Wetenschapsbarometer

Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van het Departement EWI (Vlaamse Overheid) tussen 19 september 2022 en 18 oktober 2022 bij 320 Vlaamse leerkrachten. De maximale foutenmarge (betrouwbaarheidsinterval 95%) bij een steekproef van 320 respondenten is 5,43%.

Klik op de topics om de data te tonen of te verbergen.

INTERESSE IN WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021
 • Geslacht
 • Onderwijsfase
 • Vakgebied
 • Leeftijd
Vragen Antwoorden Totaal
320
2018
(A) 310
2019
(B) 336
2020
(C) 352
2021
(D) 301
2022
(E) 320
Man
(A) 91
Vrouw
(B) 229
Leerkrachten basisonderwijs
(A) 153
Leerkrachten secundair onderwijs
(B) 167
STEM
(A) 55
Ander
(B) 106
<=34
(A) 41
35 - 54
(B) 204
55 +
(C) 75
In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Heel erg 25.6% 29.4% 27.2% 22.5% 23% 25.6% 43.6% B 18.5% 19.6% 31.2% A 50.5% B 24.2% 17.9% 25.6% 29.9%
Eerder wel 52.6% 53.9% 53.4% 54.8% 52.3% 52.6% 39.8% 57.6% A 56.4% 49% 38.8% 52.5% 55.1% 54% 47.4%
Neutraal 17.5% 11% 15.8% 18.2% 18% 17.5% 13.3% 19.2% 20.8% 14.6% 10.8% 15.2% 17.2% 17.7% 17.2%
Eerder niet 3.7% 4.2% 3.4% 3.4% 5.5% 3.7% 3.3% 3.9% 2.7% 4.6% 0% 7.3% 5.4% 2.7% 5.5%
Helemaal niet 0.6% 1.6% 0.2% 1.1% 1.2% 0.6% 0% 0.8% 0.6% 0.5% 0% 0.9% 4.4% 0% 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate bent u geïteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Geïteresseerd 78.2% 83.2% 80.6% 77.3% 75.3% 78.2% 83.4% 76.1% 76% 80.2% 89.2% 76.7% 73% 79.6% 77.3%
Neutraal 17.5% 11% 15.8% 18.2% 18% 17.5% 13.3% 19.2% 20.8% 14.6% 10.8% 15.2% 17.2% 17.7% 17.2%
Niet geïteresseerd 4.3% 5.8% 3.6% 4.5% 6.7% 4.3% 3.3% 4.6% 3.3% 5.2% 0% 8.2% 9.8% 2.7% 5.5%
Welke van onderstaande wetenschappelijke thema’s of disciplines interesseren u het meest?
Top 3 - Eerste plaats. Gesorteerd van hoog naar laag
Vraagfilter: Niet indien 'geen enkele' op eerste plaats.
Taal- en letterkunde 18.3% 24.3% 22.7% 21.2% 21% 18.3% 19.3% 17.8% 11.4% 24.4% A 7.1% 33.3% A 19% 16% 23.9%
Psychologie 18% 12.5% 19.9% 18.3% 19.1% 18% 6.5% 22.5% A 28.1% B 9% 7.1% 11.8% 25.3% 19.3% 10.6%
Biologie 10.7% 7.9% 7.8% 11.4% 10% 10.7% 9% 11.4% 13.6% 8.2% 19.1% B 2.9% 11.3% 9.2% 14.7%
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 10.4% 7.9% 4.9% 8.4% 6.8% 10.4% 3% 13.3% A 11.9% 9% 6.7% 9.8% 9% 9.5% 13.6%
Wiskunde 8.8% 11.5% 12.9% 9.8% 8.7% 8.8% 9% 8.7% 10.5% 7.3% 20.4% B 0.9% 9% 9.2% 7.7%
Sociale en politieke wetenschappen 5.5% 7.9% 7.7% 5.6% 9.8% 5.5% 5.8% 5.4% 5.3% 5.6% 2.4% 8% 4.6% 5.7% 5.4%
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 4.9% 3.9% 4.5% 3.3% 4.1% 4.9% 13.8% B 1.5% 1.8% 7.7% A 17.8% B 2.9% 2.2% 5.5% 5%
Kunstwetenschappen 4.6% 4.3% 6.3% 6.1% 5.7% 4.6% 4% 4.9% 2.6% 6.4% 0% 8.9% 2.3% 6.3% 1.2%
Economie 4.9% 4.9% 2.7% 3% 4.5% 4.9% 6.5% 4.3% 2.1% 7.3% A 4.3% 8% 3.4% 5.5% 3.9%
Computers en netwerken 4.3% 5.3% 2.5% 3.6% 3.6% 4.3% 4% 4.4% 6.7% 2.2% 0% 2.6% 4.4% 5% 2.5%
Fysica 3.2% 2% 1.4% 2.5% 0.7% 3.2% 9.1% B 0.8% 3.2% 3.2% 7.2% B 1.2% 3.2% 2% 6.2%
Rechten 1.8% 0.7% 0.9% 0.6% 0.6% 1.8% 0% 2.6% 2.2% 1.5% 0% 2.3% 1.1% 2.2% 1.4%
Chemie 0.9% 2% 2.1% 2.3% 2.1% 0.9% 2.5% B 0.2% 0.3% 1.3% 1.7% 1.2% 1.1% 0.6% 1.2%
Andere 3.7% 4.9% 3.8% 3.9% 3.4% 3.7% 7.6% B 2.2% 0.3% 6.8% A 6.2% 6.1% 4.1% 4% 2.7%
Aanwezigheid in top 3. Gesorteerd van hoog naar laag
Psychologie 49.4% 40.5% 44.2% 45.1% 43.8% 49.4% 22.9% 59.8% A 59.3% B 40.5% 21.7% 51.6% A 60.3% C 52.8% C 34.5%
Taal- en letterkunde 38.8% 42.8% 43.9% 39.7% 42.6% 38.8% 29.1% 42.7% A 35.3% 42% 13.9% 55.6% A 31.6% 40.3% 38.7%
Biologie 30.2% 28% 25.1% 30.8% 27.6% 30.2% 23.8% 32.8% 34.9% 26.1% 41.5% B 19.5% 34.6% 28.3% 33.2%
Sociale en politieke wetenschappen 26.1% 32.6% 31.5% 28.5% 26.9% 26.1% 30% 24.6% 24.7% 27.5% 14.4% 31.3% A 29.3% 23.9% 30.5%
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 25.6% 22.7% 21.4% 24.6% 24.3% 25.6% 15.4% 29.6% A 29.3% 22.3% 21.9% 21.5% 26.9% 22.9% 32.2%
Wiskunde 19% 25% 23.8% 19.7% 19.2% 19% 24.5% 16.8% 22.6% 15.7% 36.5% B 4.3% 19.2% 18.8% 19.3%
Kunstwetenschappen 18.6% 24% 24.6% 25% 24.8% 18.6% 20.3% 17.9% 16.5% 20.5% 6.7% 26.6% A 10% 18.8% 22.5%
Computers en netwerken 14.1% 17.1% 13.7% 14.1% 13.6% 14.1% 20% 11.8% 14.7% 13.6% 20.8% 9.8% 15.2% 16.3% 7.6%
Fysica 13.1% 10.2% 10.9% 10.2% 10.9% 13.1% 26.2% B 7.9% 9.7% 16.1% 36.9% B 6.1% 6.6% 11.7% 20.3%
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 11.6% 10.9% 13.1% 10.9% 13.4% 11.6% 23.8% B 6.8% 9.3% 13.7% 28.3% B 6.8% 5.5% 12.5% 12.6%
Economie 10.5% 13.8% 9.7% 9.8% 11.2% 10.5% 12.3% 9.7% 6.2% 14.3% A 13.5% 14.3% 13.6% 11.8% 5.2%
Rechten 8.2% 4.9% 7.2% 6.3% 6.7% 8.2% 5.5% 9.2% 7.7% 8.6% 2.6% 12.2% A 6.7% 8.5% 8%
Chemie 7.5% 6.9% 8.3% 8.1% 9.3% 7.5% 11.4% 6% 7.4% 7.6% 18.5% B 3.6% 11% 6.2% 9.1%
Andere 11.5% 10.2% 9.4% 12.2% 9.5% 11.5% 16.6% 9.5% 9.2% 13.5% 7.9% 15.8% 8.6% 12.4% 10.6%
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u? Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij …
… minder dan nieuws over andere thema’s 12.6% 11.9% 9.1% 12% 15.4% 12.6% 4.7% 15.8% A 14% 11.4% 7.9% 13.8% 17.6% 13.3% 8.2%
… evenveel als nieuws over andere thema’s 42.3% 34.5% 39.5% 41.3% 41.1% 42.3% 34.8% 45.3% 43.8% 40.9% 18.8% 50.3% A 40.9% 43.5% 39.8%
… meer dan nieuws over andere thema’s, maar ik ga niet echt actief op zoek naar extra informatie erover 33.8% 39% 39.9% 37.2% 33.4% 33.8% 41.7% 30.6% 35.1% 32.6% 42.6% 28% 34% 30.4% 42.9%
… meer dan nieuws over andere thema’s en ik ga regelmatig op zoek naar extra informatie erover 11.3% 14.5% 11.5% 9.5% 10.1% 11.3% 18.7% B 8.3% 7.1% 15.1% A 30.6% B 7.9% 7.5% 12.8% 9.1%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u?Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij
Minder dan nieuws over andere themas 12.6% 11.9% 9.1% 12% 15.4% 12.6% 4.7% 15.8% A 14% 11.4% 7.9% 13.8% 17.6% 13.3% 8.2%
Evenveel als nieuws over andere themas 42.3% 34.5% 39.5% 41.3% 41.1% 42.3% 34.8% 45.3% 43.8% 40.9% 18.8% 50.3% A 40.9% 43.5% 39.8%
Meer dan nieuws over andere themas 45.1% 53.5% 51.4% 46.7% 43.5% 45.1% 60.5% B 38.9% 42.2% 47.7% 73.3% B 35.9% 41.5% 43.2% 52%

BELANG VAN WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021
 • Geslacht
 • Onderwijsfase
 • Vakgebied
 • Leeftijd
Vragen Antwoorden Totaal
320
2018
(A) 310
2019
(B) 336
2020
(C) 352
2021
(D) 301
2022
(E) 320
Man
(A) 91
Vrouw
(B) 229
Leerkrachten basisonderwijs
(A) 153
Leerkrachten secundair onderwijs
(B) 167
STEM
(A) 55
Ander
(B) 106
<=34
(A) 41
35 - 54
(B) 204
55 +
(C) 75
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0% 0% 0.7% 0.5% 0.2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 0.2% 0% 0.6% 0.4% 0.9% 0.2% 0.6% 0% 0.3% 0.1% 0% 0.1% 1.2% 0% 0%
Neutraal 4.2% 1% 2.8% 3.3% 4.2% 4.2% 2.1% 5.1% 6% 2.6% 0.7% 3.7% 3.2% 5% 2.7%
Eerder wel akkoord 36.4% 33.5% 30.3% 35.1% 34.6% 36.4% 24.5% 41.2% A 38.6% 34.4% 25.2% 38.9% 37.4% 35.9% 37.5%
Helemaal akkoord 57.6% 65.5% 65.3% 60.1% 59.4% 57.6% 71.6% B 52.1% 53.5% 61.3% 72.6% B 55.6% 49.4% 58.4% 59.8%
Geen mening 1.6% 0% 0.3% 0.6% 0.7% 1.6% 1.3% 1.7% 1.5% 1.6% 1.5% 1.8% 8.8% B 0.7% 0%
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0.3% 0.3% 0.4% 1% 0% 0.3% 0% 0.4% 0.7% 0% 0% 0% 0% 0% 1.4%
Eerder niet akkoord 3.8% 4.2% 2.6% 3.1% 4.1% 3.8% 3.1% 4.1% 6.3% B 1.5% 2.4% 1.1% 2.2% 3.6% 5.2%
Neutraal 14% 7.7% 11.2% 11.2% 16.1% A 14% 10.2% 15.5% 16% 12.2% 10.4% 13.8% 15.4% 15.4% 9.3%
Eerder wel akkoord 50.1% 49.7% 48.3% 49.6% 48.7% 50.1% 43% 52.8% 52% 48.2% 41.2% 50.2% 50% 53% 42.2%
Helemaal akkoord 31% 37.1% 36.7% 34.1% 29.7% 31% 43.7% B 25.9% 24.1% 37.3% A 46% 33.7% 25.8% 28.1% 41.9%
Geen mening 0.9% 1% 0.8% 1% 1.3% 0.9% 0% 1.2% 0.9% 0.8% 0% 1.3% 6.6% 0% 0%
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
Helemaal niet akkoord 0% 0% 0% 0.5% 0.9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 0.7% 0.6% 1.5% 0.6% 0.9% 0.7% 0.9% 0.7% 0.3% 1.2% 0.7% 1.5% 2.2% 0.7% 0%
Neutraal 12.1% 4.8% 4.9% 5% 6.4% 12.1% A B C 1.4% 16.3% A 11.5% 12.6% 6% 16.6% 14.5% 13.5% 6.8%
Eerder wel akkoord 41.1% 41.9% 37.9% 46.3% 47% 41.1% 32% 44.8% A 47.4% B 35.3% 29.6% 39.3% 47.3% 41.3% 37.3%
Helemaal akkoord 45.3% 52.3% 55.3% D 46.9% 43.3% 45.3% 65.3% B 37.4% 40.4% 49.9% 63.0% B 41.3% 30.2% 44.5% 55.8% A
Geen mening 0.7% 0.3% 0.4% 0.8% 1.6% 0.7% 0.4% 0.8% 0.4% 1.1% 0.7% 1.3% 5.7% 0% 0%
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
Helemaal niet akkoord 1.7% 3.9% 2.2% 2.4% 2% 1.7% 1% 1.9% 1.6% 1.7% 0% 1.4% 1.1% 1.4% 2.6%
Eerder niet akkoord 12.3% 15.8% 18.1% C 10.6% 14.9% 12.3% 13.7% 11.8% 10.1% 14.3% 18.4% 13% 15.4% 11.9% 11.6%
Neutraal 18.7% 11.6% 11% 17.6% 18.4% 18.7% 17.1% 19.3% 17.2% 20.1% 13.5% 23.2% 15.7% 17.3% 24.1%
Eerder wel akkoord 41.9% 42.3% 41.2% 39.5% 39.3% 41.9% 36.8% 43.9% 44.1% 39.8% 35.5% 42.2% 42.4% 43.1% 38.3%
Helemaal akkoord 24.9% 26.5% 27.2% 29.4% 24.7% 24.9% 31% 22.5% 26.8% 23.2% 32.6% 19% 21.2% 26.3% 23.3%
Geen mening 0.6% 0% 0.3% 0.4% 0.7% 0.6% 0.4% 0.6% 0.3% 0.8% 0% 1.2% 4.3% 0% 0%
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
Helemaal niet akkoord 0.5% 0.3% 0% 0.5% 0.4% 0.5% 0.1% 0.6% 0.9% 0.1% 0% 0.1% 0.2% 0.7% 0%
Eerder niet akkoord 0.8% 2.9% 0.7% 1.8% 1.3% 0.8% 1.3% 0.6% 1.5% 0.2% 0.7% 0% 2.9% 0.7% 0%
Neutraal 11.1% 9.0% B 3.4% 6.2% 8.5% 11.1% B 10.3% 11.4% 9.5% 12.5% 8.9% 13.7% 9% 10.7% 13.2%
Eerder wel akkoord 44.5% 43.5% 45% 47% 47.6% 44.5% 41.3% 45.7% 52.4% B 37.2% 28.7% 41.3% 41.7% 44.3% 46.3%
Helemaal akkoord 42.8% 44.2% 50.8% 44.3% 41.4% 42.8% 47% 41.2% 35.6% 49.5% A 61.7% B 44% 43.6% 43.5% 40.5%
Geen mening 0.3% 0% 0.2% 0.2% 0.7% 0.3% 0% 0.4% 0.1% 0.5% 0% 0.9% 2.5% 0% 0%
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
Helemaal niet akkoord 7.8% 3.5% 5.1% 10.3% A 11.1% A B 7.8% 13.2% B 5.7% 5.5% 10% 20.8% B 3.5% 5.3% 7.5% 10.3%
Eerder niet akkoord 35.4% 31.9% 34.5% 35.8% 39.9% 35.4% 43.9% B 32.1% 32.7% 37.9% 36.1% 36.5% 32.3% 36.6% 34%
Neutraal 33.6% 37.1% 35% 30.4% 29.9% 33.6% 28.2% 35.7% 35.6% 31.8% 27.3% 34.9% 35.7% 33.5% 32.9%
Eerder wel akkoord 16% 23.2% D 19.6% 19.7% 13.5% 16% 10.8% 18% 18.3% 13.8% 10.8% 17.5% 15.1% 16.1% 16.2%
Helemaal akkoord 4.4% 3.2% 4.5% 3% 2.8% 4.4% 3.8% 4.6% 5.6% 3.3% 2.4% 4% 6.1% 4.3% 3.9%
Geen mening 2.7% 1% 1.3% 0.8% 2.8% 2.7% 0% 3.8% 2.2% 3.2% 2.6% 3.6% 5.5% 2.1% 2.7%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
Niet akkoord 0.2% 0% 1.3% 0.9% 1.1% 0.2% 0.6% 0% 0.3% 0.1% 0% 0.1% 1.2% 0% 0%
Neutraal 4.2% 1% 2.8% 3.3% 4.2% 4.2% 2.1% 5.1% 6% 2.6% 0.7% 3.7% 3.2% 5% 2.7%
Akkoord 94% 99.0% C D E 95.6% 95.3% 94% 94% 96% 93.2% 92.2% 95.7% 97.8% 94.4% 86.8% 94.3% 97.3%
Geen mening 1.6% 0% 0.3% 0.6% 0.7% 1.6% 1.3% 1.7% 1.5% 1.6% 1.5% 1.8% 8.8% B 0.7% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
Niet akkoord 4.1% 4.5% 3% 4.1% 4.1% 4.1% 3.1% 4.5% 7.0% B 1.5% 2.4% 1.1% 2.2% 3.6% 6.6%
Neutraal 14% 7.7% 11.2% 11.2% 16.1% A 14% 10.2% 15.5% 16% 12.2% 10.4% 13.8% 15.4% 15.4% 9.3%
Akkoord 81% 86.8% 85% 83.7% 78.5% 81% 86.8% 78.8% 76.2% 85.5% A 87.2% 83.9% 75.7% 81% 84.1%
Geen mening 0.9% 1% 0.8% 1% 1.3% 0.9% 0% 1.2% 0.9% 0.8% 0% 1.3% 6.6% 0% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
Niet akkoord 0.7% 0.6% 1.5% 1.1% 1.7% 0.7% 0.9% 0.7% 0.3% 1.2% 0.7% 1.5% 2.2% 0.7% 0%
Neutraal 12.1% 4.8% 4.9% 5% 6.4% 12.1% A B C 1.4% 16.3% A 11.5% 12.6% 6% 16.6% 14.5% 13.5% 6.8%
Akkoord 86.5% 94.2% E 93.2% E 93.2% E 90.3% 86.5% 97.2% B 82.2% 87.8% 85.2% 92.6% B 80.6% 77.6% 85.8% 93.2% A
Geen mening 0.7% 0.3% 0.4% 0.8% 1.6% 0.7% 0.4% 0.8% 0.4% 1.1% 0.7% 1.3% 5.7% 0% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
Niet akkoord 14% 19.7% 20.3% 13% 16.9% 14% 14.7% 13.7% 11.7% 16.1% 18.4% 14.3% 16.5% 13.4% 14.2%
Neutraal 18.7% 11.6% 11% 17.6% 18.4% 18.7% 17.1% 19.3% 17.2% 20.1% 13.5% 23.2% 15.7% 17.3% 24.1%
Akkoord 66.8% 68.7% 68.4% 68.9% 64% 66.8% 67.8% 66.4% 70.9% 63.1% 68.2% 61.2% 63.6% 69.4% 61.7%
Geen mening 0.6% 0% 0.3% 0.4% 0.7% 0.6% 0.4% 0.6% 0.3% 0.8% 0% 1.2% 4.3% 0% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
Niet akkoord 1.3% 3.2% 0.7% 2.3% 1.8% 1.3% 1.4% 1.3% 2.4% 0.3% 0.7% 0.1% 3.2% 1.4% 0%
Neutraal 11.1% 9.0% B 3.4% 6.2% 8.5% 11.1% B 10.3% 11.4% 9.5% 12.5% 8.9% 13.7% 9% 10.7% 13.2%
Akkoord 87.3% 87.7% 95.7% A D E 91.3% 89% 87.3% 88.3% 86.9% 88% 86.6% 90.4% 85.3% 85.3% 87.9% 86.8%
Geen mening 0.3% 0% 0.2% 0.2% 0.7% 0.3% 0% 0.4% 0.1% 0.5% 0% 0.9% 2.5% 0% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
Niet akkoord 43.3% 35.5% 39.6% 46.1% 51.0% A B 43.3% 57.1% B 37.8% 38.3% 47.9% 56.9% B 40% 37.6% 44.1% 44.3%
Neutraal 33.6% 37.1% 35% 30.4% 29.9% 33.6% 28.2% 35.7% 35.6% 31.8% 27.3% 34.9% 35.7% 33.5% 32.9%
Akkoord 20.4% 26.5% D 24.1% 22.7% 16.4% 20.4% 14.7% 22.7% 23.9% 17.2% 13.2% 21.5% 21.2% 20.3% 20%
Geen mening 2.7% 1% 1.3% 0.8% 2.8% 2.7% 0% 3.8% 2.2% 3.2% 2.6% 3.6% 5.5% 2.1% 2.7%
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
Helemaal niet akkoord 0.8% 0% 0% 0% 0% 0.8% 0% 1.1% 1.6% 0% 0% 0% 0% 0.7% 1.4%
Eerder niet akkoord 1% 2.6% 0.5% 0.6% 1.5% 1% 1% 1% 1.5% 0.6% 0.7% 0.5% 4.4% 0.7% 0%
Neutraal 10.4% 9% 11.1% 10% 10.9% 10.4% 6.1% 12.1% 12.7% 8.2% 5.7% 10% 16.4% 10.4% 6.8%
Eerder wel akkoord 60.6% 55.2% 55.2% 57.7% 52.5% 60.6% 52.5% 63.8% 60.8% 60.5% 54% 62.8% 55% 60.7% 63.6%
Helemaal akkoord 26.2% 33.2% 32.5% 31.5% 33.1% 26.2% 40.0% B 20.7% 22.5% 29.5% 39.6% 24.7% 19.4% 26.8% 28.2%
Geen mening 1.1% 0% 0.6% 0.2% 2.1% 1.1% 0.4% 1.3% 0.9% 1.3% 0% 2% 4.9% B 0.7% 0%
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
Helemaal niet akkoord 2.4% 1% 0% 0.6% 0.4% 2.4% 0.4% 3.2% 4.1% 0.9% 0% 1.4% 3.2% 2.1% 2.7%
Eerder niet akkoord 7.1% 8.4% 8.4% 5.5% 10.8% 7.1% 8.6% 6.6% 7.4% 6.9% 5.7% 7.9% 10% 8.2% 2.6%
Neutraal 23.1% 21% 23.7% 20.3% 23.5% 23.1% 13.6% 26.9% A 22.4% 23.8% 13.3% 30.5% A 25.7% 21.9% 25%
Eerder wel akkoord 51.8% 54.2% 49.9% 63.2% B D E 49.8% 51.8% 53.7% 51.1% 56.4% 47.6% 46.4% 45.1% 38.1% 54.6% 51.5%
Helemaal akkoord 13.6% 15.2% 16.1% 9.7% 13.1% 13.6% 23.2% B 9.7% 7.5% 19.1% A 31.2% B 14.2% 17.3% 11.7% 16.7%
Geen mening 2% 0.3% 1.9% 0.7% 2.4% 2% 0.4% 2.6% 2.2% 1.7% 3.4% 1% 5.7% 1.4% 1.4%
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
Helemaal niet akkoord 0.4% 1% 0.3% 0.4% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.7% 0.2% 0.7% 0% 1% 0% 1.4%
Eerder niet akkoord 7% 4.5% 5.6% 7.4% 7.7% 7% 4.8% 7.9% 6% 7.9% 5.1% 9.8% 8.6% 6.3% 8.1%
Neutraal 24.9% 19.4% 16.7% 19.6% 25.1% 24.9% 21.6% 26.2% 26.1% 23.9% 16.1% 26.6% 21.1% 25.1% 26.5%
Eerder wel akkoord 50% 45.8% 53% 56.4% D 44.6% 50% 49% 50.4% 50.9% 49.2% 55% 45.8% 54% 50.8% 45.8%
Helemaal akkoord 15.6% 28.7% C E 24.1% C 14.8% 20.8% 15.6% 23.3% B 12.5% 14.2% 16.9% 20.7% 16.1% 9% 16.5% 16.8%
Geen mening 2% 0.6% 0.3% 1.3% 1.6% 2% 0.9% 2.5% 2.2% 1.9% 2.3% 1.8% 6.4% 1.4% 1.4%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
Niet akkoord 1.8% 2.6% 0.5% 0.6% 1.5% 1.8% 1% 2.1% 3.1% 0.6% 0.7% 0.5% 4.4% 1.4% 1.4%
Neutraal 10.4% 9% 11.1% 10% 10.9% 10.4% 6.1% 12.1% 12.7% 8.2% 5.7% 10% 16.4% 10.4% 6.8%
Akkoord 86.8% 88.4% 87.7% 89.2% 85.6% 86.8% 92.5% 84.5% 83.3% 89.9% 93.5% 87.5% 74.4% 87.4% 91.8% A
Geen mening 1.1% 0% 0.6% 0.2% 2.1% 1.1% 0.4% 1.3% 0.9% 1.3% 0% 2% 4.9% B 0.7% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
Niet akkoord 9.6% 9.4% 8.4% 6.1% 11.2% 9.6% 9.1% 9.7% 11.5% 7.8% 5.7% 9.3% 13.2% 10.4% 5.4%
Neutraal 23.1% 21% 23.7% 20.3% 23.5% 23.1% 13.6% 26.9% A 22.4% 23.8% 13.3% 30.5% A 25.7% 21.9% 25%
Akkoord 65.4% 69.4% 66% 72.9% 62.9% 65.4% 76.9% B 60.8% 63.9% 66.7% 77.6% B 59.3% 55.4% 66.3% 68.3%
Geen mening 2% 0.3% 1.9% 0.7% 2.4% 2% 0.4% 2.6% 2.2% 1.7% 3.4% 1% 5.7% 1.4% 1.4%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
Niet akkoord 7.4% 5.5% 5.9% 7.9% 7.9% 7.4% 5.2% 8.3% 6.7% 8.1% 5.9% 9.8% 9.6% 6.3% 9.5%
Neutraal 24.9% 19.4% 16.7% 19.6% 25.1% 24.9% 21.6% 26.2% 26.1% 23.9% 16.1% 26.6% 21.1% 25.1% 26.5%
Akkoord 65.6% 74.5% 77.1% D E 71.2% 65.4% 65.6% 72.3% 63% 65.1% 66.1% 75.7% 61.9% 63% 67.2% 62.7%
Geen mening 2% 0.6% 0.3% 1.3% 1.6% 2% 0.9% 2.5% 2.2% 1.9% 2.3% 1.8% 6.4% 1.4% 1.4%

VERTROUWEN IN WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021
 • Geslacht
 • Onderwijsfase
 • Vakgebied
 • Leeftijd
Vragen Antwoorden Totaal
320
2018
(A) 310
2019
(B) 336
2020
(C) 352
2021
(D) 301
2022
(E) 320
Man
(A) 91
Vrouw
(B) 229
Leerkrachten basisonderwijs
(A) 153
Leerkrachten secundair onderwijs
(B) 167
STEM
(A) 55
Ander
(B) 106
<=34
(A) 41
35 - 54
(B) 204
55 +
(C) 75
In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
Heel erg 19.9% 14.2% 14.2% 13.2% 20.8% 19.9% 33.8% B 14.3% 13.1% 26.1% A 39.5% B 19.6% 17.2% 21.1% 17.9%
Eerder wel 66.4% 76.1% 73.3% 75.3% 66.4% 66.4% 61.4% 68.4% 72.9% B 60.5% 53.2% 64% 63.7% 65.2% 71.2%
Neutraal 11.8% 9% 10.8% 9.9% 11.8% 11.8% 3.9% 14.9% A 11.8% 11.7% 6.6% 14% 15% 13% 6.7%
Eerder niet 1.8% 0.6% 1.6% 1.6% 1% 1.8% 0.4% 2.4% 2.2% 1.5% 0% 2.4% 3.2% 0.7% 4.1%
Helemaal niet 0.1% 0% 0% 0% 0% 0.1% 0.4% 0% 0% 0.2% 0.7% 0% 1% 0% 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
Vertrouwen 86.3% 90.3% 87.5% 88.5% 87.2% 86.3% 95.2% B 82.7% 86% 86.6% 92.7% 83.6% 80.9% 86.3% 89.2%
Neutraal 11.8% 9% 10.8% 9.9% 11.8% 11.8% 3.9% 14.9% A 11.8% 11.7% 6.6% 14% 15% 13% 6.7%
Geen vertrouwen 2% 0.6% 1.6% 1.6% 1% 2% 0.9% 2.4% 2.2% 1.7% 0.7% 2.4% 4.2% 0.7% 4.1%
Je kunt erop vertrouwen dat het klopt wat wetenschappers zeggen
Helemaal niet akkoord 0.9% 2.6% 1% 0.3% 0.9% 0.9% 0.4% 1.1% 1.9% 0% 0% 0% 1% 0.7% 1.4%
Eerder niet akkoord 4.8% 6.1% 9.1% 8.4% 6.1% 4.8% 1.9% 5.9% 6.3% 3.4% 2.4% 4.1% 5.3% 5% 4%
Neutraal 25.2% 37.7% E 32% 30.4% 31.1% 25.2% 20.2% 27.3% 24.5% 26% 18.3% 30.4% 31% 25.2% 22.3%
Eerder wel akkoord 58% 47.4% 52% 53.9% 51.6% 58% 65.2% 55.2% 56.2% 59.7% 63.5% 56.3% 46.2% 58.5% 63.1%
Helemaal akkoord 9.3% 5.5% 5.1% 6.6% 8.7% 9.3% 9.4% 9.2% 10.2% 8.5% 13.5% 6.6% 14% 9.8% 5.2%
Geen mening 1.8% 0.6% 0.7% 0.4% 1.6% 1.8% 2.8% 1.3% 1% 2.4% 2.3% 2.6% 2.5% 0.8% 4%
Wetenschappers werken volgens strikte regels en procedures
Helemaal niet akkoord 0.8% 0.3% 0% 0% 0% 0.8% 0% 1.1% 0.7% 0.9% 0% 1.4% 0% 0.7% 1.4%
Eerder niet akkoord 3.4% 3.5% 3.7% 3.9% 2.1% 3.4% 4.4% 3% 3.7% 3.1% 1.7% 4% 4.2% 2.1% 6.6%
Neutraal 16.9% 17.7% 16% 14.7% 18.7% 16.9% 9.3% 19.9% A 24.5% B 9.9% 10.3% 11.6% 10.7% 20.6% 10.2%
Eerder wel akkoord 51.5% 57.4% 56.3% 60% 50.2% 51.5% 50.4% 51.9% 47.5% 55.1% 54.3% 53.9% 47.8% 50.5% 56%
Helemaal akkoord 21.8% 18.4% 19.2% 19.6% 24.8% 21.8% 28.6% 19.1% 19% 24.4% 30.6% 20.5% 29.5% 21.2% 19.4%
Geen mening 5.7% 2.6% 4.8% 1.8% 4.2% 5.7% 7.3% 5% 4.6% 6.6% 3.1% 8.8% 7.7% 5% 6.4%
Wetenschappers doen onderzoek in het algemeen belang
Helemaal niet akkoord 0.4% 0.3% 0.4% 0% 1.4% 0.4% 0.1% 0.4% 0.7% 0.1% 0% 0.1% 0.2% 0% 1.4%
Eerder niet akkoord 4.4% 4.5% 6.1% 5.6% 4.7% 4.4% 3.4% 4.8% 7.1% B 2% 0.7% 2.7% 5.2% 5% 2.5%
Neutraal 14.8% 21.6% 17.8% 15.7% 19% 14.8% 10.5% 16.5% 15.3% 14.3% 8.4% 18.1% 15.6% 14.7% 14.6%
Eerder wel akkoord 55.5% 54.2% 55.2% 57.6% 52.8% 55.5% 54.1% 56.1% 59% 52.3% 47.9% 51.7% 53.4% 53.4% 62.3%
Helemaal akkoord 22% 19.4% 20.4% 20.9% 21.4% 22% 28.1% 19.5% 15.7% 27.7% A 38.6% B 23.5% 21.7% 23.9% 16.8%
Geen mening 2.9% 0% 0% 0.2% 0.7% 2.9% C 3.8% 2.6% 2.1% 3.7% 4.3% 3.9% 3.9% 2.9% 2.5%
Hoe meer ik weet van wetenschap, hoe meer bezorgd ik word
Helemaal niet akkoord 7.6% 1.6% 2.1% 4% 3.3% 7.6% A B 14.3% B 5% 4.9% 10.2% 17.3% B 6% 4.2% 6.8% 12%
Eerder niet akkoord 28.8% 31.9% 37.3% 37.7% 37.6% 28.8% 32.2% 27.5% 27.6% 30% 28.7% 31.4% 32.6% 29.2% 25.8%
Neutraal 30.6% 32.9% 30.2% 27.6% 32% 30.6% 30.2% 30.8% 30.6% 30.6% 25.6% 33.6% 33.3% 31.3% 27.4%
Eerder wel akkoord 24.9% 26.8% 24.6% 25.3% 21.9% 24.9% 18.1% 27.6% 28.8% 21.4% 20.3% 20.9% 19.3% 24.4% 29.5%
Helemaal akkoord 4.6% 6.1% 2.6% 3.9% 3.6% 4.6% 1.9% 5.7% 6.3% 3.2% 5.1% 2.3% 4.2% 5% 4%
Geen mening 3.3% 0.6% 3.1% 1.5% 1.6% 3.3% 3.3% 3.3% 1.8% 4.7% 3.1% 5.8% 6.5% 3.4% 1.4%
Wetenschappers lijken nieuwe dingen te proberen zonder te denken aan de risico’s die het met zich brengt
Helemaal niet akkoord 3.1% 2.3% 2.6% 4% 4.4% 3.1% 2.9% 3.2% 3.5% 2.7% 5.9% 1.2% 4.3% 2.1% 5.4%
Eerder niet akkoord 43.9% 41.9% 43.5% 48.4% 47.3% 43.9% 49.4% 41.7% 39.6% 47.9% 48% 44.7% 46.8% 43.6% 43.2%
Neutraal 30.9% 33.2% 33% 27.9% 30.4% 30.9% 27.3% 32.4% 34.6% 27.6% 27.9% 30.3% 22.9% 30.8% 35.7%
Eerder wel akkoord 13.4% 17.1% 16.3% 16.1% 13.2% 13.4% 11.2% 14.3% 14.5% 12.4% 7.7% 14.5% 15.2% 14.6% 9.2%
Helemaal akkoord 4.8% 2.9% 2.1% 2.7% 2.9% 4.8% 5.7% 4.5% 4.7% 4.8% 6.2% 4.4% 6.1% 4.8% 4%
Geen mening 3.9% 2.6% 2.5% 1% 1.8% 3.9% 3.5% 4% 3.1% 4.6% 4.3% 4.9% 4.7% 4.2% 2.5%
De voordelen van wetenschap en onderzoek zijn groter dan de nadelige gevolgen ervan
Helemaal niet akkoord 0.6% 0.6% 0.8% 0% 0% 0.6% 0.9% 0.4% 0.7% 0.5% 1.5% 0% 2% 0% 1.4%
Eerder niet akkoord 3.7% 2.3% 3.8% 4.2% 2.7% 3.7% 3% 4% 3.4% 4.1% 7.6% 2.4% 3.4% 4.2% 2.6%
Neutraal 21.5% 22.9% 28.3% 22% 26.6% 21.5% 14.8% 24.1% 26% 17.3% 9.9% 20.7% 19.1% 24.5% 14.4%
Eerder wel akkoord 49.9% 57.1% 48.6% 55.1% 50.7% 49.9% 50.4% 49.7% 49.3% 50.4% 40.5% 56% 44.9% 49.7% 52.9%
Helemaal akkoord 20.7% 16.8% 17.1% 17.4% 18.2% 20.7% 30.6% B 16.8% 16.7% 24.4% 38.3% B 16.8% 20.7% 17.8% 28.7%
Geen mening 3.6% 0.3% 1.3% 1.3% 1.8% 3.6% A 0.4% 5.0% A 4% 3.3% 2.2% 4% 9.9% 3.7% 0%
We moeten technologische vernieuwingen omarmen; eventuele nadelen kunnen toch pas achteraf geanalyseerd en opgelost worden
Helemaal niet akkoord 1.8% 2.9% 2.7% 2.2% 1.3% 1.8% 1.9% 1.7% 1.6% 1.9% 3.4% 1.2% 1% 2.1% 1.4%
Eerder niet akkoord 17.9% 16.8% 21.7% 19.6% 20.6% 17.9% 19.6% 17.2% 17.9% 17.8% 17.5% 16.4% 18.1% 18.5% 15.9%
Neutraal 27.9% 31% 25.1% 26.3% 30% 27.9% 23.8% 29.6% 29.9% 26.2% 23.9% 28.7% 32.4% 28.7% 23.4%
Eerder wel akkoord 42% 41.9% 43.5% 42.7% 42.5% 42% 44% 41.2% 40.7% 43.2% 44.3% 42.2% 38.9% 39.6% 50.2%
Helemaal akkoord 8.5% 6.8% 5.2% 8% 4.2% 8.5% 10.7% 7.6% 8.1% 8.9% 11% 8.3% 5.3% 8.9% 9.1%
Geen mening 1.9% 0.6% 1.8% 1.2% 1.4% 1.9% 0% 2.7% 1.8% 2% 0% 3.2% 4.4% 2.1% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Je kunt erop vertrouwen dat het klopt wat wetenschappers zeggen
Niet akkoord 5.7% 8.7% 10.2% 8.7% 7% 5.7% 2.4% 7% 8.2% 3.4% 2.4% 4.1% 6.3% 5.7% 5.4%
Neutraal 25.2% 37.7% E 32% 30.4% 31.1% 25.2% 20.2% 27.3% 24.5% 26% 18.3% 30.4% 31% 25.2% 22.3%
Akkoord 67.3% 52.9% 57.2% 60.6% 60.3% 67.3% A 74.6% 64.4% 66.3% 68.2% 77% 62.9% 60.2% 68.4% 68.4%
Geen mening 1.8% 0.6% 0.7% 0.4% 1.6% 1.8% 2.8% 1.3% 1% 2.4% 2.3% 2.6% 2.5% 0.8% 4%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers werken volgens strikte regels en procedures
Niet akkoord 4.2% 3.9% 3.7% 3.9% 2.1% 4.2% 4.4% 4.1% 4.4% 4% 1.7% 5.3% 4.2% 2.8% 8%
Neutraal 16.9% 17.7% 16% 14.7% 18.7% 16.9% 9.3% 19.9% A 24.5% B 9.9% 10.3% 11.6% 10.7% 20.6% 10.2%
Akkoord 73.3% 75.8% 75.5% 79.6% 74.9% 73.3% 79% 71% 66.5% 79.5% A 84.9% 74.3% 77.3% 71.7% 75.5%
Geen mening 5.7% 2.6% 4.8% 1.8% 4.2% 5.7% 7.3% 5% 4.6% 6.6% 3.1% 8.8% 7.7% 5% 6.4%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers doen onderzoek in het algemeen belang
Niet akkoord 4.8% 4.8% 6.5% 5.6% 6.1% 4.8% 3.5% 5.3% 7.8% B 2% 0.7% 2.8% 5.4% 5% 3.9%
Neutraal 14.8% 21.6% 17.8% 15.7% 19% 14.8% 10.5% 16.5% 15.3% 14.3% 8.4% 18.1% 15.6% 14.7% 14.6%
Akkoord 77.5% 73.5% 75.7% 78.5% 74.2% 77.5% 82.2% 75.6% 74.8% 80% 86.5% 75.2% 75.1% 77.4% 79.1%
Geen mening 2.9% 0% 0% 0.2% 0.7% 2.9% C 3.8% 2.6% 2.1% 3.7% 4.3% 3.9% 3.9% 2.9% 2.5%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Hoe meer ik weet van wetenschap, hoe meer bezorgd ik word
Niet akkoord 36.5% 33.5% 39.4% 41.8% 40.9% 36.5% 46.5% B 32.5% 32.5% 40.2% 46% 37.4% 36.8% 36% 37.7%
Neutraal 30.6% 32.9% 30.2% 27.6% 32% 30.6% 30.2% 30.8% 30.6% 30.6% 25.6% 33.6% 33.3% 31.3% 27.4%
Akkoord 29.6% 32.9% 27.2% 29.2% 25.6% 29.6% 20% 33.4% A 35.1% B 24.5% 25.3% 23.2% 23.4% 29.4% 33.5%
Geen mening 3.3% 0.6% 3.1% 1.5% 1.6% 3.3% 3.3% 3.3% 1.8% 4.7% 3.1% 5.8% 6.5% 3.4% 1.4%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers lijken nieuwe dingen te proberen zonder te denken aan de risicoï die het met zich brengt
Niet akkoord 47% 44.2% 46.1% 52.4% 51.8% 47% 52.3% 44.9% 43.1% 50.6% 53.9% 45.9% 51.1% 45.6% 48.6%
Neutraal 30.9% 33.2% 33% 27.9% 30.4% 30.9% 27.3% 32.4% 34.6% 27.6% 27.9% 30.3% 22.9% 30.8% 35.7%
Akkoord 18.2% 20% 18.4% 18.7% 16.1% 18.2% 16.9% 18.7% 19.2% 17.2% 13.9% 18.9% 21.3% 19.4% 13.2%
Geen mening 3.9% 2.6% 2.5% 1% 1.8% 3.9% 3.5% 4% 3.1% 4.6% 4.3% 4.9% 4.7% 4.2% 2.5%
Gehercodeerd naar 4 cat.
De voordelen van wetenschap en onderzoek zijn groter dan de nadelige gevolgen ervan
Niet akkoord 4.3% 2.9% 4.6% 4.2% 2.7% 4.3% 3.9% 4.5% 4% 4.5% 9.1% 2.4% 5.4% 4.2% 4%
Neutraal 21.5% 22.9% 28.3% 22% 26.6% 21.5% 14.8% 24.1% 26% 17.3% 9.9% 20.7% 19.1% 24.5% 14.4%
Akkoord 70.6% 73.9% 65.7% 72.5% 68.9% 70.6% 81.0% B 66.5% 66% 74.8% 78.8% 72.8% 65.6% 67.6% 81.6%
Geen mening 3.6% 0.3% 1.3% 1.3% 1.8% 3.6% A 0.4% 5.0% A 4% 3.3% 2.2% 4% 9.9% 3.7% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
We moeten technologische vernieuwingen omarmen; eventuele nadelen kunnen toch pas achteraf geanalyseerd en opgelost worden
Niet akkoord 19.6% 19.7% 24.4% 21.9% 21.9% 19.6% 21.5% 18.9% 19.5% 19.7% 20.8% 17.6% 19% 20.6% 17.3%
Neutraal 27.9% 31% 25.1% 26.3% 30% 27.9% 23.8% 29.6% 29.9% 26.2% 23.9% 28.7% 32.4% 28.7% 23.4%
Akkoord 50.5% 48.7% 48.7% 50.6% 46.7% 50.5% 54.7% 48.8% 48.8% 52.1% 55.2% 50.5% 44.2% 48.6% 59.3%
Geen mening 1.9% 0.6% 1.8% 1.2% 1.4% 1.9% 0% 2.7% 1.8% 2% 0% 3.2% 4.4% 2.1% 0%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Interessant - Saai
< < < 18.5% 14.2% 13% 14.6% 13.5% 18.5% 17.7% 18.8% 16.6% 20.2% 29.1% 17.2% 12.2% 18.8% 21%
< < 29.6% 33.3% 37.3% 38.6% 32.1% 29.6% 33.9% 27.9% 27.4% 31.6% 37.3% 27% 23.1% 32.6% 24.9%
< 26% 25.6% 26.7% 24.3% 26.7% 26% 23.3% 27.1% 30.8% 21.6% 20.3% 22.3% 36.5% 24.8% 23.5%
Neutraal 9.1% 9.4% 9% 12.2% 10.1% 9.1% 5.4% 10.5% 9.2% 9% 5.1% 11.5% 10.6% 9.2% 7.8%
> 7.5% 6.8% 7.4% 4.8% 8.3% 7.5% 8.9% 6.9% 7.1% 7.9% 3.4% 10.6% 7.8% 6.2% 10.7%
> > 8.4% 8.7% 5.3% 4.9% 8.2% 8.4% 8.3% 8.4% 8.4% 8.3% 1.7% 10.9% A 5.3% 7.7% 12%
> > > 1% 1.9% 1.5% 0.6% 1.2% 1% 2.4% 0.4% 0.6% 1.4% 3.1% 0.5% 4.5% B 0.6% 0%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Enggeestig - Open
< < < 0% 1.6% 0.5% 0.3% 1% 0% 0% 0.1% 0.1% 0% 0% 0% 0.3% 0% 0%
< < 3.9% 3.2% 3.9% 5.1% 4.6% 3.9% 7.3% B 2.6% 3.8% 4% 7.5% 2.5% 4.1% 3.4% 5.1%
< 9.1% 10.7% 10.5% 8.5% 7% 9.1% 7.7% 9.7% 5.7% 12.2% A 6.2% 15.9% 9.8% 8.3% 10.8%
Neutraal 27.5% 27.2% 25.1% 26.1% 29.6% 27.5% 16.9% 31.7% A 33.0% B 22.4% 12.3% 28.9% A 33% 31.2% C 14.3%
> 29.5% 30.1% 34.2% 30.5% 32.6% 29.5% 34.4% 27.5% 30% 29% 38% 25.9% 30.8% 27% 35.5%
> > 22.6% 23% 21.7% 25.1% 19.8% 22.6% 30.5% B 19.4% 18.8% 26% 25.5% 23.1% 17.4% 22.2% 26.4%
> > > 7.5% 4.2% 4.1% 4.3% 5.4% 7.5% 3.2% 9.2% 8.7% 6.4% 10.5% 3.7% 4.7% 7.9% 7.8%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Goed in communiceren - Slecht in communiceren
< < < 4.1% 1% 1.4% 1.9% 2.2% 4.1% 1% 5.3% 5.8% 2.6% 9.6% B 0.4% 2.2% 5% 2.6%
< < 10% 8.7% 10.2% 15.9% 11.2% 10% 10.5% 9.8% 7.6% 12.3% 13.7% 10.4% 3.2% 9.9% 14.2%
< 25.2% 23% 23.2% 23.8% 25.8% 25.2% 28.4% 23.9% 24.7% 25.7% 19.7% 29.1% 29.6% 26.3% 19.8%
Neutraal 39.9% 41.7% 39.4% 32.6% 35.7% 39.9% 40.4% 39.7% 43% 37% 42.5% 32.3% 39.4% 39% 42.5%
> 15.3% 16.5% 20.4% 18.1% 16.5% 15.3% 13.9% 15.8% 14.2% 16.3% 14.4% 18.1% 19% 14.9% 14.2%
> > 4.3% 7.4% 3.7% 7% 8.2% 4.3% 4.4% 4.3% 4.8% 3.9% 0% 6.2% 6.5% 3.5% 5.4%
> > > 1.2% 1.6% 1.7% 0.7% 0.5% 1.2% 1.4% 1.1% 0% 2.3% 0% 3.6% 0% 1.4% 1.4%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Op zichzelf - Open naar de buitenwereld
< < < 1.2% 1.6% 0.5% 1.2% 2.7% 1.2% 0% 1.7% 0.7% 1.7% 2.6% 1.4% 0% 1.4% 1.4%
< < 5.5% 8.1% 9.3% 8.5% 5.7% 5.5% 4.6% 5.8% 6.5% 4.5% 2.6% 5.7% 8.4% 4.9% 5.5%
< 18.3% 22% 24.3% 19.3% 17.9% 18.3% 19.7% 17.8% 18.2% 18.4% 18.3% 18.3% 33.2% C 18.2% 10.5%
Neutraal 38.4% 35.9% 29.8% 32.4% 34.4% 38.4% 35.3% 39.7% 41.1% 36% 30.4% 38.4% 30.7% 42.1% 32.8%
> 22.4% 20.4% 24.5% 26.5% 26.2% 22.4% 26.2% 20.8% 17.3% 27.0% A 25.4% 27.9% 22.2% 18% 34.1% B
> > 10.9% 11% 10.8% 11.3% 10.3% 10.9% 12% 10.4% 11.4% 10.4% 16.3% 7% 5.4% 11.1% 13.3%
> > > 3.3% 1% 0.8% 0.9% 2.9% 3.3% 2.1% 3.8% 4.8% 2% 4.4% 1.4% 0% 4.3% 2.5%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Eerlijk - Oneerlijk
< < < 5.7% 5.5% 4.4% 5.3% 5.1% 5.7% 5.3% 5.9% 4.9% 6.4% 9.4% 6% 8.8% 5.8% 3.7%
< < 28.8% 22.3% 21.2% 30.8% B 29.9% 28.8% 38.5% B 24.9% 26.4% 30.9% 36.4% 26.2% 16.7% 30.2% 31.5%
< 29.7% 27.8% 34.4% 28.6% 25.8% 29.7% 24.9% 31.7% 31.1% 28.5% 28.4% 28.7% 36.6% 31.6% 21%
Neutraal 20.6% 28.5% 25% 23% 27.5% 20.6% 12.7% 23.8% A 22.3% 19.1% 10% 24.9% A 31.8% 17.7% 22.5%
> 10.8% 9.1% 9.8% 7.2% 6.6% 10.8% 10.9% 10.8% 11.6% 10.1% 10.2% 10.6% 2.1% 10.7% 15.9%
> > 4.1% 6.8% 4.8% 4.9% 3.9% 4.1% 6.7% 3% 3.1% 4.9% 5.5% 3.7% 4.1% 4.1% 4%
> > > 0.3% 0% 0.4% 0.2% 1.1% 0.3% 1% 0% 0.6% 0% 0% 0% 0% 0% 1.2%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Ethisch - Onethisch
< < < 4.1% 2.3% 3.4% 3% 4% 4.1% 2.1% 4.9% 5.1% 3.2% 9.7% B 0.4% 4.5% 3.6% 5.2%
< < 23.2% 19.1% 16.7% 23.6% 16.6% 23.2% 34.0% B 18.9% 21.1% 25.1% 30.9% 22.3% 17.4% 25.3% 20.8%
< 30.9% 26.9% 31.2% 29.9% 29.3% 30.9% 33.5% 29.8% 29.4% 32.2% 36% 31% 34.1% 31% 28.7%
Neutraal 29.8% 36.2% 31% 32% 38.6% 29.8% 17.5% 34.8% A 32.5% 27.5% 13.4% 35.2% A 33.5% 28.4% 31.9%
> 6.8% 10.4% 13.1% 8.2% 9.5% 6.8% 6.2% 7.1% 8.2% 5.6% 0.7% 7.1% 5.5% 7.6% 5.5%
> > 4.4% 4.9% 4.6% 2.7% 1.9% 4.4% 6.7% 3.5% 2.1% 6.4% 9.3% 3.9% 5.1% 3.4% 6.6%
> > > 0.8% 0.3% 0% 0.7% 0.1% 0.8% 0% 1.1% 1.6% 0% 0% 0% 0% 0.7% 1.4%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Onbetrouwbaar - Betrouwbaar
< < < 0.9% 0.6% 0% 0.3% 1.2% 0.9% 3.3% 0% 0% 1.8% 3.1% 0% 1% 1.3% 0%
< < 0.8% 3.6% 1.8% 2% 1.3% 0.8% 0.4% 0.9% 1.6% 0% 0% 0% 1% 0% 2.7%
< 5% 3.2% 4.4% 2.2% 1.4% 5% 2.9% 5.9% 4.4% 5.6% 2.4% 7.6% 1% 4.2% 9.5%
Neutraal 13.8% 14.6% 16.1% 13.6% 16.8% 13.8% 3.7% 17.9% A 17.3% 10.7% 6.6% 13.4% 19.6% C 15.8% 5.4%
> 26.2% 33.3% 35.3% 29.8% 33.4% 26.2% 26.8% 26% 29.1% 23.7% 15.8% 29% 34.4% 24.7% 25.9%
> > 42% 36.9% 36.3% 42.8% 35.6% 42% 53.1% B 37.6% 36.4% 47.1% 57.2% B 39.5% 33% 41.8% 47.4%
> > > 11.1% 7.8% 6.1% 9.3% 10.2% 11.1% 9.7% 11.7% 11.3% 11% 14.8% 10.5% 10.1% 12.1% 9.1%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Interessant - Saai
<<<, <<, < 74.1% 73.1% 76.9% 77.4% 72.2% 74.1% 75% 73.7% 74.8% 73.4% 86.7% B 66.4% 71.7% 76.2% 69.5%
Neutraal 9.1% 9.4% 9% 12.2% 10.1% 9.1% 5.4% 10.5% 9.2% 9% 5.1% 11.5% 10.6% 9.2% 7.8%
>, >>, >>> 16.8% 17.5% 14.1% 10.4% 17.7% 16.8% 19.6% 15.7% 16.1% 17.5% 8.2% 22.1% A 17.6% 14.5% 22.7%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Enggeestig - Open
<<<, <<, < 13% 15.5% 15% 13.9% 12.6% 13% 15% 12.3% 9.5% 16.2% 13.7% 18.4% 14.2% 11.7% 15.9%
Neutraal 27.5% 27.2% 25.1% 26.1% 29.6% 27.5% 16.9% 31.7% A 33.0% B 22.4% 12.3% 28.9% A 33% 31.2% C 14.3%
>, >>, >>> 59.5% 57.3% 60% 59.9% 57.8% 59.5% 68.1% B 56.1% 57.5% 61.4% 74.0% B 52.8% 52.8% 57.1% 69.7%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Goed in communiceren - Slecht in communiceren
<<<, <<, < 39.3% 32.7% 34.8% 41.5% 39.2% 39.3% 40% 39.1% 38% 40.5% 43% 39.9% 35.1% 41.2% 36.6%
Neutraal 39.9% 41.7% 39.4% 32.6% 35.7% 39.9% 40.4% 39.7% 43% 37% 42.5% 32.3% 39.4% 39% 42.5%
>, >>, >>> 20.8% 25.6% 25.8% 25.9% 25.1% 20.8% 19.6% 21.2% 18.9% 22.4% 14.4% 27.8% 25.5% 19.8% 20.9%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Op zichzelf - Open naar de buitenwereld
<<<, <<, < 25% 31.7% 34.1% 29% 26.3% 25% 24.4% 25.3% 25.4% 24.6% 23.6% 25.4% 41.7% C 24.5% 17.3%
Neutraal 38.4% 35.9% 29.8% 32.4% 34.4% 38.4% 35.3% 39.7% 41.1% 36% 30.4% 38.4% 30.7% 42.1% 32.8%
>, >>, >>> 36.6% 32.4% 36.1% 38.7% 39.3% 36.6% 40.3% 35.1% 33.4% 39.4% 46% 36.2% 27.6% 33.4% 49.9% B
Gehercodeerd naar 3 cat.
Eerlijk - Oneerlijk
<<<, <<, < 64.2% 55.7% 60% 64.7% 60.8% 64.2% 68.7% 62.4% 62.5% 65.8% 74.2% 60.8% 62% 67.6% 56.3%
Neutraal 20.6% 28.5% 25% 23% 27.5% 20.6% 12.7% 23.8% A 22.3% 19.1% 10% 24.9% A 31.8% 17.7% 22.5%
>, >>, >>> 15.2% 15.9% 15% 12.3% 11.7% 15.2% 18.6% 13.8% 15.3% 15.1% 15.7% 14.3% 6.2% 14.8% 21.2%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ethisch - Onethisch
<<<, <<, < 58.2% 48.2% 51.3% 56.5% 49.9% 58.2% 69.6% B 53.6% 55.6% 60.5% 76.5% B 53.7% 55.9% 59.9% 54.7%
Neutraal 29.8% 36.2% 31% 32% 38.6% 29.8% 17.5% 34.8% A 32.5% 27.5% 13.4% 35.2% A 33.5% 28.4% 31.9%
>, >>, >>> 12% 15.5% 17.8% 11.5% 11.5% 12% 12.9% 11.6% 11.9% 12% 10.1% 11.1% 10.5% 11.7% 13.4%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Onbetrouwbaar - Betrouwbaar
<<<, <<, < 6.8% 7.4% 6.2% 4.5% 3.9% 6.8% 6.7% 6.8% 6% 7.4% 5.6% 7.6% 3% 5.5% 12.2%
Neutraal 13.8% 14.6% 16.1% 13.6% 16.8% 13.8% 3.7% 17.9% A 17.3% 10.7% 6.6% 13.4% 19.6% C 15.8% 5.4%
>, >>, >>> 79.4% 78% 77.7% 81.9% 79.3% 79.4% 89.6% B 75.3% 76.7% 81.8% 87.8% 79% 77.5% 78.7% 82.5%

ONDERSTEUNING VOOR WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021
 • Geslacht
 • Onderwijsfase
 • Vakgebied
 • Leeftijd
Vragen Antwoorden Totaal
320
2018
(A) 310
2019
(B) 336
2020
(C) 352
2021
(D) 301
2022
(E) 320
Man
(A) 91
Vrouw
(B) 229
Leerkrachten basisonderwijs
(A) 153
Leerkrachten secundair onderwijs
(B) 167
STEM
(A) 55
Ander
(B) 106
<=34
(A) 41
35 - 54
(B) 204
55 +
(C) 75
Wetenschappelijk onderzoek moet door de overheid gesubsidieerd worden
Helemaal niet akkoord 0.1% 0.3% 0% 0.6% 0.2% 0.1% 0.4% 0% 0% 0.2% 0.7% 0% 1% 0% 0%
Eerder niet akkoord 5.4% 1.6% 2.3% 2.6% 5.6% 5.4% 3.3% 6.3% 7.2% 3.8% 5.1% 3.4% 2.2% 5.6% 6.7%
Neutraal 17.1% 9.7% 13.7% 9.7% 12.9% 17.1% C 10.6% 19.7% 20.1% 14.4% 6.5% 18.0% A 19.7% 20.5% C 6.6%
Eerder wel akkoord 52.3% 60% 52.7% 57.1% 54.4% 52.3% 47.8% 54.1% 50.9% 53.5% 54.2% 52.6% 53.5% 51.4% 54%
Helemaal akkoord 23.8% 28.4% 30.7% 29.5% 25.4% 23.8% 37.8% B 18.3% 19.6% 27.7% 33.5% 25.6% 21.4% 21.1% 32.6%
Geen mening 1.2% 0% 0.6% 0.4% 1.6% 1.2% 0% 1.7% 2.2% 0.3% 0% 0.4% 2.2% 1.4% 0%
Zelfs indien het geen onmiddellijke voordelen biedt, moet wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis vergroot, door de overheid gesubsidieerd worden
Helemaal niet akkoord 1.5% 1% 0% 0.9% 1.8% 1.5% 1.5% 1.5% 1.6% 1.4% 4.3% 0% 1% 0.7% 4%
Eerder niet akkoord 11.5% 8.4% 14.8% 11.8% 9.5% 11.5% 3% 14.9% A 14.2% 9.1% 9.5% 9.4% 14.5% 12.7% 6.7%
Neutraal 24.5% 17.1% 17.8% 16.6% 25.3% 24.5% 24% 24.8% 29.7% B 19.8% 18.6% 19.2% 32.7% 25.6% 17.1%
Eerder wel akkoord 43.5% 54.2% 48.2% 47.8% 46.3% 43.5% 39.1% 45.3% 39.3% 47.4% 36.4% 53.2% A 35.5% 44.6% 44.9%
Helemaal akkoord 18.2% 19% 18.4% 21.4% 15.5% 18.2% 32.5% B 12.5% 14.4% 21.7% 31.1% B 17.4% 10.9% 16.3% 27.3%
Geen mening 0.7% 0.3% 0.7% 1.5% 1.6% 0.7% 0% 1% 0.9% 0.5% 0% 0.9% 5.5% 0% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappelijk onderzoek moet door de overheid gesubsidieerd worden
Niet akkoord 5.6% 1.9% 2.3% 3.2% 5.8% 5.6% 3.8% 6.3% 7.2% 4.1% 5.8% 3.4% 3.2% 5.6% 6.7%
Neutraal 17.1% 9.7% 13.7% 9.7% 12.9% 17.1% C 10.6% 19.7% 20.1% 14.4% 6.5% 18.0% A 19.7% 20.5% C 6.6%
Akkoord 76.1% 88.4% D E 83.3% 86.7% E 79.8% 76.1% 85.6% B 72.4% 70.5% 81.2% A 87.7% 78.2% 74.9% 72.5% 86.7% B
Geen mening 1.2% 0% 0.6% 0.4% 1.6% 1.2% 0% 1.7% 2.2% 0.3% 0% 0.4% 2.2% 1.4% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Zelfs indien het geen onmiddellijke voordelen biedt, moet wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis vergroot, door de overheid gesubsidieerd worden
Niet akkoord 13.1% 9.4% 14.8% 12.6% 11.3% 13.1% 4.5% 16.5% A 15.8% 10.6% 13.8% 9.4% 15.5% 13.4% 10.7%
Neutraal 24.5% 17.1% 17.8% 16.6% 25.3% 24.5% 24% 24.8% 29.7% B 19.8% 18.6% 19.2% 32.7% 25.6% 17.1%
Akkoord 61.7% 73.2% D E 66.6% 69.3% 61.8% 61.7% 71.5% B 57.8% 53.7% 69.1% A 67.5% 70.5% 46.3% 60.9% 72.2% A
Geen mening 0.7% 0.3% 0.7% 1.5% 1.6% 0.7% 0% 1% 0.9% 0.5% 0% 0.9% 5.5% 0% 0%

BETROKKENHEID BIJ WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021
 • Geslacht
 • Onderwijsfase
 • Vakgebied
 • Leeftijd
Vragen Antwoorden Totaal
320
2018
(A) 310
2019
(B) 336
2020
(C) 352
2021
(D) 301
2022
(E) 320
Man
(A) 91
Vrouw
(B) 229
Leerkrachten basisonderwijs
(A) 153
Leerkrachten secundair onderwijs
(B) 167
STEM
(A) 55
Ander
(B) 106
<=34
(A) 41
35 - 54
(B) 204
55 +
(C) 75
Ik wil graag betrokken worden bij (de uitvoering van) een wetenschappelijk onderzoeksproject
Helemaal niet akkoord 9.2% 9% 8.5% 8.3% 13.8% 9.2% 7.4% 9.9% 10.1% 8.4% 4.4% 10.9% 7.7% 5.5% 20.2% B
Eerder niet akkoord 24.4% 24.2% 27.9% 20.2% 26.1% 24.4% 21.7% 25.4% 27% 22% 17.6% 25.5% 32.6% 24.5% 19.7%
Neutraal 25% 33.2% 29.6% 31% 25.1% 25% 31.4% 22.4% 22.9% 26.9% 31.7% 25% 22.4% 24.7% 27.2%
Eerder wel akkoord 35.5% 25.8% 26.8% 32.6% 27.9% 35.5% 30.5% 37.5% 35.4% 35.6% 29% 36.3% 28.5% 39.7% 27.9%
Helemaal akkoord 3.4% 6.5% 6.5% 6.6% 5.5% 3.4% 7.3% B 1.9% 1.8% 5% 14.1% B 0.5% 7.6% 2% 5.1%
Geen mening 2.5% 1.3% 0.8% 1.3% 1.6% 2.5% 1.8% 2.7% 2.8% 2.1% 3.2% 1.7% 1.1% 3.6% 0%
Ik ben geïnteresseerd om deel te nemen aan een discussie of gesprek met wetenschappers
Helemaal niet akkoord 12.8% 10.6% 9.3% 11.8% 16.5% 12.8% 11.8% 13.2% 16% 9.8% 10.1% 10.2% 8.8% 8.9% 25.4% B
Eerder niet akkoord 24.8% 25.5% 32.3% C 22.4% 32.3% C 24.8% 19.9% 26.8% 27.2% 22.7% 7.7% 31.7% A 36.1% 24.5% 19.7%
Neutraal 25.5% 32.9% D 24.1% 28.8% 19.8% 25.5% 29.6% 23.9% 23.4% 27.5% 28.3% 28.6% 17.6% 27% 25.9%
Eerder wel akkoord 26.5% 22.9% 26.8% 29.6% 23.4% 26.5% 29.3% 25.3% 25.1% 27.7% 37.5% B 20% 22.4% 28.3% 23.8%
Helemaal akkoord 8.5% 6.1% 6.4% 5.2% 6.1% 8.5% 9% 8.3% 4.9% 11.8% A 15.9% 9% 11.7% 9% 5.2%
Geen mening 1.9% 1.9% 1.1% 2.1% 1.9% 1.9% 0.4% 2.5% 3.4% 0.5% 0.6% 0.4% 3.3% 2.3% 0%
Wetenschap houdt weinig rekening met de mening van mensen zoals u en ik
Helemaal niet akkoord 3.9% 1.9% 1.2% 2.9% 4.3% 3.9% 8.2% B 2.2% 2.7% 4.9% 7.4% 3.9% 2.5% 4.6% 2.6%
Eerder niet akkoord 19.9% 26.5% 22.7% 20.6% 23.4% 19.9% 20.1% 19.9% 15.9% 23.6% 19.3% 23.4% 27.1% 18.5% 20%
Neutraal 39.5% 39.7% 37.6% 38.5% 37.9% 39.5% 37.6% 40.2% 43.4% 35.9% 34.7% 39.7% 33.8% 39.8% 41.7%
Eerder wel akkoord 25.9% 24.8% 31.5% 30.9% 26.8% 25.9% 28.8% 24.7% 26.1% 25.7% 23.3% 25.4% 17% 26.5% 29.1%
Helemaal akkoord 6.5% 5.5% 4.6% 4.6% 4.7% 6.5% 4.3% 7.3% 6.8% 6.1% 10.8% 4% 10.4% 7.1% 2.5%
Geen mening 4.4% 1.6% 2.4% 2.6% 2.9% 4.4% 1% 5.7% 5% 3.8% 4.5% 3.6% 9.1% 3.6% 4%
Ik zou graag wel een keer mee willen beslissen wat wetenschap zou moeten onderzoeken
Helemaal niet akkoord 7.9% 6.1% 5.3% 6.6% 11.2% 7.9% 6.2% 8.6% 8.7% 7.3% 6.1% 8.3% 7.5% 5.5% 14.9% B
Eerder niet akkoord 20.1% 22.6% 21.6% 21.8% 25.9% 20.1% 21.2% 19.6% 21.7% 18.5% 16.1% 20.8% 21.7% 18% 24.7%
Neutraal 30% 32.6% 28.9% 30.7% 23.2% 30% 30.4% 29.9% 30.2% 29.9% 25.9% 30.5% 20.4% 32.4% 28.9%
Eerder wel akkoord 31.9% 29.7% 38.8% 30.8% 33% 31.9% 30.3% 32.5% 27.8% 35.6% 38.3% 33.7% 32% 36.3% C 19.8%
Helemaal akkoord 7.2% 7.7% 3.2% 8.3% B 4.8% 7.2% 10.1% 6% 7.9% 6.6% 10.4% 4.9% 13.7% 4.2% 11.7%
Geen mening 2.9% 1.3% 2.2% 1.8% 2% 2.9% 1.8% 3.4% 3.7% 2.2% 3.2% 1.8% 4.7% 3.6% 0%
Wetenschappers leveren te weinig inspanningen om het publiek op een begrijpelijke manier te informeren over hun werk
Helemaal niet akkoord 0.6% 0.6% 0.8% 1% 3.2% 0.6% 0% 0.8% 0% 1.1% 0.8% 1.4% 1.1% 0.7% 0%
Eerder niet akkoord 24.9% 20.6% 20.1% 24.9% 20.4% 24.9% 26.6% 24.2% 22.4% 27.1% 20.2% 29.2% 28.5% 22% 30.6%
Neutraal 31.6% 28.7% 23.8% 29.2% 29.7% 31.6% 30% 32.2% 38.3% B 25.4% 28.6% 26.5% 29% 32.3% 31.1%
Eerder wel akkoord 36.6% 39.7% 45.5% 40% 40.5% 36.6% 34.9% 37.2% 32.4% 40.4% 42% 38% 31% 39.5% 31.6%
Helemaal akkoord 4.6% 9.4% 8.5% 4.5% 4.6% 4.6% 7.1% 3.6% 5.3% 4% 5.8% 3.3% 7.1% 3.4% 6.6%
Geen mening 1.7% 1% 1.4% 0.4% 1.6% 1.7% 1.4% 1.9% 1.5% 1.9% 2.6% 1.7% 3.3% 2.1% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik wil graag betrokken worden bij (de uitvoering van) een wetenschappelijk onderzoeksproject
Niet akkoord 33.6% 33.2% 36.4% 28.5% 39.8% C 33.6% 29.1% 35.4% 37% 30.4% 22% 36.5% 40.3% 29.9% 39.8%
Neutraal 25% 33.2% 29.6% 31% 25.1% 25% 31.4% 22.4% 22.9% 26.9% 31.7% 25% 22.4% 24.7% 27.2%
Akkoord 39% 32.3% 33.3% 39.2% 33.5% 39% 37.8% 39.4% 37.2% 40.6% 43.1% 36.9% 36.2% 41.7% 33%
Geen mening 2.5% 1.3% 0.8% 1.3% 1.6% 2.5% 1.8% 2.7% 2.8% 2.1% 3.2% 1.7% 1.1% 3.6% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik ben geïteresseerd om deel te nemen aan een discussie of gesprek met wetenschappers
Niet akkoord 37.6% 36.1% 41.5% 34.2% 48.8% A C E 37.6% 31.8% 40% 43.2% B 32.5% 17.8% 41.9% A 44.9% 33.4% 45.1%
Neutraal 25.5% 32.9% D 24.1% 28.8% 19.8% 25.5% 29.6% 23.9% 23.4% 27.5% 28.3% 28.6% 17.6% 27% 25.9%
Akkoord 34.9% 29% 33.3% 34.9% 29.5% 34.9% 38.3% 33.6% 30% 39.5% 53.4% B 29.1% 34.1% 37.3% 29%
Geen mening 1.9% 1.9% 1.1% 2.1% 1.9% 1.9% 0.4% 2.5% 3.4% 0.5% 0.6% 0.4% 3.3% 2.3% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap houdt weinig rekening met de mening van mensen zoals u en ik
Niet akkoord 23.8% 28.4% 23.8% 23.5% 27.7% 23.8% 28.3% 22% 18.6% 28.5% A 26.6% 27.2% 29.6% 23.1% 22.7%
Neutraal 39.5% 39.7% 37.6% 38.5% 37.9% 39.5% 37.6% 40.2% 43.4% 35.9% 34.7% 39.7% 33.8% 39.8% 41.7%
Akkoord 32.3% 30.3% 36.1% 35.5% 31.5% 32.3% 33% 32.1% 32.9% 31.8% 34.2% 29.4% 27.4% 33.6% 31.6%
Geen mening 4.4% 1.6% 2.4% 2.6% 2.9% 4.4% 1% 5.7% 5% 3.8% 4.5% 3.6% 9.1% 3.6% 4%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik zou graag wel een keer mee willen beslissen wat wetenschap zou moeten onderzoeken
Niet akkoord 28% 28.7% 26.9% 28.4% 37.1% 28% 27.4% 28.3% 30.4% 25.8% 22.2% 29.1% 29.2% 23.5% 39.6% B
Neutraal 30% 32.6% 28.9% 30.7% 23.2% 30% 30.4% 29.9% 30.2% 29.9% 25.9% 30.5% 20.4% 32.4% 28.9%
Akkoord 39% 37.4% 42% 39.1% 37.7% 39% 40.5% 38.5% 35.7% 42.1% 48.7% 38.6% 45.7% 40.5% 31.5%
Geen mening 2.9% 1.3% 2.2% 1.8% 2% 2.9% 1.8% 3.4% 3.7% 2.2% 3.2% 1.8% 4.7% 3.6% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers leveren te weinig inspanningen om het publiek op een begrijpelijke manier te informeren over hun werk
Niet akkoord 25.5% 21.3% 20.9% 25.9% 23.6% 25.5% 26.6% 25% 22.4% 28.3% 21% 30.5% 29.6% 22.7% 30.6%
Neutraal 31.6% 28.7% 23.8% 29.2% 29.7% 31.6% 30% 32.2% 38.3% B 25.4% 28.6% 26.5% 29% 32.3% 31.1%
Akkoord 41.2% 49% 53.9% E 44.5% 45.1% 41.2% 42% 40.9% 37.7% 44.4% 47.8% 41.3% 38.1% 42.9% 38.2%
Geen mening 1.7% 1% 1.4% 0.4% 1.6% 1.7% 1.4% 1.9% 1.5% 1.9% 2.6% 1.7% 3.3% 2.1% 0%

WETENSCHAPPELIJKE (LEVENS)HOUDING

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021
 • Geslacht
 • Onderwijsfase
 • Vakgebied
 • Leeftijd
Vragen Antwoorden Totaal
320
2018
(A) 310
2019
(B) 336
2020
(C) 352
2021
(D) 301
2022
(E) 320
Man
(A) 91
Vrouw
(B) 229
Leerkrachten basisonderwijs
(A) 153
Leerkrachten secundair onderwijs
(B) 167
STEM
(A) 55
Ander
(B) 106
<=34
(A) 41
35 - 54
(B) 204
55 +
(C) 75
Ik hou ervan om nieuwe kennis of inzichten te gebruiken om iets nieuws te maken of te ontwikkelen - Ik hou me niet echt bezig met het uitdenken of uitwerken van nieuwe ideeën; dat is eerder iets voor anderen
< < < 5.4% 9% 5.8% 8.8% 5.5% 5.4% 0.9% 7.2% A 3.7% 6.9% 9.4% 5.9% 7.6% 6.4% 1.4%
< < 24.1% 21.6% 24.2% 24% 22% 24.1% 30.6% 21.4% 26.6% 21.7% 28.5% 17.2% 19.6% 25.2% 23.3%
< 33.8% 27.7% 33.4% 30.2% 32.3% 33.8% 42.5% B 30.3% 29.9% 37.3% 35.7% 38.1% 31.7% 34.5% 32.8%
Neutraal 16.7% 20.6% 16.6% 16.7% 18.1% 16.7% 13.4% 18.1% 15.7% 17.7% 13.8% 20.6% 24.2% 14.1% 19.8%
> 11.1% 13.9% 13.5% 12.4% 14.6% 11.1% 8.7% 12% 13.4% 8.9% 3.2% 11.2% 9.3% 12.5% 8.1%
> > 6.7% 6.5% 4.2% 6.7% 5.5% 6.7% 2.9% 8.2% 8.3% 5.2% 7.7% 4.2% 6.5% 5.7% 9.3%
> > > 2.3% 0.6% 2.2% 1.1% 2% 2.3% 1% 2.8% 2.3% 2.3% 1.7% 2.8% 1.1% 1.4% 5.4%
Ik ga er meestal van uit dat informatie juist is, en trek niet snel iets in twijfel - Ik heb de neiging om informatie altijd te controleren op juistheid, door bv. ook andere bronnen te raadplegen
< < < 1.4% 1.3% 2% 1.4% 0.7% 1.4% 0.4% 1.7% 1.3% 1.4% 3.4% 0.4% 3.5% 1.4% 0%
< < 13% 12.6% 9.4% 12.8% 10.6% 13% 11.2% 13.7% 18.7% B 7.9% 11.8% 6.8% 2.2% 14.1% 15.9%
< 20.5% 16.5% 21.2% 21.7% 22.6% 20.5% 21.2% 20.2% 17.8% 22.9% 15.4% 27% 20% 22.3% 15.7%
Neutraal 21.3% 20.6% 19.2% 16.8% 20.5% 21.3% 16.8% 23.1% 22.9% 19.9% 14.9% 19.9% 23.7% 21.8% 18.6%
> 27.1% 26.8% 27.1% 28.8% 27.9% 27.1% 29.9% 26% 27.2% 26.9% 21.9% 31% 31.1% 23.6% 34.2%
> > 13.1% 18.1% 17.2% 14.4% 14.1% 13.1% 17.1% 11.5% 9.8% 16% 25.2% B 10.7% 16.4% 12.4% 13%
> > > 3.7% 4.2% 3.8% 4.2% 3.5% 3.7% 3.3% 3.8% 2.2% 5.1% 7.4% 4.1% 3.1% 4.2% 2.6%
Ik wil altijd graag precies weten hoe zaken in mekaar zitten (bv. werking van machines, bepaalde natuurfenomenen, maatschappelijke tendensen, economische wetmatigheden,…) - De dingen zijn nu eenmaal zoals ze zijn, het heeft weinig nut om er te lang bij sti
< < < 7.8% 11% 8% 8.3% 8.4% 7.8% 9.9% 7% 6.5% 9% 14.7% 5.6% 6.5% 7.7% 8.9%
< < 24.2% 26.8% 27.6% 28.3% 25.4% 24.2% 34.1% B 20.2% 23.4% 24.9% 30.6% 24.6% 17.3% 24.5% 27%
< 29.5% 32.6% 34.9% 30.6% 29.4% 29.5% 31.1% 28.9% 27% 31.9% 37.2% 26.1% 26.6% 31.2% 26.6%
Neutraal 20.8% 16.8% 17.3% 14.2% 20.1% 20.8% 4.8% 27.2% A 22.9% 18.9% 9.1% 25.0% A 28.5% 19.9% 19%
> 12.7% 10.6% 9.1% 11.2% 12.5% 12.7% 14.6% 12% 13.3% 12.2% 5% 15.5% 14.4% 13.2% 10.6%
> > 3.9% 1.9% 2.3% 6.6% A 2.8% 3.9% 3.1% 4.3% 6.3% B 1.8% 1.7% 1.9% 6.7% 2.9% 5.2%
> > > 1% 0.3% 0.9% 0.8% 1.4% 1% 2.5% 0.5% 0.7% 1.3% 1.7% 1.2% 0% 0.6% 2.6%
Ik zou graag heel mijn leven lang nieuwe dingen willen blijven bijleren - Op zeker moment heb je meer dan voldoende kennis en ervaring om je leven zonder al te veel problemen te leiden
< < < 19.8% 22.3% 21.4% 20.4% 20.7% 19.8% 13.4% 22.4% 16.8% 22.5% 18.8% 20.9% 18.5% 22.5% 13.3%
< < 27.2% 29% 30% 34.4% 24.9% 27.2% 34.6% 24.2% 26.7% 27.6% 36.7% 24.8% 26.6% 26.3% 30%
< 27.9% 26.1% 32.4% 25.5% 33.9% 27.9% 28% 27.8% 30.2% 25.7% 27.7% 26.3% 22% 28.1% 30.3%
Neutraal 13.6% 12.3% 8.1% 10.4% 10.8% 13.6% 17.1% 12.2% 14.3% 12.9% 6.5% 17% 18.8% 13.2% 11.8%
> 6.7% 6.8% 6.8% 8.3% 6.2% 6.7% 3.9% 7.9% 5.3% 8% 6.9% 7.8% 8.8% 6.4% 6.6%
> > 3.4% 2.9% 0.8% 0.7% 3.5% 3.4% 1.9% 4.1% 5.3% 1.7% 1.7% 1.8% 5.3% 2.9% 4%
> > > 1.4% 0.6% 0.4% 0.2% 0% 1.4% 1% 1.5% 1.4% 1.4% 1.7% 1.4% 0% 0.7% 4%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik hou ervan om nieuwe kennis of inzichten te gebruiken om iets nieuws te maken of te ontwikkelen - Ik hou me niet echt bezig met het uitdenken of uitwerken van nieuwe ideeï; dat is eerder iets voor anderen
<<<, <<, < 63.2% 58.4% 63.5% 63% 59.8% 63.2% 73.9% B 58.9% 60.2% 65.9% 73.6% 61.2% 58.9% 66.2% 57.4%
Neutraal 16.7% 20.6% 16.6% 16.7% 18.1% 16.7% 13.4% 18.1% 15.7% 17.7% 13.8% 20.6% 24.2% 14.1% 19.8%
>, >>, >>> 20.1% 21% 19.9% 20.3% 22.1% 20.1% 12.7% 23.0% A 24% 16.5% 12.6% 18.1% 16.9% 19.7% 22.8%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik ga er meestal vanuit dat informatie juist is, en trek niet snel iets in twijfel - Ik heb de neiging om informatie altijd te controleren op juistheid, door vb. ook andere bronnen te raadplegen
<<<, <<, < 34.9% 30.3% 32.7% 35.8% 34% 34.9% 32.9% 35.6% 37.8% 32.2% 30.6% 34.3% 25.7% 37.9% 31.6%
Neutraal 21.3% 20.6% 19.2% 16.8% 20.5% 21.3% 16.8% 23.1% 22.9% 19.9% 14.9% 19.9% 23.7% 21.8% 18.6%
>, >>, >>> 43.9% 49% 48.2% 47.4% 45.5% 43.9% 50.3% 41.3% 39.3% 48% 54.5% 45.8% 50.6% 40.3% 49.8%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik wil altijd graag precies weten hoe zaken in mekaar zitten - De dingen zijn nu eenmaal zoals ze zijn, het heeft weinig nut om er te lang stil bij te blijven staan
<<<, <<, < 61.5% 70.3% 70.5% 67.2% 63.1% 61.5% 75.1% B 56.1% 56.9% 65.7% 82.5% B 56.4% 50.3% 63.4% 62.5%
Neutraal 20.8% 16.8% 17.3% 14.2% 20.1% 20.8% 4.8% 27.2% A 22.9% 18.9% 9.1% 25.0% A 28.5% 19.9% 19%
>, >>, >>> 17.7% 12.9% 12.3% 18.6% 16.7% 17.7% 20.1% 16.7% 20.2% 15.4% 8.4% 18.6% 21.1% 16.7% 18.4%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik zou graag heel mijn leven lang nieuwe dingen willen blijven bijleren - Op zeker moment heb je meer dan voldoende kennis en ervaring om je leven zonder al te veel problemen te leiden
<<<, <<, < 74.8% 77.4% 83.9% E 80.3% 79.5% 74.8% 76.1% 74.4% 73.7% 75.9% 83.1% 72% 67.1% 76.9% 73.6%
Neutraal 13.6% 12.3% 8.1% 10.4% 10.8% 13.6% 17.1% 12.2% 14.3% 12.9% 6.5% 17% 18.8% 13.2% 11.8%
>, >>, >>> 11.6% 10.3% 8% 9.2% 9.7% 11.6% 6.9% 13.5% 12% 11.2% 10.3% 11% 14.2% 9.9% 14.6%

CORONA

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021
 • Geslacht
 • Onderwijsfase
 • Vakgebied
 • Leeftijd
Vragen Antwoorden Totaal
320
2018
(A) 310
2019
(B) 336
2020
(C) 352
2021
(D) 301
2022
(E) 320
Man
(A) 91
Vrouw
(B) 229
Leerkrachten basisonderwijs
(A) 153
Leerkrachten secundair onderwijs
(B) 167
STEM
(A) 55
Ander
(B) 106
<=34
(A) 41
35 - 54
(B) 204
55 +
(C) 75
In welke mate ervaart u elk van onderstaande zaken minder of meer tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis?
Het vertrouwen dat u heeft in de wetenschap in het algemeen
Minder 7.8% 0% 0% 6.9% 6.9% 7.8% 5.7% 8.6% 6.5% 9% 10.2% 8% 8.7% 8.5% 5.2%
Hetzelfde gebleven 64.7% 0% 0% 69% 64.2% 64.7% 57.7% 67.5% 64% 65.3% 54.5% 72.2% A 66.5% 63.3% 67.6%
Meer 27% 0% 0% 23.2% 27.2% 27% 35.1% B 23.7% 28.3% 25.7% 35.4% B 19.8% 22.7% 28.2% 25.9%
Geen mening 0.6% 0% 0% 1% 1.8% 0.6% 1.5% 0.2% 1.2% 0% 0% 0% 2.1% 0% 1.2%
In welke mate ervaart u elk van onderstaande zaken minder of meer tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis?
Het geloof in wat wetenschappers zeggen
Minder 11.4% 0% 0% 12.4% 9.9% 11.4% 10.9% 11.6% 10.8% 11.9% 14.3% 10.4% 11.8% 12.6% 8%
Hetzelfde gebleven 63.4% 0% 0% 60.4% 62.5% 63.4% 57.5% 65.7% 61.5% 65.1% 55.8% 71.2% 61.7% 59.9% 73.8%
Meer 23.2% 0% 0% 26% 26.3% 23.2% 29.7% 20.6% 25.8% 20.8% 28.4% 15.7% 19.8% 26.1% 16.9%
Geen mening 2.1% 0% 0% 1.2% 1.4% 2.1% 1.9% 2.1% 1.9% 2.2% 1.5% 2.7% 6.7% 1.4% 1.2%
In welke mate ervaart u elk van onderstaande zaken minder of meer tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis?
Het belang van wetenschap in onze samenleving
Minder 2.3% 0% 0% 0.4% 0.4% 2.3% 4% 1.7% 2.4% 2.3% 4% 1.5% 4.5% 1.3% 3.9%
Hetzelfde gebleven 50.9% 0% 0% 43.2% 41.9% 50.9% 43.9% 53.7% 50.4% 51.3% 42.6% 55.5% 55% 52.2% 44.9%
Meer 45.6% 0% 0% 56.4% E 56.1% E 45.6% 50.6% 43.6% 45.9% 45.3% 52.7% 41.6% 37% 45.7% 49.9%
Geen mening 1.2% 0% 0% 0% 1.6% 1.2% 1.5% 1.1% 1.3% 1.1% 0.7% 1.4% 3.5% 0.7% 1.2%
In welke mate ervaart u elk van onderstaande zaken minder of meer tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis?
De impact van wetenschap op mijn dagelijks leven
Minder 1.2% 0% 0% 0.7% 1.3% 1.2% 0.9% 1.3% 1.5% 0.9% 0.7% 1% 3.1% 0.7% 1.4%
Hetzelfde gebleven 53.9% 0% 0% 40.1% 48.6% 53.9% C 45.2% 57.3% A 55% 52.8% 50.7% 55.1% 55.2% 53% 55.7%
Meer 42.6% 0% 0% 58.0% D E 48.5% 42.6% 50% 39.7% 40.6% 44.4% 47.9% 41.4% 38.3% 44.3% 40.5%
Geen mening 2.3% 0% 0% 1.2% 1.6% 2.3% 3.9% 1.7% 2.8% 1.9% 0.7% 2.6% 3.5% 2.1% 2.5%
In welke mate ervaart u elk van onderstaande zaken minder of meer tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis?
De mate waarin de overheid de wetenschap moet subsidiëren
Minder 5.2% 0% 0% 2.1% 2.7% 5.2% 5.4% 5.1% 8.7% B 2% 4.1% 1% 4.2% 4.9% 6.5%
Hetzelfde gebleven 59.7% 0% 0% 52.5% 61% 59.7% 54.9% 61.6% 59.3% 60.1% 42.9% 69.1% A 66% 60.4% 54.3%
Meer 30.8% 0% 0% 43.1% D E 33% 30.8% 37.3% 28.2% 27% 34.2% 50.4% B 25.6% 24% 30.5% 35.3%
Geen mening 4.3% 0% 0% 2.3% 3.3% 4.3% 2.5% 5.1% 5.1% 3.7% 2.6% 4.4% 5.8% 4.2% 4%
In welke mate ervaart u elk van onderstaande zaken minder of meer tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis?
De mate waarin u geneigd bent om uw medewerking te verlenen aan wetenschappelijk onderzoek (bevragingen, experimentele testen, …)
Minder 6.9% 0% 0% 5.9% 6% 6.9% 3.5% 8.3% 6.9% 7% 7.7% 7% 6.8% 7.1% 6.6%
Hetzelfde gebleven 67.2% 0% 0% 61.9% 66.7% 67.2% 65.5% 67.8% 67.2% 67.2% 60.9% 69.5% 59.1% 68.7% 67.5%
Meer 23.4% 0% 0% 31.2% 24.1% 23.4% 30% 20.7% 21.9% 24.7% 31.4% 21.6% 30.8% 21.4% 24.7%
Geen mening 2.5% 0% 0% 1% 3.2% 2.5% 1% 3.1% 4% 1.1% 0% 1.8% 3.3% 2.8% 1.2%
Ik vind dat wetenschappers tijdens de coronacrisis…?
Helemaal niet professioneel zijn overgekomen 4.4% 0% 0% 2% 1.8% 4.4% 3.9% 4.7% 4.3% 4.6% 4.3% 4.9% 4.3% 4.2% 5.2%
Eerder niet professioneel zijn overgekomen 13.2% 0% 0% 14.9% 10.4% 13.2% 13.5% 13.1% 14.2% 12.3% 11.8% 12.2% 24.6% C 13.2% 6.7%
Eerder wel professioneel zijn overgekomen 65.4% 0% 0% 62.9% 65.6% 65.4% 60.2% 67.4% 68.4% 62.6% 51.8% 69.4% A 62.2% 65.3% 67.2%
Heel erg professioneel zijn overgekomen 17% 0% 0% 20.2% 22.2% 17% 22.4% 14.9% 13.1% 20.6% 32.1% B 13.5% 8.8% 17.3% 20.8%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik vind dat wetenschappers begrijpelijk en eenduidig communiceerden tijdens de coronacrisis
Helemaal niet akkoord 2.7% 0% 0% 5.4% 3% 2.7% 1% 3.4% 2.2% 3.2% 0% 5% 3.3% 2.1% 4%
Eerder niet akkoord 14.1% 0% 0% 15.8% 15.8% 14.1% 17.6% 12.8% 16.1% 12.3% 8% 14.3% 15.6% 13.7% 14.6%
Neutraal 18.7% 0% 0% 17% 17.1% 18.7% 22% 17.5% 19.6% 17.9% 12.2% 19.4% 21.7% 19.3% 15.7%
Eerder wel akkoord 48.6% 0% 0% 44.5% 45.8% 48.6% 39.5% 52.3% A 52.1% 45.5% 44% 47.8% 42% 50.8% 46.3%
Helemaal akkoord 15.1% 0% 0% 16.4% 17.4% 15.1% 19.1% 13.5% 9.4% 20.3% A 34.5% B 13% 13% 13.9% 19.4%
Geen mening 0.7% 0% 0% 0.9% 0.9% 0.7% 0.8% 0.6% 0.6% 0.7% 1.3% 0.4% 4.3% B 0.2% 0%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik kon me vinden in de aanbevelingen van de wetenschappers
Helemaal niet akkoord 2.5% 0% 0% 1.7% 1.6% 2.5% 1.9% 2.7% 1.2% 3.6% 3.4% 4% 3.2% 2.8% 1.4%
Eerder niet akkoord 7.8% 0% 0% 3.1% 5.8% 7.8% C 6.2% 8.4% 10.2% 5.6% 5.1% 5.3% 9.6% 8.4% 5.2%
Neutraal 10.3% 0% 0% 10.5% 11.6% 10.3% 5.8% 12.1% 9.9% 10.6% 4.8% 14.2% 17.5% 10.7% 5.2%
Eerder wel akkoord 54.4% 0% 0% 52.6% 50.7% 54.4% 54.4% 54.4% 55.8% 53.1% 46.6% 56.9% 52.1% 53.9% 56.9%
Helemaal akkoord 23.8% 0% 0% 32.1% E 29.1% 23.8% 31.2% B 20.8% 20.9% 26.4% 39.5% B 19.1% 13.9% 23.5% 29.9%
Geen mening 1.3% 0% 0% 0% 1.2% 1.3% 0.4% 1.6% 2% 0.6% 0.7% 0.5% 3.7% 0.7% 1.4%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik vond de aanbevelingen van wetenschappers logisch
Helemaal niet akkoord 1.3% 0% 0% 1.4% 2.5% 1.3% 2.5% 0.8% 0.3% 2.2% 2.6% 2.1% 1.1% 1.3% 1.2%
Eerder niet akkoord 6.7% 0% 0% 5.5% 5.9% 6.7% 4.9% 7.4% 8.6% 4.9% 0% 7.7% 7.7% 7% 5.4%
Neutraal 13.2% 0% 0% 9.2% 8.5% 13.2% 9.2% 14.7% 13.5% 12.9% 12.6% 12.8% 19.2% 13.9% 7.8%
Eerder wel akkoord 52.8% 0% 0% 50.3% 49.9% 52.8% 51.6% 53.3% 59.4% B 46.8% 31.9% 54.6% A 50.3% 51.3% 58.1%
Helemaal akkoord 24.8% 0% 0% 33.2% E 32.3% 24.8% 31.4% 22.1% 17% 31.9% A 52.3% B 21% 19.4% 24.9% 27.4%
Geen mening 1.3% 0% 0% 0.4% 0.9% 1.3% 0.4% 1.7% 1.2% 1.3% 0.6% 1.8% 2.2% 1.6% 0%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik ben meer geneigd om tijdens deze crisis de aanbevelingen van wetenschappers te volgen dan van politici
Helemaal niet akkoord 0.5% 0% 0% 1.2% 1.2% 0.5% 0.6% 0.4% 0% 0.9% 0.7% 1.1% 1.2% 0% 1.4%
Eerder niet akkoord 3.1% 0% 0% 3.3% 3.1% 3.1% 4.3% 2.5% 3% 3.1% 2.6% 3.5% 2.1% 3.4% 2.6%
Neutraal 13.3% 0% 0% 10.2% 9% 13.3% 9.1% 14.9% 15.1% 11.6% 11.8% 12.2% 17.6% 15.3% 5.2%
Eerder wel akkoord 41.4% 0% 0% 37% 37.8% 41.4% 40% 41.9% 46.9% 36.4% 22.3% 44.9% A 36.7% 39.5% 49.1%
Helemaal akkoord 39.9% 0% 0% 47.8% 47.9% 39.9% 45.6% 37.6% 32.5% 46.7% A 62.0% B 36.7% 39.1% 39.4% 41.7%
Geen mening 1.9% 0% 0% 0.4% 1% 1.9% 0.4% 2.5% 2.5% 1.3% 0.6% 1.8% 3.3% 2.3% 0%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik vind dat wetenschappers te veel de bovenhand hebben genomen tijdens deze hele coronacrisis
Helemaal niet akkoord 14.1% 0% 0% 20.9% 20.6% 14.1% 15.5% 13.6% 9.7% 18.2% A 27.8% B 13.2% 8.7% 14.6% 15.7%
Eerder niet akkoord 44.4% 0% 0% 53% 47.1% 44.4% 46.7% 43.6% 44.5% 44.4% 45.7% 42.7% 36.6% 41% 58.0% B
Neutraal 20.7% 0% 0% 12.4% 16% 20.7% C 16% 22.5% 22.3% 19.2% 10.8% 23.3% 28.9% 22.2% 12%
Eerder wel akkoord 14.6% 0% 0% 8.8% 11.2% 14.6% 16.4% 13.9% 16.6% 12.8% 8% 16.4% 16.6% 17.2% 6.5%
Helemaal akkoord 4.8% 0% 0% 4.1% 4.7% 4.8% 4.4% 5% 5.1% 4.5% 6% 3.9% 4.5% 4.2% 6.6%
Geen mening 1.3% 0% 0% 0.8% 0.5% 1.3% 1% 1.5% 1.8% 0.9% 1.7% 0.5% 4.7% 0.7% 1.2%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik vind dat de media niet kritisch genoeg stonden t.a.v. de wetenschappers
Helemaal niet akkoord 12.4% 0% 0% 11.7% 12.4% 12.4% 11.3% 12.9% 11.3% 13.5% 21.4% B 8.7% 8.7% 13.9% 10.3%
Eerder niet akkoord 36.1% 0% 0% 42.4% 40.9% 36.1% 40.6% 34.2% 32.6% 39.2% 43.5% 37.9% 34.6% 36.5% 35.6%
Neutraal 25.6% 0% 0% 25.7% 24.7% 25.6% 26.7% 25.2% 26.6% 24.8% 17.2% 28% 27.9% 23.5% 30.1%
Eerder wel akkoord 14.8% 0% 0% 12.3% 13.9% 14.8% 13.8% 15.2% 17.1% 12.6% 7% 15.3% 15.5% 15.1% 13.4%
Helemaal akkoord 8.2% 0% 0% 6.3% 4.8% 8.2% 4.1% 9.8% 8.1% 8.3% 6.9% 9.7% 8.8% 8.6% 6.7%
Geen mening 2.9% 0% 0% 1.5% 3.3% 2.9% 3.4% 2.7% 4.3% 1.6% 4% 0.4% 4.4% 2.3% 3.7%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik vind dat de wetenschappers voldoende overlegden op internationaal vlak
Helemaal niet akkoord 2.2% 0% 0% 7.7% E 5.5% 2.2% 0.4% 2.9% 3.5% 1.1% 0.7% 1.4% 4.3% 2.1% 1.4%
Eerder niet akkoord 17.6% 0% 0% 23.1% 19.6% 17.6% 17.8% 17.5% 17.7% 17.5% 17.6% 18.4% 14.4% 17.8% 18.8%
Neutraal 24.7% 0% 0% 29.8% 25.6% 24.7% 16.4% 28.0% A 26.2% 23.3% 11.5% 27.2% A 29.9% 25.9% 18.6%
Eerder wel akkoord 34.6% 0% 0% 24.3% 31.2% 34.6% C 43.4% B 31.1% 36.9% 32.5% 39.6% 29.4% 31.6% 34.6% 36.5%
Helemaal akkoord 9.8% 0% 0% 8% 10.3% 9.8% 11.2% 9.2% 5.2% 13.9% A 23.9% B 8.9% 7.9% 8.5% 14.3%
Geen mening 11% 0% 0% 7.2% 7.8% 11% 10.7% 11.2% 10.4% 11.6% 6.7% 14.7% 11.9% 11.1% 10.5%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik vind dat wetenschappers begrijpelijk en eenduidig communiceerden tijdens de coronacrisis
Niet akkoord 16.9% 0% 0% 21.2% 18.8% 16.9% 18.7% 16.1% 18.3% 15.5% 8% 19.3% 18.9% 15.8% 18.6%
Neutraal 18.7% 0% 0% 17% 17.1% 18.7% 22% 17.5% 19.6% 17.9% 12.2% 19.4% 21.7% 19.3% 15.7%
Akkoord 63.7% 0% 0% 60.9% 63.2% 63.7% 58.6% 65.8% 61.4% 65.9% 78.5% B 60.9% 55.1% 64.7% 65.8%
Geen mening 0.7% 0% 0% 0.9% 0.9% 0.7% 0.8% 0.6% 0.6% 0.7% 1.3% 0.4% 4.3% B 0.2% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik kon me vinden in de aanbevelingen van de wetenschappers
Niet akkoord 10.3% 0% 0% 4.7% 7.4% 10.3% C 8.1% 11.2% 11.4% 9.3% 8.4% 9.2% 12.8% 11.2% 6.6%
Neutraal 10.3% 0% 0% 10.5% 11.6% 10.3% 5.8% 12.1% 9.9% 10.6% 4.8% 14.2% 17.5% 10.7% 5.2%
Akkoord 78.2% 0% 0% 84.8% 79.8% 78.2% 85.6% B 75.2% 76.7% 79.5% 86.1% 76% 65.9% 77.5% 86.8% A
Geen mening 1.3% 0% 0% 0% 1.2% 1.3% 0.4% 1.6% 2% 0.6% 0.7% 0.5% 3.7% 0.7% 1.4%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik vond de aanbevelingen van wetenschappers logisch
Niet akkoord 8% 0% 0% 6.9% 8.4% 8% 7.3% 8.2% 8.9% 7.1% 2.6% 9.8% 8.8% 8.3% 6.6%
Neutraal 13.2% 0% 0% 9.2% 8.5% 13.2% 9.2% 14.7% 13.5% 12.9% 12.6% 12.8% 19.2% 13.9% 7.8%
Akkoord 77.6% 0% 0% 83.5% 82.2% 77.6% 83.1% 75.4% 76.4% 78.6% 84.2% 75.6% 69.7% 76.2% 85.6%
Geen mening 1.3% 0% 0% 0.4% 0.9% 1.3% 0.4% 1.7% 1.2% 1.3% 0.6% 1.8% 2.2% 1.6% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik ben meer geneigd om tijdens deze crisis de aanbevelingen van wetenschappers te volgen dan van politici
Niet akkoord 3.5% 0% 0% 4.5% 4.3% 3.5% 4.9% 3% 3% 4% 3.4% 4.5% 3.3% 3.4% 4%
Neutraal 13.3% 0% 0% 10.2% 9% 13.3% 9.1% 14.9% 15.1% 11.6% 11.8% 12.2% 17.6% 15.3% 5.2%
Akkoord 81.3% 0% 0% 84.8% 85.7% 81.3% 85.7% 79.6% 79.4% 83.1% 84.3% 81.5% 75.8% 79% 90.8%
Geen mening 1.9% 0% 0% 0.4% 1% 1.9% 0.4% 2.5% 2.5% 1.3% 0.6% 1.8% 3.3% 2.3% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik vind dat wetenschappers te veel de bovenhand hebben genomen tijdens deze hele coronacrisis
Niet akkoord 58.6% 0% 0% 73.9% E 67.7% 58.6% 62.2% 57.1% 54.2% 62.6% 73.5% B 55.9% 45.3% 55.7% 73.7% A B
Neutraal 20.7% 0% 0% 12.4% 16% 20.7% C 16% 22.5% 22.3% 19.2% 10.8% 23.3% 28.9% 22.2% 12%
Akkoord 19.4% 0% 0% 12.9% 15.9% 19.4% 20.8% 18.8% 21.7% 17.3% 14% 20.3% 21.1% 21.4% 13.1%
Geen mening 1.3% 0% 0% 0.8% 0.5% 1.3% 1% 1.5% 1.8% 0.9% 1.7% 0.5% 4.7% 0.7% 1.2%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik vind dat de media niet kritisch genoeg stonden t.a.v. de wetenschappers
Niet akkoord 48.5% 0% 0% 54.1% 53.3% 48.5% 51.9% 47.1% 43.9% 52.7% 64.9% B 46.6% 43.4% 50.4% 46%
Neutraal 25.6% 0% 0% 25.7% 24.7% 25.6% 26.7% 25.2% 26.6% 24.8% 17.2% 28% 27.9% 23.5% 30.1%
Akkoord 23% 0% 0% 18.7% 18.7% 23% 18% 25% 25.2% 20.9% 13.9% 25% 24.3% 23.7% 20.2%
Geen mening 2.9% 0% 0% 1.5% 3.3% 2.9% 3.4% 2.7% 4.3% 1.6% 4% 0.4% 4.4% 2.3% 3.7%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik vind dat de wetenschappers voldoende overlegden op internationaal vlak
Niet akkoord 19.8% 0% 0% 30.7% E 25.1% 19.8% 18.3% 20.5% 21.2% 18.6% 18.4% 19.7% 18.7% 20% 20.2%
Neutraal 24.7% 0% 0% 29.8% 25.6% 24.7% 16.4% 28.0% A 26.2% 23.3% 11.5% 27.2% A 29.9% 25.9% 18.6%
Akkoord 44.4% 0% 0% 32.3% 41.5% C 44.4% C 54.7% B 40.3% 42.2% 46.5% 63.5% B 38.3% 39.5% 43% 50.8%
Geen mening 11% 0% 0% 7.2% 7.8% 11% 10.7% 11.2% 10.4% 11.6% 6.7% 14.7% 11.9% 11.1% 10.5%

WETENSCHAPSPROFIEL

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021
 • Geslacht
 • Onderwijsfase
 • Vakgebied
 • Leeftijd
Vragen Antwoorden Totaal
320
2018
(A) 310
2019
(B) 336
2020
(C) 352
2021
(D) 301
2022
(E) 320
Man
(A) 91
Vrouw
(B) 229
Leerkrachten basisonderwijs
(A) 153
Leerkrachten secundair onderwijs
(B) 167
STEM
(A) 55
Ander
(B) 106
<=34
(A) 41
35 - 54
(B) 204
55 +
(C) 75
Bent u beroepsmatig actief in de domeinen wetenschap of onderzoek?
Vraagfilter: Niet indien werkend in onderwijs
Ja 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Neen, maar ik heb in het verleden in (één van) deze domeinen gewerkt 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Neen, en ik heb in het verleden nooit in (één van) deze domeinen gewerkt 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Ja 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Neen 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Kent u zelf persoonlijk mensen die beroepsmatig actief zijn in de domeinen wetenschap of onderzoek?
Meerdere antwoorden mogelijk
Ja, personen binnen mijn gezin 9.1% 9.4% 8.4% 9.2% 10% 9.1% 7.7% 9.6% 9% 9.2% 11.9% 7.3% 9.5% 7% 14.7%
Ja, personen binnen mijn familie (buiten mijn gezin) 20.3% 19.4% 19.7% 16.6% 20.5% 20.3% 15.3% 22.3% 18.9% 21.6% 22.2% 21.1% 13.9% 20.4% 23.5%
Ja, personen in mijn vriendenkring 22.1% 25.2% 24.6% 21.3% 24.5% 22.1% 31.6% B 18.4% 20% 24.1% 21.5% 23.6% 30.5% 20% 23.4%
Ja, personen in mijn kennissenkring (buiten mijn vriendenkring) 17.3% 23.5% 21.8% 20.3% 19.7% 17.3% 28.4% B 12.9% 11.4% 22.7% A 32.5% 18.8% 16% 18.2% 15.7%
Neen, ik ken persoonlijk niemand die in deze domeinen een beroep uitoefent 44.6% 41.6% 39.9% 41.4% 42.7% 44.6% 36.9% 47.7% 50.6% B 39.1% 30% 44.7% 43.7% 46.1% 40.8%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Kent u zelf persoonlijk mensen die beroepsmatig actief zijn in de domeinen wetenschap of onderzoek?
Ja 55.4% 58.4% 60.1% 58.6% 57.3% 55.4% 63.1% 52.3% 49.4% 60.9% A 70% 55.3% 56.3% 53.9% 59.2%
Neen 44.6% 41.6% 39.9% 41.4% 42.7% 44.6% 36.9% 47.7% 50.6% B 39.1% 30% 44.7% 43.7% 46.1% 40.8%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een wetenschapscentrum bezoeken (vb. Technopolis, wetenschapsmuseum, volkssterrenwacht,…)
Méér dan 1 keer per maand 1.6% 0.6% 0% 0.3% 0% 1.6% 2.9% 1.1% 0.3% 2.8% 4.3% 2.2% 1% 1.3% 2.6%
(Ongeveer) 1 keer per maand 0.9% 0.6% 0% 0.6% 0.7% 0.9% 1% 0.9% 0.9% 0.9% 0.7% 1% 3.6% 0.7% 0%
Enkele keren per jaar 15.8% 11.9% 14.3% 14% 9.8% 15.8% 10.7% 17.9% 20.8% B 11.3% 14.7% 10.1% 7.4% 18.9% 12.1%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 30.6% 37.1% 37.7% 37.8% 35.2% 30.6% 31.7% 30.2% 32.4% 29% 32.9% 26.7% 31.3% 29.8% 32.6%
Minder dan 1 keer per jaar 42.1% 39.7% 38.4% 40.1% 41.2% 42.1% 48.3% 39.7% 35.6% 48.2% A 39.5% 51.8% 42.5% 42.1% 42%
Nooit 8.9% 10% 9.6% 7.2% 13% 8.9% 5.4% 10.3% 10.1% 7.8% 7.9% 8.2% 14.2% 7.1% 10.7%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een geschiedkundig museum bezoeken
Méér dan 1 keer per maand 0.5% 1.9% 0.6% 0.8% 0.5% 0.5% 1.9% 0% 0% 1% 0.7% 1.2% 1% 0.6% 0%
(Ongeveer) 1 keer per maand 2.7% 2.3% 2.1% 2% 1.8% 2.7% 2.9% 2.6% 1.2% 4% 0.7% 5.1% 2.1% 1.3% 6.7% B
Enkele keren per jaar 21.9% 26.1% 24.5% 23.3% 25.3% 21.9% 21.9% 21.9% 21.8% 22% 10.7% 26.5% A 14.8% 24.1% 19.8%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 33.3% 30% 33.3% 31.5% 29% 33.3% 37.4% 31.7% 33% 33.5% 44.6% B 28.6% 27.9% 31.3% 41.7%
Minder dan 1 keer per jaar 29.3% 29.7% 29.1% 33.4% 32.2% 29.3% 29.2% 29.3% 32% 26.7% 28% 26.6% 30.6% 32.5% 19.8%
Nooit 12.3% 10% 10.3% 9% 11.3% 12.3% 6.7% 14.5% 12% 12.6% 15.2% 11.9% 23.6% 10.1% 12%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een kunstmuseum bezoeken
Méér dan 1 keer per maand 0.8% 2.3% 1.4% 1% 0.8% 0.8% 2.9% 0% 0% 1.6% 0% 2.4% 0% 1.3% 0%
(Ongeveer) 1 keer per maand 3.9% 3.5% 2.5% 3.5% 4.2% 3.9% 4.5% 3.7% 2.2% 5.5% 0% 7.7% 0% 2.8% 9.2% B
Enkele keren per jaar 26.9% 28.1% 28.3% 30.4% 23.7% 26.9% 26.7% 27% 28.1% 25.8% 17% 29.1% 18.2% 26.8% 32%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 26.4% 27.4% 31.7% 24.8% 26.9% 26.4% 21.5% 28.3% 31.2% 22% 22.4% 22% 25.9% 28% 22.3%
Minder dan 1 keer per jaar 26.6% 25.8% 26.1% 26.7% 24.7% 26.6% 29.4% 25.4% 22.1% 30.7% 39.8% 26.6% 33.4% 26.4% 23.4%
Nooit 15.4% 12.9% 9.9% 13.6% 19.7% B 15.4% 14.9% 15.6% 16.3% 14.6% 20.8% 12.1% 22.4% 14.8% 13.1%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een dierentuin bezoeken
Méér dan 1 keer per maand 0.5% 1% 1.1% 1.2% 0.9% 0.5% 0% 0.6% 0% 0.9% 2.6% 0% 0% 0.7% 0%
(Ongeveer) 1 keer per maand 4.5% 3.5% 1.7% 2.9% 2.2% 4.5% 6.4% 3.8% 5.2% 3.9% 4.2% 4.3% 4.7% 4.3% 5.1%
Enkele keren per jaar 17.2% 20% 18.4% 20% 18.1% 17.2% 13.3% 18.8% 20.5% 14.2% 11.8% 15.3% 22.5% 19.6% 8.1%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 35.9% 35.8% 39.2% 33.7% 34.7% 35.9% 34.6% 36.4% 42.7% B 29.7% 27.9% 32.6% 37.6% 33.2% 42.1%
Minder dan 1 keer per jaar 32% 30.3% 29.5% 33% 33.2% 32% 34.6% 31% 25.6% 37.9% A 41.1% 35.7% 32.1% 31.8% 32.8%
Nooit 9.9% 9.4% 10% 9.2% 10.9% 9.9% 11% 9.4% 6% 13.4% A 12.4% 12.1% 3.2% 10.5% 12%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een plantentuin bezoeken
Méér dan 1 keer per maand 0.9% 1% 0.3% 0.3% 0% 0.9% 1.4% 0.6% 0% 1.6% 2.6% 1.2% 0% 1.3% 0%
(Ongeveer) 1 keer per maand 2% 1.6% 1% 1.5% 1.6% 2% 0% 2.8% 4.2% B 0.1% 0% 0.1% 0.3% 2.1% 2.7%
Enkele keren per jaar 17.5% 15.2% 14.1% 18.1% 14% 17.5% 14% 19% 22.8% B 12.8% 16.2% 11.6% 10.8% 17.6% 21.2%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 24.2% 25.5% 29.7% 26.4% 20.6% 24.2% 21.9% 25.1% 21.4% 26.7% 30.3% 24.4% 27.3% 22.3% 27.5%
Minder dan 1 keer per jaar 40.2% 39.7% 36.3% 38.4% 43.1% 40.2% 43.8% 38.7% 35.3% 44.7% 40.1% 45.9% 39.7% 41.4% 37%
Nooit 15.2% 17.1% 18.5% 15.3% 20.7% 15.2% 18.8% 13.8% 16.4% 14.2% 10.7% 16.7% 21.9% 15.2% 11.6%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Naar evenementen over wetenschap of technologie gaan
Méér dan 1 keer per maand 1% 0.6% 0% 0.3% 0% 1% 2% 0.6% 0% 1.9% 3.4% 1.3% 1.2% 1.3% 0%
(Ongeveer) 1 keer per maand 0.9% 0.6% 0.3% 1.2% 0.3% 0.9% 1.4% 0.7% 1.8% 0.1% 0% 0.1% 0.3% 1.3% 0%
Enkele keren per jaar 14.7% 11.3% 12.8% 11.8% 11.3% 14.7% 16.8% 13.9% 15.9% 13.7% 21.6% B 9.4% 10.6% 15.1% 15.9%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 23.6% 25.2% 28.6% 22% 21.1% 23.6% 27.6% 22% 24% 23.3% 20.9% 24.5% 26.5% 22.2% 25.9%
Minder dan 1 keer per jaar 40.8% 37.7% 36.2% 38.5% 41% 40.8% 41.7% 40.4% 37.6% 43.7% 41.5% 43.8% 33.9% 41.7% 42%
Nooit 19% 24.5% 22.1% 26.3% 26.3% 19% 10.5% 22.4% A 20.7% 17.4% 12.6% 20.8% 27.5% 18.3% 16.2%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Cursussen of workshops volgen over wetenschap of technologie
Méér dan 1 keer per maand 0.8% 0.6% 1.8% 2% 1% 0.8% 1.5% 0.5% 0% 1.5% 2.4% 1.1% 1.3% 0% 2.6%
(Ongeveer) 1 keer per maand 2.2% 2.9% 1.8% 3.4% 1.3% 2.2% 3.3% 1.7% 2.1% 2.2% 6.8% 0% 5.3% 1.3% 2.6%
Enkele keren per jaar 12.8% 13.5% 10.5% 11.2% 12.4% 12.8% 23.2% B 8.7% 12.2% 13.4% 27.1% B 8.4% 10.7% 13.7% 11.6%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 18.1% 17.4% 14.3% 12.6% 14.4% 18.1% 17.7% 18.3% 14.3% 21.6% 26.3% 18% 10.6% 20.1% 16.9%
Minder dan 1 keer per jaar 21.5% 25.8% 25.2% 23.2% 22.4% 21.5% 19.8% 22.2% 25.4% 17.9% 11.2% 19.4% 27.3% 21% 19.7%
Nooit 44.6% 39.7% 46.3% 47.6% 48.4% 44.6% 34.5% 48.6% A 46% 43.3% 26.2% 53.1% A 44.8% 43.9% 46.6%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Programma’s over wetenschap of technologie bekijken op TV
Méér dan 1 keer per maand 13.7% 19% 14% 15.1% 12.5% 13.7% 17.7% 12.1% 12.1% 15% 21.6% 12.4% 10.8% 13.1% 16.8%
(Ongeveer) 1 keer per maand 20.8% 19% 23.8% 21.2% 21.2% 20.8% 26.9% 18.3% 19.4% 22.1% 27.8% 18% 15.1% 18.5% 30.1%
Enkele keren per jaar 37.8% 40% 37.9% 39.2% 35.7% 37.8% 34.7% 39% 40.4% 35.4% 35.3% 37.4% 29.9% 40.3% 35.4%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 6.4% 7.7% 9.9% 8.4% 14.2% E 6.4% 4.4% 7.2% 3.4% 9.2% A 6.7% 10% 11% 6.3% 4.1%
Minder dan 1 keer per jaar 11.5% 8.4% 7.8% 10.9% 7% 11.5% 8.8% 12.6% 13.4% 9.7% 5.3% 11.6% 15.7% 11.4% 9.5%
Nooit 9.9% 5.8% 6.5% 5.2% 9.4% 9.9% 7.6% 10.8% 11.4% 8.5% 3.4% 10.5% 17.6% C 10.5% 4.1%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Programma’s of video’s over wetenschap of technologie bekijken op internet
Méér dan 1 keer per maand 7.2% 10% 6.3% 8.7% 5.7% 7.2% 13.4% B 4.8% 5.3% 9.1% 15.6% B 6.1% 10.8% 5.5% 10.1%
(Ongeveer) 1 keer per maand 13.6% 13.2% 14.9% 13.3% 17.3% 13.6% 18% 11.9% 11.8% 15.2% 26.7% B 9.2% 9.8% 13.6% 15.7%
Enkele keren per jaar 37.7% 29.4% 31.5% 32.9% 24.9% 37.7% D 41.3% 36.2% 40% 35.5% 35.5% 37.5% 36% 38.9% 35.3%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 8.4% 13.2% 11.6% 10.1% 14.7% 8.4% 7.9% 8.5% 5.9% 10.6% 3.4% 12.9% 4.9% 10.6% 4.1%
Minder dan 1 keer per jaar 15.5% 12.3% 15.3% 16.3% 15.7% 15.5% 11.1% 17.3% 19.4% 12% 6.5% 14.2% 18.7% 13.2% 20%
Nooit 17.6% 21.9% 20.5% 18.8% 21.8% 17.6% 8.2% 21.3% A 17.6% 17.6% 12.3% 20% 19.8% 18.2% 14.8%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Gespecialiseerde websites raadplegen over wetenschap of technologie
Méér dan 1 keer per maand 6.8% 9.7% 6% 7.2% 6.6% 6.8% 12.7% B 4.5% 3.5% 9.9% A 23.1% B 3.5% 8.6% 4.7% 11.7%
(Ongeveer) 1 keer per maand 10.3% 11.6% 11.8% 10.7% 15.1% 10.3% 16.4% B 7.8% 7.2% 13.1% 15.3% 12.6% 6.4% 11% 10.3%
Enkele keren per jaar 28.3% 30% 24.8% 28.9% 25.1% 28.3% 30.2% 27.6% 27.2% 29.4% 37.9% 25.7% 29.9% 30.4% 21.9%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 13.5% 13.2% 15.4% 11.8% 11.4% 13.5% 16.7% 12.2% 14.2% 12.8% 11.7% 11.9% 12.1% 12.4% 17.2%
Minder dan 1 keer per jaar 19.5% 12.6% 19.9% 18.4% 16.3% 19.5% 11.5% 22.6% A 23.5% 15.8% 6.1% 19.4% A 19.1% 18.3% 22.9%
Nooit 21.6% 22.9% 22.1% 23% 25.5% 21.6% 12.6% 25.2% A 24.5% 19% 5.9% 26.9% A 23.9% 23.3% 15.9%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Gespecialiseerde tijdschriften over wetenschap of technologie lezen (vb. EOS, National Geographic,…)
Méér dan 1 keer per maand 4.3% 7.1% 3.6% 4.6% 2.7% 4.3% 5.5% 3.9% 3.2% 5.4% 10.2% 3.2% 0% 3.5% 9.1%
(Ongeveer) 1 keer per maand 7.8% 8.4% 10.7% 9.9% 9.1% 7.8% 10.8% 6.6% 5.3% 10.1% 18.4% B 6.3% 7.6% 6.9% 10.3%
Enkele keren per jaar 29.9% 29% 23.6% 24.3% 22.9% 29.9% 40.9% B 25.5% 28.6% 31% 31.5% 31.5% 29.8% 32.3% 23.2%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 11.3% 13.2% 13.2% 9.7% 12.2% 11.3% 6.6% 13.2% 13.5% 9.3% 8.1% 9.5% 9.9% 13.3% 6.7%
Minder dan 1 keer per jaar 19.7% 18.7% 22.5% 22.5% 20% 19.7% 18.5% 20.3% 22.3% 17.4% 11.6% 20.4% 12.3% 16.8% 31.9% B
Nooit 26.9% 23.5% 26.5% 29.1% 33.1% 26.9% 17.7% 30.6% A 27.1% 26.8% 20.2% 29.1% 40.4% C 27.2% 18.8%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Vakliteratuur lezen (geschreven voor en door wetenschappers)
Méér dan 1 keer per maand 5.1% 8.1% 3.4% 3.7% 4.7% 5.1% 10.3% B 3% 1.6% 8.3% A 15.0% B 5.2% 3.1% 4% 9%
(Ongeveer) 1 keer per maand 7.2% 9.4% 9.3% 9.3% 9.5% 7.2% 7.6% 7% 6.8% 7.4% 8.1% 7.5% 8.6% 7.5% 5.4%
Enkele keren per jaar 24.1% 23.5% 23.2% 24.1% 21.1% 24.1% 26.7% 23.1% 22% 26.1% 36.8% 23.2% 21.7% 26.4% 19.4%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 9.6% 11.9% 11.5% 9.6% 12.7% 9.6% 13.3% 8.1% 8.9% 10.2% 11.4% 8.3% 15% 6.3% 15.7% B
Minder dan 1 keer per jaar 23.7% 19.4% 19.7% 22% 15.3% 23.7% 17.8% 26% 24.5% 22.9% 6.8% 29.0% A 17.7% 23.7% 26.8%
Nooit 30.4% 27.7% 32.9% 31.3% 36.7% 30.4% 24.2% 32.8% 36.1% B 25.1% 21.9% 26.7% 33.9% 32.1% 23.8%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Een wetenschapscentrum bezoeken (vb. Technopolis, wetenschapsmuseum, volkssterrenwacht,ï
Minstens maandelijks 2.5% 1.3% 0% 0.9% 0.7% 2.5% 3.9% 2% 1.2% 3.7% 5.1% 3.2% 4.6% 2.1% 2.6%
Minstens jaarlijks 46.5% 49% 52% 51.8% 45% 46.5% 42.4% 48.1% 53.2% B 40.3% 47.6% 36.8% 38.7% 48.7% 44.7%
Minder dan jaarlijks 42.1% 39.7% 38.4% 40.1% 41.2% 42.1% 48.3% 39.7% 35.6% 48.2% A 39.5% 51.8% 42.5% 42.1% 42%
Nooit 8.9% 10% 9.6% 7.2% 13% 8.9% 5.4% 10.3% 10.1% 7.8% 7.9% 8.2% 14.2% 7.1% 10.7%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Een geschiedkundig museum bezoeken
Minstens maandelijks 3.2% 4.2% 2.7% 2.8% 2.3% 3.2% 4.8% 2.6% 1.2% 5.1% 1.5% 6.3% 3.1% 2% 6.7%
Minstens jaarlijks 55.2% 56.1% 57.8% 54.8% 54.2% 55.2% 59.2% 53.6% 54.8% 55.6% 55.3% 55.2% 42.7% 55.4% 61.5%
Minder dan jaarlijks 29.3% 29.7% 29.1% 33.4% 32.2% 29.3% 29.2% 29.3% 32% 26.7% 28% 26.6% 30.6% 32.5% 19.8%
Nooit 12.3% 10% 10.3% 9% 11.3% 12.3% 6.7% 14.5% 12% 12.6% 15.2% 11.9% 23.6% 10.1% 12%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Een kunstmuseum bezoeken
Minstens maandelijks 4.7% 5.8% 3.9% 4.4% 5% 4.7% 7.4% 3.7% 2.2% 7.0% A 0% 10.2% 0% 4% 9.2%
Minstens jaarlijks 53.3% 55.5% 60.1% 55.2% 50.7% 53.3% 48.3% 55.3% 59.4% B 47.7% 39.4% 51.1% 44.2% 54.8% 54.3%
Minder dan jaarlijks 26.6% 25.8% 26.1% 26.7% 24.7% 26.6% 29.4% 25.4% 22.1% 30.7% 39.8% 26.6% 33.4% 26.4% 23.4%
Nooit 15.4% 12.9% 9.9% 13.6% 19.7% B 15.4% 14.9% 15.6% 16.3% 14.6% 20.8% 12.1% 22.4% 14.8% 13.1%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Een dierentuin bezoeken
Minstens maandelijks 5% 4.5% 2.8% 4.1% 3.1% 5% 6.4% 4.4% 5.2% 4.8% 6.8% 4.3% 4.7% 5% 5.1%
Minstens jaarlijks 53.1% 55.8% 57.6% 53.7% 52.8% 53.1% 48% 55.2% 63.2% B 43.9% 39.7% 47.9% 60.1% 52.8% 50.2%
Minder dan jaarlijks 32% 30.3% 29.5% 33% 33.2% 32% 34.6% 31% 25.6% 37.9% A 41.1% 35.7% 32.1% 31.8% 32.8%
Nooit 9.9% 9.4% 10% 9.2% 10.9% 9.9% 11% 9.4% 6% 13.4% A 12.4% 12.1% 3.2% 10.5% 12%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Een plantentuin bezoeken
Minstens maandelijks 2.9% 2.6% 1.3% 1.8% 1.6% 2.9% 1.4% 3.5% 4.2% 1.7% 2.6% 1.3% 0.3% 3.5% 2.7%
Minstens jaarlijks 41.7% 40.6% 43.8% 44.6% 34.5% 41.7% 35.9% 44% 44.2% 39.5% 46.6% 36% 38.1% 39.9% 48.7%
Minder dan jaarlijks 40.2% 39.7% 36.3% 38.4% 43.1% 40.2% 43.8% 38.7% 35.3% 44.7% 40.1% 45.9% 39.7% 41.4% 37%
Nooit 15.2% 17.1% 18.5% 15.3% 20.7% 15.2% 18.8% 13.8% 16.4% 14.2% 10.7% 16.7% 21.9% 15.2% 11.6%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Naar evenementen over wetenschap of technologie gaan
Minstens maandelijks 1.9% 1.3% 0.3% 1.5% 0.3% 1.9% 3.4% 1.3% 1.8% 2% 3.4% 1.4% 1.5% 2.7% 0%
Minstens jaarlijks 38.3% 36.5% 41.4% 33.7% 32.4% 38.3% 44.4% 35.9% 39.8% 36.9% 42.5% 33.9% 37.1% 37.3% 41.9%
Minder dan jaarlijks 40.8% 37.7% 36.2% 38.5% 41% 40.8% 41.7% 40.4% 37.6% 43.7% 41.5% 43.8% 33.9% 41.7% 42%
Nooit 19% 24.5% 22.1% 26.3% 26.3% 19% 10.5% 22.4% A 20.7% 17.4% 12.6% 20.8% 27.5% 18.3% 16.2%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Cursussen of workshops volgen over wetenschap of technologie
Minstens maandelijks 2.9% 3.5% 3.7% 5.4% 2.3% 2.9% 4.8% 2.2% 2.1% 3.7% 9.2% B 1.1% 6.5% 1.3% 5.2%
Minstens jaarlijks 31% 31% 24.8% 23.8% 26.9% 31% 40.9% B 27% 26.5% 35.1% 53.4% B 26.4% 21.3% 33.8% 28.5%
Minder dan jaarlijks 21.5% 25.8% 25.2% 23.2% 22.4% 21.5% 19.8% 22.2% 25.4% 17.9% 11.2% 19.4% 27.3% 21% 19.7%
Nooit 44.6% 39.7% 46.3% 47.6% 48.4% 44.6% 34.5% 48.6% A 46% 43.3% 26.2% 53.1% A 44.8% 43.9% 46.6%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Programmaï over wetenschap of technologie bekijken op TV
Minstens maandelijks 34.4% 38.1% 37.9% 36.4% 33.7% 34.4% 44.6% B 30.4% 31.5% 37.1% 49.3% B 30.5% 25.9% 31.5% 47%
Minstens jaarlijks 44.2% 47.7% 47.8% 47.5% 49.9% 44.2% 39.1% 46.2% 43.7% 44.6% 42% 47.4% 40.9% 46.6% 39.5%
Minder dan jaarlijks 11.5% 8.4% 7.8% 10.9% 7% 11.5% 8.8% 12.6% 13.4% 9.7% 5.3% 11.6% 15.7% 11.4% 9.5%
Nooit 9.9% 5.8% 6.5% 5.2% 9.4% 9.9% 7.6% 10.8% 11.4% 8.5% 3.4% 10.5% 17.6% C 10.5% 4.1%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Programmaï of videoï over wetenschap of technologie bekijken op internet
Minstens maandelijks 20.9% 23.2% 21.2% 22% 23% 20.9% 31.4% B 16.7% 17.1% 24.3% 42.4% B 15.3% 20.6% 19.1% 25.8%
Minstens jaarlijks 46% 42.6% 43.1% 42.9% 39.6% 46% 49.3% 44.7% 45.9% 46.2% 38.8% 50.4% 40.9% 49.5% 39.4%
Minder dan jaarlijks 15.5% 12.3% 15.3% 16.3% 15.7% 15.5% 11.1% 17.3% 19.4% 12% 6.5% 14.2% 18.7% 13.2%