 6.4% 3.8% 8.4% 7.8% 8.5% 6.6% 10.2% 5.1% 12.8% 6.2%
Minstens jaarlijks 23.7% 30.8% 23.4% 30.5% 21.8% 23.7% 23.4% 24.1% 27.8% 18.3% 40.4% B 18.1%
Minder dan jaarlijks 27.2% 20.9% 28.3% 21.6% 28.4% 27.2% 32.0% B 18.8% 28.5% 25.8% 21.8% 28.9%
Nooit 41.4% 46% 42% 44.2% 41.4% 41.4% 36% 50.6% A 33.5% 50.7% A 25% 46.8% A
Gehercodeerd naar 4 cat.
Programmaï over wetenschap of technologie bekijken op TV
Minstens maandelijks 42.7% 51.2% 43.9% 53.4% 52.3% 42.7% 48.1% B 33.4% 49.6% B 35.1% 50.7% 40.1%
Minstens jaarlijks 42.7% 39.8% 43.3% 38.3% 37.9% 42.7% 40.8% 46% 39% 46.5% 37.9% 44.3%
Minder dan jaarlijks 8.3% 5.2% 5.3% 3.2% 5.7% 8.3% 7.1% 10.3% 7.2% 9.6% 1.8% 10.4% A
Nooit 6.3% 3.8% 7.5% 5.1% 4.1% 6.3% 4% 10.2% 4.3% 8.7% 9.5% 5.2%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Programmaï of videoï over wetenschap of technologie bekijken op internet
Minstens maandelijks 37.4% 32.2% 28.6% 35.2% 34.2% 37.4% 44.0% B 25.9% 45.6% B 27.8% 47.3% 34.1%
Minstens jaarlijks 39.7% 35.5% 38.4% 36.9% 40.3% 39.7% 40.2% 38.9% 37.2% 42.5% 38.8% 40%
Minder dan jaarlijks 13.4% 12.3% 13.1% 12.4% 11.3% 13.4% 9.6% 20.1% A 12.5% 14.6% 9.5% 14.7%
Nooit 9.5% 19.9% E 19.8% E 15.4% 14.2% 9.5% 6.3% 15.0% A 4.7% 15.1% A 4.5% 11.2%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Gespecialiseerde websites raadplegen over wetenschap of technologie
Minstens maandelijks 30.7% 30.3% 33.1% 35.2% 33.9% 30.7% 34.3% 24.4% 38.0% B 22.1% 46.1% B 25.5%
Minstens jaarlijks 42.3% 41.2% 32.3% 33.8% 37.7% 42.3% 43.6% 40.2% 43.3% 41.2% 43.7% 41.9%
Minder dan jaarlijks 14.9% 12.3% 15% 14.8% 16.2% 14.9% 11.2% 21.2% A 9.1% 21.6% A 7.6% 17.3%
Nooit 12.1% 16.1% 19.7% 16.3% 12.2% 12.1% 10.9% 14.3% 9.6% 15.1% 2.5% 15.3% A
Gehercodeerd naar 4 cat.
Gespecialiseerde tijdschriften over wetenschap of technologie lezen (vb. EOS, National Geographic,ï
Minstens maandelijks 15.7% 16.1% 14.3% 18.3% 16.3% 15.7% 14.9% 17.1% 17.9% 12.9% 20.3% 14.2%
Minstens jaarlijks 34.1% 45.5% 40.1% 38.3% 36.5% 34.1% 39.9% B 24% 36.6% 31% 36.2% 33.4%
Minder dan jaarlijks 25.5% 15.2% 19.7% 17.6% 20.8% 25.5% 25% 26.4% 23.9% 27.6% 21.1% 27%
Nooit 24.7% 23.2% 25.8% 25.8% 26.4% 24.7% 20.2% 32.5% A 21.6% 28.5% 22.4% 25.5%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Vakliteratuur lezen (geschreven voor en door wetenschappers)
Minstens maandelijks 17.8% 19.4% 22.5% 18.2% 19.2% 17.8% 17.4% 18.4% 21.1% 14% 41.3% B 10%
Minstens jaarlijks 32.8% 36.5% 36.6% 42.2% 35.4% 32.8% 34% 30.6% 33.9% 31.5% 24.1% 35.6%
Minder dan jaarlijks 23.5% 11.8% 16.5% 15.3% 18.9% 23.5% A 24.9% 21.1% 22.4% 25.1% 19.8% 24.8%
Nooit 25.9% 32.2% 24.4% 24.2% 26.4% 25.9% 23.6% 29.9% 22.7% 29.5% 14.8% 29.6% A
Wat zijn voor u de belangrijkste bronnen als het aankomt op informatie over wetenschap en onderzoek?
Top 3 - Eerste plaats. Gesorteerd van hoog naar laag
Gespecialiseerde websites (wetenschappelijke organisaties, fora, blogs, …) 25.8% 20.4% 21.1% 20.7% 20.1% 25.8% 29.2% 19.9% 30.9% 19.8% 26.7% 25.5%
TV-programma’s over wetenschap of technologie 17% 19.9% 20.5% 22.6% 21% 17% 16.1% 18.5% 18% 15.4% 14.1% 17.9%
TV-nieuws 10.7% 10.4% 12.7% 11.9% 15.7% 10.7% 10.1% 11.6% 6.6% 15.4% A 5.4% 12.4%
Vakliteratuur (voor en door wetenschappers) 10.7% 11.4% 11.4% 9.3% 13.2% 10.7% 5.8% 19.1% A 9.4% 12.3% 24.9% B 6%
Krant 9.8% 10.9% 11.6% 10.1% 8.5% 9.8% 8.8% 11.7% 7% 13.2% 7.1% 10.7%
Wikipedia 9.6% 6.2% 4.7% 6.1% 5.9% 9.6% 9.6% 9.6% 9.4% 9.9% 12.5% 8.6%
Gespecialiseerde tijdschriften (vb. EOS, National Geographic, …) 6.1% 9.5% 5.7% 9.3% 8.5% 6.1% 7.8% 3.2% 8.5% 3.5% 4.5% 6.6%
Algemene tijdschriften 2.6% 3.8% 2.1% 2% 2.1% 2.6% 3% 1.9% 3.1% 2% 2.8% 2.5%
Radionieuws 2.3% 0.9% 4.8% 3.5% 1.3% 2.3% 3.4% 0.4% 1.7% 3% 1.8% 2.4%
Vrienden/familie 1.6% 0.9% 3.4% 0.4% 0.6% 1.6% 1.4% 1.9% 1.7% 1.5% 0% 2.1%
Radioprogramma’s over wetenschap of technologie 1.3% 2.8% 1.7% 2.1% 2.1% 1.3% 2% 0% 1.7% 0.8% 0% 1.7%
Geen van bovenstaande 2.6% 2.8% 0.3% 1.9% 1% 2.6% 2.7% 2.3% 2% 3.3% 0% 3.5%
Aanwezigheid in top 3. Gesorteerd van hoog naar laag
Gespecialiseerde websites (wetenschappelijke organisaties, fora, blogs,ï 50.5% 42.7% 43.3% 44.1% 46.8% 50.5% 53% 46.3% 56.7% B 43.6% 70.3% B 44%
TV-programma's over wetenschap of technologie 50.3% 58.8% 59.3% 56.1% 54.7% 50.3% 50.7% 49.6% 63.9% B 34.6% 46.9% 51.4%
TV nieuws 31.6% 28.9% 33.2% 24.2% 34.1% 31.6% 32.4% 30.2% 24.3% 40.2% A 18.3% 36.0% A
Krant 27.4% 32.7% 33.8% 29.8% 31.7% 27.4% 23.9% 33.4% 22% 33.8% A 24.7% 28.3%
Wikipedia 24.7% 20.9% 20.8% 25.9% 21.6% 24.7% 24.7% 24.8% 24.8% 24.4% 28.6% 23.5%
Gespecialiseerde tijdschriften (vb. EOS, National Geographic,ï 20.5% 33.2% E 24.1% 30.2% 27.9% 20.5% 19.8% 21.8% 22.5% 17.6% 20.2% 20.6%
Vakliteratuur (voor en door wetenschappers) 19.7% 24.6% 20.1% 25.5% 23.2% 19.7% 15.8% 26.5% A 20.4% 18.9% 45.0% B 11.4%
Radio nieuws 14% 8.1% 16.5% 13.6% 8.4% 14% 14.1% 13.8% 8.8% 20.0% A 10.1% 15.2%
Algemene tijdschriften 11.2% 15.2% 10.2% 8% 9.8% 11.2% 13.3% 7.4% 8.3% 14.5% 6.5% 12.7%
Radioprogramma's over wetenschap of technologie 7.7% 10% 11.3% 10.3% 9.4% 7.7% 8.7% 6% 8.2% 7.2% 4.8% 8.6%
Vrienden/familie 5.3% 6.2% 8.8% 7.3% 6.4% 5.3% 3.5% 8.3% 5.7% 4.8% 2.1% 6.3%

STEM

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021
 • Geslacht
 • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
 • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Vragen Antwoorden Totaal
233
2018
(A) 211
2019
(B) 235
2020
(C) 277
2021
(D) 248
2022
(E) 233
Man
(A) 148
Vrouw
(B) 85
Exact wetenschappelijke richting
(A) 124
Andere
(B) 108
Ja
(A) 58
Neen
(B) 175
In welke mate bent u vertrouwd met de term ‘STEM’?
Ik heb er nog nooit van gehoord 14.6% 25.1% C D 20.9% 13.9% 13.4% 14.6% 14% 15.8% 10.6% 19.5% 14.1% 14.8%
Ik heb er al van gehoord, maar weet niet wat het inhoudt 25.6% 28.4% 22.3% 22.5% 21.3% 25.6% 21.3% 33.0% A 23.8% 27.5% 22.4% 26.7%
Ik heb er al van gehoord, en weet wat het inhoudt 59.7% 46.4% 56.8% 63.6% A 65.4% A 59.7% 64.7% B 51.1% 65.7% 53.1% 63.5% 58.5%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Heeft u al eens van STEM gehoord?
Nee 14.6% 25.1% C D 20.9% 13.9% 13.4% 14.6% 14% 15.8% 10.6% 19.5% 14.1% 14.8%
Ja 85.4% 74.9% 79.1% 86.1% A 86.6% A 85.4% 86% 84.2% 89.4% 80.5% 85.9% 85.2%
Zou u ooit overwegen om uzelf via een opleiding verder te verdiepen, om te scholen of bij te scholen in een of meerdere van deze STEM-richtingen?
Helemaal niet 15.2% 22.7% 18.1% 20.4% 15.6% 15.2% 14.4% 16.7% 13.2% 17.7% 13.7% 15.7%
Eerder niet 24.9% 26.5% 28.9% 24.9% 26.7% 24.9% 19.6% 34.0% A 16.8% 34.4% A 17.7% 27.3%
Neutraal 17.1% 17.5% 19.4% 19.6% 21% 17.1% 16.3% 18.5% 17.9% 16.4% 26.4% B 14.1%
Eerder wel 25% 25.6% 24.3% 23.8% 24.9% 25% 26.4% 22.5% 25% 24.8% 19.3% 26.8%
Heel sterk 12.3% 3.8% 6.4% 8.1% 7.2% 12.3% A 16.8% B 4.6% 19.2% B 3.9% 17.7% 10.5%
Geen mening 5.5% 3.8% 3% 3.2% 4.7% 5.5% 6.5% 3.6% 7.8% 2.8% 5.1% 5.6%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Zou u ooit overwegen om uzelf via een opleiding verder te verdiepen, om te scholen of bij te scholen met het oog op een beroep waarin een of meerdere van deze STEM-elementen centraal staan?
Niet 40.1% 49.3% 47% 45.3% 42.3% 40.1% 34% 50.7% A 30% 52.1% A 31.4% 43%
Neutraal 17.1% 17.5% 19.4% 19.6% 21% 17.1% 16.3% 18.5% 17.9% 16.4% 26.4% B 14.1%
Wel 37.3% 29.4% 30.6% 31.9% 32% 37.3% 43.1% B 27.1% 44.3% B 28.7% 37% 37.3%
Geen mening 5.5% 3.8% 3% 3.2% 4.7% 5.5% 6.5% 3.6% 7.8% 2.8% 5.1% 5.6%
Weet u waar u zelf terecht kan als volwassene voor het volgen van een STEM-opleiding?
Ja 23.4% 12.3% 18.8% 18.5% 17.3% 23.4% A 24.9% 20.9% 26.2% 20.5% 31.9% 20.6%
Neen 76.6% 87.7% E 81.2% 81.5% 82.7% 76.6% 75.1% 79.1% 73.8% 79.5% 68.1% 79.4%
STEM kan onze samenleving in positieve zin veranderen
Helemaal niet akkoord 0% 0.9% 0.3% 0.4% 0.6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 1.5% 2.8% 2.5% 0.9% 1.9% 1.5% 0.7% 2.7% 0.9% 2.2% 2.8% 1%
Neutraal 15.9% 18.5% 19.2% 20.9% 19.4% 15.9% 10.8% 24.8% A 13.4% 18.6% 16.3% 15.8%
Eerder wel akkoord 51.4% 48.3% 51.3% 49.2% 47.3% 51.4% 50.5% 52.8% 50.6% 52.2% 39.4% 55.3% A
Helemaal akkoord 28.7% 23.2% 20.5% 25.2% 26.6% 28.7% 36.1% B 16% 32.4% 24.6% 41.0% B 24.7%
Geen mening 2.6% 6.2% 6.2% 3.4% 4.3% 2.6% 1.9% 3.7% 2.7% 2.5% 0.6% 3.2%
Gehercodeerd naar 4 cat.
STEM kan onze samenleving in positieve zin veranderen
Niet akkoord 1.5% 3.8% 2.9% 1.3% 2.4% 1.5% 0.7% 2.7% 0.9% 2.2% 2.8% 1%
Neutraal 15.9% 18.5% 19.2% 20.9% 19.4% 15.9% 10.8% 24.8% A 13.4% 18.6% 16.3% 15.8%
Akkoord 80.1% 71.6% 71.8% 74.3% 73.9% 80.1% 86.6% B 68.8% 83% 76.8% 80.4% 80%
Geen mening 2.6% 6.2% 6.2% 3.4% 4.3% 2.6% 1.9% 3.7% 2.7% 2.5% 0.6% 3.2%

WERKGEVERS (DOELGROEPSPECIFIEK DEEL)

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021
 • Geslacht
 • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
 • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Vragen Antwoorden Totaal
233
2018
(A) 211
2019
(B) 235
2020
(C) 277
2021
(D) 248
2022
(E) 233
Man
(A) 148
Vrouw
(B) 85
Exact wetenschappelijke richting
(A) 124
Andere
(B) 108
Ja
(A) 58
Neen
(B) 175
In welke mate vindt u STEM belangrijk voor de activiteiten van uw onderneming of organisatie?
Vraagfilter: Indien werkzaam in privé-sector EN middenkader of hoger kader/directie of zelfstandige/zaakvoerder met personeel
Helemaal niet belangrijk 2.9% 4.7% 3.9% 3.6% 3% 2.9% 1.5% 5.3% 0.9% 5.2% 0% 3.8%
Eerder niet belangrijk 10.5% 13.3% 10.6% 8.4% 9.7% 10.5% 10.9% 9.7% 10.8% 10.2% 8.3% 11.2%
Neutraal 22.4% 21.8% 17.5% 18.7% 16.1% 22.4% 18.9% 28.6% 16% 29.7% A 20.7% 23%
Eerder belangrijk 32% 31.8% 34.8% 39.1% 42.5% 32% 33.3% 29.7% 29.6% 35% 19.5% 36.1% A
Heel erg belangrijk 29.8% 22.3% 28.3% 25.7% 24.4% 29.8% 31.7% 26.6% 39.7% B 18.1% 50.1% B 23.1%
Geen mening 2.4% 6.2% 4.9% 4.6% 4.3% 2.4% 3.8% 0% 3% 1.8% 1.5% 2.7%
Gehercodeerd naar 4 cat.
In welke mate vindt u STEM belangrijk voor de activiteiten van uw onderneming of organisatie?
Niet belangrijk 13.4% 18% 14.5% 12% 12.7% 13.4% 12.4% 15.1% 11.7% 15.4% 8.3% 15%
Neutraal 22.4% 21.8% 17.5% 18.7% 16.1% 22.4% 18.9% 28.6% 16% 29.7% A 20.7% 23%
Belangrijk 61.8% 54% 63.1% 64.8% 66.9% 61.8% 64.9% 56.3% 69.3% B 53.1% 69.5% 59.2%
Geen mening 2.4% 6.2% 4.9% 4.6% 4.3% 2.4% 3.8% 0% 3% 1.8% 1.5% 2.7%
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?
Ik volg technologische ontwikkelingen op de voet met het oog op nieuwe zakenopportuniteiten
Helemaal niet akkoord 6.7% 12.4% 6.8% 12.2% 8.4% 6.7% 5.1% 9.4% 1.9% 12.2% A 7.1% 6.5%
Eerder niet akkoord 26.6% 19% 24.4% 16.7% 19.5% 26.6% 25.6% 28.3% 25.9% 27.3% 19.2% 29.1%
Neutraal 27.6% 30.5% 22.5% 31.5% 30.1% 27.6% 27.6% 27.6% 26.4% 28.8% 24.2% 28.7%
Eerder wel akkoord 25.4% 23.3% 26.3% 25.6% 26.3% 25.4% 27.5% 21.7% 31.5% B 18.6% 36.3% B 21.8%
Helemaal akkoord 8.5% 8.1% 11.6% 9.8% 8.8% 8.5% 9.3% 7.1% 9.4% 7.5% 8.4% 8.5%
Geen mening 5.2% 6.7% 8.3% 4.2% 6.9% 5.2% 4.8% 5.9% 4.8% 5.7% 4.7% 5.3%
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?
Ons bedrijf investeert in kennis die ons toelaat om technologisch te innoveren
Helemaal niet akkoord 4.3% 4.3% 4.5% 8.1% 4.4% 4.3% 1.9% 8.5% A 2.7% 6.1% 0.7% 5.4%
Eerder niet akkoord 12.5% 17.1% 13.2% 8.9% 14.5% 12.5% 10.3% 16.5% 12% 13.2% 8.8% 13.8%
Neutraal 20.7% 24.3% 17.8% 18.8% 16.7% 20.7% 17.8% 25.6% 17.9% 23.5% 21.8% 20.3%
Eerder wel akkoord 35% 28.6% 32.9% 34.2% 30% 35% 39.9% B 26.4% 34.6% 35.4% 31.5% 36.2%
Helemaal akkoord 23.7% 19% 25.1% 25.9% 26.2% 23.7% 25.7% 20.1% 29.7% B 16.9% 35.9% B 19.6%
Geen mening 3.9% 6.7% 6.5% 4.1% 8.2% 3.9% 4.5% 2.8% 3.2% 4.7% 1.3% 4.7%
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?
Ik vind het belangrijk dat onze werknemers een stevige basis in STEM hebben
Helemaal niet akkoord 4.9% 5.2% 3.8% 7.6% 4% 4.9% 4.6% 5.6% 4.7% 5.3% 2.2% 5.8%
Eerder niet akkoord 9.4% 14.8% 10.4% 7.6% 8.6% 9.4% 7.8% 12.2% 8.7% 10.2% 6.6% 10.3%
Neutraal 29.7% 31% 27.6% 29.5% 29.4% 29.7% 31.1% 27.2% 24.6% 35% 16.5% 34.0% A
Eerder wel akkoord 30.5% 28.6% 34.7% 31.3% 36.8% 30.5% 31.3% 29.1% 31.6% 29.6% 32.7% 29.8%
Helemaal akkoord 19.5% 11.4% 14.1% 15.8% 13.6% 19.5% 18.6% 21.1% 26.4% B 11.7% 35.4% B 14.3%
Geen mening 6% 9% 9.4% 8.2% 7.6% 6% 6.7% 4.7% 4% 8.2% 6.5% 5.8%
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?
De inhoud van de STEM-opleidingen sluit sterk aan bij de specifieke noden van ons bedrijf
Helemaal niet akkoord 5.8% 8.1% 6.8% 8.5% 5.9% 5.8% 3.1% 10.4% A 5.2% 6.4% 5.3% 5.9%
Eerder niet akkoord 14.1% 15.2% 17.5% 15% 15% 14.1% 15.2% 12.2% 12.2% 16.2% 8.9% 15.8%
Neutraal 30% 32.4% 23.2% 27.7% 31.1% 30% 27.3% 34.7% 26.2% 34.1% 22.3% 32.6%
Eerder wel akkoord 28.8% 25.2% 25.8% 25.7% 23.8% 28.8% 30.2% 26.5% 28.6% 29.2% 28.9% 28.8%
Helemaal akkoord 16.7% 8.6% 15.1% 15.1% 15.6% 16.7% 18.6% 13.5% 24.0% B 8.5% 31.4% B 11.9%
Geen mening 4.6% 10.5% 11.7% 8% 8.6% 4.6% 5.6% 2.8% 3.8% 5.5% 3.1% 5.1%
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?
De aandacht voor STEM gaat ten koste van andere belangrijke kennis en vaardigheden
Helemaal niet akkoord 9% 6.2% 10.3% 9.2% 9.9% 9% 11% 5.6% 11.6% 6.2% 15.8% B 6.8%
Eerder niet akkoord 36.3% 42.4% 36.5% 38.8% 39% 36.3% 39.8% 30.1% 38.4% 33.7% 39.4% 35.2%
Neutraal 32.2% 33.8% 25.1% 31.5% 29.4% 32.2% 27.6% 40.5% A 31.6% 32.7% 28.6% 33.5%
Eerder wel akkoord 13.2% 4.8% 13.9% A 10% 13.6% A 13.2% A 13.3% 13.1% 9.7% 17.4% 13.8% 13%
Helemaal akkoord 4.2% 1.9% 3.8% 1.8% 1.4% 4.2% 4% 4.7% 5% 3.4% 2.4% 4.8%
Geen mening 5% 11% 10.5% 8.7% 6.9% 5% 4.4% 6.1% 3.6% 6.6% 0% 6.6%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik volg technologische ontwikkelingen op de voet met het oog op nieuwe zakenopportuniteiten
Niet akkoord 33.3% 31.4% 31.2% 28.8% 27.8% 33.3% 30.7% 37.8% 27.9% 39.5% 26.3% 35.6%
Neutraal 27.6% 30.5% 22.5% 31.5% 30.1% 27.6% 27.6% 27.6% 26.4% 28.8% 24.2% 28.7%
Akkoord 33.9% 31.4% 37.9% 35.4% 35.2% 33.9% 36.8% 28.8% 40.9% B 26.1% 44.7% B 30.3%
Geen mening 5.2% 6.7% 8.3% 4.2% 6.9% 5.2% 4.8% 5.9% 4.8% 5.7% 4.7% 5.3%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ons bedrijf investeert in kennis die ons toelaat om technologisch te innoveren
Niet akkoord 16.8% 21.4% 17.7% 16.9% 18.9% 16.8% 12.1% 25.0% A 14.7% 19.4% 9.5% 19.2%
Neutraal 20.7% 24.3% 17.8% 18.8% 16.7% 20.7% 17.8% 25.6% 17.9% 23.5% 21.8% 20.3%
Akkoord 58.7% 47.6% 58% 60.1% 56.1% 58.7% 65.6% B 46.6% 64.2% 52.4% 67.4% 55.8%
Geen mening 3.9% 6.7% 6.5% 4.1% 8.2% 3.9% 4.5% 2.8% 3.2% 4.7% 1.3% 4.7%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik vind het belangrijk dat onze werknemers een stevige basis in STEM hebben
Niet akkoord 14.3% 20% 14.2% 15.2% 12.6% 14.3% 12.3% 17.8% 13.4% 15.5% 8.9% 16.1%
Neutraal 29.7% 31% 27.6% 29.5% 29.4% 29.7% 31.1% 27.2% 24.6% 35% 16.5% 34.0% A
Akkoord 50% 40% 48.8% 47.1% 50.4% 50% 49.9% 50.2% 57.9% B 41.3% 68.1% B 44.1%
Geen mening 6% 9% 9.4% 8.2% 7.6% 6% 6.7% 4.7% 4% 8.2% 6.5% 5.8%
Gehercodeerd naar 4 cat.
De inhoud van de STEM-opleidingen sluit sterk aan bij de specifieke noden van ons bedrijf
Niet akkoord 19.9% 23.3% 24.3% 23.5% 20.8% 19.9% 18.3% 22.6% 17.4% 22.6% 14.2% 21.7%
Neutraal 30% 32.4% 23.2% 27.7% 31.1% 30% 27.3% 34.7% 26.2% 34.1% 22.3% 32.6%
Akkoord 45.5% 33.8% 40.8% 40.8% 39.4% 45.5% 48.8% 39.9% 52.6% B 37.7% 60.4% B 40.6%
Geen mening 4.6% 10.5% 11.7% 8% 8.6% 4.6% 5.6% 2.8% 3.8% 5.5% 3.1% 5.1%
Gehercodeerd naar 4 cat.
De aandacht voor STEM gaat ten koste van andere belangrijke kennis en vaardigheden
Niet akkoord 45.3% 48.6% 46.8%<