Wetenschapsbarometer

Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van het Departement EWI (Vlaamse Overheid) tussen 19 september 2022 en 18 oktober 2022 bij 715 Vlaamse ouders van kinderen tussen 6 en 18 jaar, representatief op geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. De maximale foutenmarge (betrouwbaarheidsinterval 95%) bij een steekproef van 715 respondenten is 3,60%.

Klik op de topics om de data te tonen of te verbergen.

INTERESSE IN WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021
 • Geslacht
 • Diploma
 • Onderwijsfase kind(eren)
Vragen Antwoorden Totaal
715
2018
(A) 715
2019
(B) 928
2020
(C) 907
2021
(D) 781
2022
(E) 715
Man
(A) 346
Vrouw
(B) 369
Hoogstens lager middelbaar
(A) 17
Hoger middelbaar
(B) 397
Hoger onderwijs
(C) 301
Ouders basisonderwijs
(A) 360
Ouders secundair onderwijs
(B) 355
In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Heel erg 18.9% 22.6% 22.3% 20.3% 17.8% 18.9% 25.4% B 12.7% 17.7% 12.8% 27.0% B 18.1% 19.6%
Eerder wel 47.3% 47% 47.4% 50.1% 46.1% 47.3% 47.4% 47.2% 32.5% 46.3% 49.4% 48.5% 46.1%
Neutraal 24.5% 21.9% 21.3% 20.2% 25.6% 24.5% 22.6% 26.2% 29.2% 30.5% C 16.3% 23.4% 25.6%
Eerder niet 7.1% 5.6% 6.8% 7.1% 6.9% 7.1% 3.9% 10.1% A 8.5% 7.7% 6.2% 6.8% 7.4%
Helemaal niet 2.3% 2.9% 2.3% 2.3% 3.6% 2.3% 0.6% 3.9% A 12.1% C 2.7% 1.1% 3.3% 1.3%
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate bent u geïteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Geïteresseerd 66.1% 69.6% 69.7% 70.4% D 63.9% 66.1% 72.9% B 59.9% 50.2% 59% 76.4% A B 66.6% 65.7%
Neutraal 24.5% 21.9% 21.3% 20.2% 25.6% 24.5% 22.6% 26.2% 29.2% 30.5% C 16.3% 23.4% 25.6%
Niet geïteresseerd 9.4% 8.5% 9% 9.4% 10.5% 9.4% 4.5% 13.9% A 20.6% 10.5% 7.3% 10% 8.7%
Welke van onderstaande wetenschappelijke thema’s of disciplines interesseren u het meest?
Top 3 - Eerste plaats. Gesorteerd van hoog naar laag
Vraagfilter: Niet indien 'geen enkele' op eerste plaats.
Psychologie 19.3% 14.6% 16.5% 14.6% 14.8% 19.3% 9.9% 28.5% A 15% 23.6% C 14.4% 19.8% 18.8%
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 12.8% 15.2% 13.5% 14.2% 14.9% 12.8% 5.5% 19.9% A 9.2% 11.5% 14.6% 15.2% 10.4%
Computers en netwerken 12.9% 11% 11.3% 11.7% 11% 12.9% 18.4% B 7.5% 26.5% 12.9% 12.1% 13.1% 12.7%
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 10.2% 10.3% 11.3% 10.1% 9.6% 10.2% 18.4% B 2.3% 0% 11.6% 9.1% 8.6% 11.9%
Economie 8.1% 6.5% 6.5% 7.2% 6.5% 8.1% 11.2% B 5.2% 6.2% 8% 8.4% 7.2% 9.1%
Biologie 7.3% 8.7% 7% 7.7% 8.8% 7.3% 5.4% 9.1% 5.8% 7.5% 7.1% 7.4% 7.2%
Taal- en letterkunde 6.2% 8.7% 7.3% 7.3% 7% 6.2% 5.4% 7.1% 0% 4.4% 8.7% B 6.8% 5.7%
Sociale en politieke wetenschappen 5.9% 6.9% 5.7% 6.1% 7.3% 5.9% 6.5% 5.2% 4.2% 4.9% 7.1% 5.6% 6.1%
Wiskunde 3.5% 4.7% 4.4% 4.6% 4% 3.5% 3.4% 3.5% 10.8% 2.5% 4.4% 3% 4%
Rechten 3.3% 3.4% 4.7% 5.1% 4.3% 3.3% 2.8% 3.7% 4.2% 2.6% 4.1% 4% 2.5%
Kunstwetenschappen 2.9% 2.6% 4.3% 5.2% 4.4% 2.9% 2.3% 3.6% 0% 3.3% 2.7% 2.6% 3.3%
Fysica 2.8% 2.8% 2.9% 2.3% 2.5% 2.8% 3.7% 1.9% 0% 3% 2.7% 3% 2.6%
Chemie 2.8% 2.6% 2.7% 1.8% 2.2% 2.8% 4.2% B 1.6% 18.2% B C 2.2% 2.9% 2.1% 3.6%
Andere 1.8% 1.9% 2.1% 2% 2.7% 1.8% 2.7% 1% 0% 2% 1.7% 1.5% 2.2%
Aanwezigheid in top 3. Gesorteerd van hoog naar laag
Psychologie 41.9% 36.1% 37.3% 38.9% 35% 41.9% 22.6% 60.5% A 41.5% 44.1% 39.2% 44.4% 39.3%
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 29.9% 36.5% C 34.1% 29.4% 35.2% 29.9% 16.1% 43.3% A 17.6% 28.9% 31.7% 33.3% 26.4%
Computers en netwerken 29.4% 30.7% 30.2% 26.9% 27.7% 29.4% 40.9% B 18.3% 54.9% 29.9% 27.7% 30.5% 28.3%
Sociale en politieke wetenschappen 22.9% 25.7% 24.5% 24.4% 21.7% 22.9% 25.6% 20.3% 7.3% 20.1% 27.1% 22.7% 23.2%
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 22.5% 23.3% 24.8% 23.6% 21% 22.5% 39.0% B 6.5% 0% 21.7% 24.6% 20.4% 24.6%
Biologie 22% 26.9% 25.9% 25.4% 23.7% 22% 16% 27.8% A 39.5% 20.7% 22.8% 24.7% 19.3%
Economie 20.2% 19.1% 17.1% 19.6% 16.9% 20.2% 28.9% B 11.8% 6.2% 20.4% 20.7% 19.8% 20.7%
Taal- en letterkunde 18.8% 23% 21.5% 23.3% 23% 18.8% 14% 23.6% A 14.7% 17% 21.2% 20.3% 17.3%
Rechten 16.9% 12.5% 13.6% 13.1% 14.7% 16.9% 12.8% 20.9% A 18.3% 19.7% 13.6% 18.2% 15.6%
Fysica 13.9% 12.6% 12.7% 12.6% 13.4% 13.9% 19.3% B 8.5% 10.8% 13.7% 14.1% 12.6% 15.2%
Wiskunde 11.6% 13.4% 12.5% 11.2% 12.7% 11.6% 13.4% 9.8% 15.5% 8.4% 15.2% B 11.9% 11.2%
Kunstwetenschappen 11.6% 12.3% 12.1% 12.6% 12.4% 11.6% 8.1% 15.0% A 0% 11.7% 12% 10.3% 12.9%
Chemie 10.4% 10.2% 10.1% 7.5% 10.6% 10.4% 12.6% 8.2% 30.5% C 10.3% 9.5% 9.2% 11.6%
Andere 6% 8.2% 6.6% 6.7% 5.5% 6% 5.9% 6% 4.2% 6.6% 5.3% 7% 4.9%
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u?Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij …
… minder dan nieuws over andere thema’s 13.8% 13.2% 13.8% 13.9% 13.3% 13.8% 8.8% 18.5% A 29.9% C 15.5% 10.6% 13.4% 14.2%
… evenveel als nieuws over andere thema’s 40.9% 38.7% 34.9% 37.6% 40.3% 40.9% 39.9% 41.8% 27.7% 44.4% 36.9% 39.5% 42.2%
… meer dan nieuws over andere thema’s, maar ik ga niet echt actief op zoek naar extra informatie erover 32.1% 33.6% 36.2% 36.5% 32.3% 32.1% 31.9% 32.2% 33.1% 28.4% 36.8% 33.9% 30.2%
… meer dan nieuws over andere thema’s en ik ga regelmatig op zoek naar extra informatie erover 13.3% 14.5% 15.1% 12.1% 14.2% 13.3% 19.5% B 7.6% 9.3% 11.7% 15.7% 13.2% 13.5%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u?Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij
Minder dan nieuws over andere themas 13.8% 13.2% 13.8% 13.9% 13.3% 13.8% 8.8% 18.5% A 29.9% C 15.5% 10.6% 13.4% 14.2%
Evenveel als nieuws over andere themas 40.9% 38.7% 34.9% 37.6% 40.3% 40.9% 39.9% 41.8% 27.7% 44.4% 36.9% 39.5% 42.2%
Meer dan nieuws over andere themas 45.4% 48.1% 51.3% 48.5% 46.5% 45.4% 51.4% B 39.8% 42.4% 40.1% 52.5% B 47.1% 43.6%

BELANG VAN WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021
 • Geslacht
 • Diploma
 • Onderwijsfase kind(eren)
Vragen Antwoorden Totaal
715
2018
(A) 715
2019
(B) 928
2020
(C) 907
2021
(D) 781
2022
(E) 715
Man
(A) 346
Vrouw
(B) 369
Hoogstens lager middelbaar
(A) 17
Hoger middelbaar
(B) 397
Hoger onderwijs
(C) 301
Ouders basisonderwijs
(A) 360
Ouders secundair onderwijs
(B) 355
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0.3% 0.6% 0.5% 0.2% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 7.7% B 0.2% 0% 0% 0.6%
Eerder niet akkoord 0.8% 0.8% 0.7% 0.7% 1.3% 0.8% 1.2% 0.3% 0% 1.1% 0.3% 0.3% 1.2%
Neutraal 11.2% 5.2% 6.8% 9.0% A 12.5% A B 11.2% A B 11.5% 10.9% 16.9% 15.2% C 5.5% 9% 13.4%
Eerder wel akkoord 36.2% 40.4% B 33.1% 35.3% 35.6% 36.2% 34.8% 37.5% 29% 40% 31.5% 35.6% 36.7%
Helemaal akkoord 49.3% 52.3% 57.8% D E 52.8% 48.2% 49.3% 50.4% 48.3% 40.3% 40.5% 61.4% B 51.6% 47%
Geen mening 2.3% 0.8% 1% 1.9% 2% 2.3% 1.9% 2.6% 6.2% 2.9% 1.3% 3.5% B 1%
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0.6% 0.8% 0.9% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0% 0.7% 0.5% 1% 0.2%
Eerder niet akkoord 3.4% 3.5% 3.9% 5.2% 5.6% 3.4% 3.6% 3.2% 7.7% 3.1% 3.5% 2.9% 3.9%
Neutraal 19.2% 14.4% 14.3% 16.3% 18.4% 19.2% 19.8% 18.6% 25.2% 23.2% C 13.6% 18% 20.5%
Eerder wel akkoord 44.1% 48.4% 47.8% 48.6% 47.2% 44.1% 41.3% 46.7% 28.4% 42.6% 46.9% 41.7% 46.5%
Helemaal akkoord 30.1% 31.7% 31.7% 27.2% 26.1% 30.1% 33.2% 27.2% 31.5% 26.7% 34.5% 33.3% 26.8%
Geen mening 2.6% 1.2% 1.4% 2.2% 2.1% 2.6% 1.4% 3.7% 7.2% 3.5% 1.1% 3.2% 2%
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
Helemaal niet akkoord 0.2% 0.5% 0.8% 0.1% 0.5% 0.2% 0.3% 0.1% 0% 0.1% 0.3% 0.2% 0.2%
Eerder niet akkoord 1.6% 1% 1.9% 1.3% 1.2% 1.6% 1.9% 1.4% 13.2% B C 1.8% 0.8% 1.2% 2.2%
Neutraal 15.3% 8.8% 9.4% 10.9% 12.4% 15.3% A B 14.9% 15.6% 21% 20.4% C 8.2% 14% 16.6%
Eerder wel akkoord 37.4% 37.9% 35.2% 36.8% 41.6% 37.4% 32.5% 42.0% A 25.8% 39.4% 35.5% 37.8% 37%
Helemaal akkoord 42.5% 49.8% D 50.6% D E 49.0% D 42.1% 42.5% 48.9% B 36.5% 32.9% 34.5% 53.7% B 42.9% 42.2%
Geen mening 2.9% 1.9% 2.2% 2% 2.3% 2.9% 1.4% 4.3% A 7.2% 3.8% 1.5% 3.9% 1.9%
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
Helemaal niet akkoord 2.4% 2.6% 3.1% 3.4% 2.5% 2.4% 2.2% 2.6% 0% 1.8% 3.4% 3% 1.9%
Eerder niet akkoord 11.8% 11.1% 12.7% 10.6% 12.6% 11.8% 11.1% 12.5% 0% 11.2% 13.3% 13.5% 10.2%
Neutraal 23.1% 14.8% 18.5% 21.0% A 23.3% A 23.1% A 25.1% 21.2% 28.8% 25.2% 20% 19.5% 26.8% A
Eerder wel akkoord 36.4% 40% 35.9% 34.6% 38.4% 36.4% 33.1% 39.6% 33.4% 37.3% 35.5% 37.1% 35.7%
Helemaal akkoord 23% 30.0% D E 27.6% D 28.7% D 20.8% 23% 26.5% B 19.8% 30.6% 20.1% 26.4% 23.4% 22.6%
Geen mening 3.2% 1.6% 2.1% 1.6% 2.5% 3.2% 2% 4.3% 7.2% 4.4% 1.4% 3.6% 2.8%
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
Helemaal niet akkoord 0.5% 0.1% 0.5% 0.3% 0.4% 0.5% 0.6% 0.3% 4.4% B 0.2% 0.6% 0.1% 0.8%
Eerder niet akkoord 1.6% 1.1% 1.6% 1% 2.2% 1.6% 1.7% 1.5% 0% 1.8% 1.4% 2.2% 0.9%
Neutraal 13.9% 8.5% 11.6% 12.7% 16.9% A B 13.9% A 16.4% 11.6% 21% 18.9% C 6.9% 11.3% 16.6% A
Eerder wel akkoord 41.8% 44.7% 40.7% 44% 43.4% 41.8% 38.8% 44.6% 24.6% 42.3% 42.1% 40% 43.6%
Helemaal akkoord 39.2% 44.8% D 44.2% D 40.1% 35.4% 39.2% 40.3% 38.1% 42.9% 33% 47.0% B 42.3% 35.9%
Geen mening 3.1% 0.8% 1.4% 1.9% 1.8% 3.1% A 2.2% 3.9% 7.2% 3.8% 1.9% 4% 2.2%
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
Helemaal niet akkoord 5.5% 4.4% 6.4% 7.3% 7.2% 5.5% 7.8% B 3.4% 0% 2.3% 10.0% B 5.8% 5.2%
Eerder niet akkoord 28.7% 28.3% 31.2% 33.1% 30.9% 28.7% 29.3% 28.2% 9.3% 23% 37.3% B 32.0% B 25.4%
Neutraal 35.7% 36.9% 33.2% 33.5% 35.7% 35.7% 34.5% 36.9% 37.4% 37.9% 32.8% 35.1% 36.3%
Eerder wel akkoord 18.7% 22.7% 22.7% 20.4% 17.7% 18.7% 19.9% 17.6% 28.4% 23.7% C 11.6% 14.5% 23.0% A
Helemaal akkoord 7.1% 5.5% 4.4% 3.3% 6% 7.1% C 6.6% 7.6% 11.5% 8.3% 5.3% 7.2% 7%
Geen mening 4.2% 2.1% 2.1% 2.4% 2.5% 4.2% 2% 6.3% A 13.4% 4.8% 2.9% 5.3% 3.1%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
Niet akkoord 1.1% 1.4% 1.3% 0.9% 1.7% 1.1% 1.5% 0.7% 7.7% C 1.3% 0.3% 0.3% 1.9% A
Neutraal 11.2% 5.2% 6.8% 9.0% A 12.5% A B 11.2% A B 11.5% 10.9% 16.9% 15.2% C 5.5% 9% 13.4%
Akkoord 85.5% 92.7% C D E 90.9% D E 88.1% 83.9% 85.5% 85.2% 85.7% 69.2% 80.5% 92.9% A B 87.2% 83.7%
Geen mening 2.3% 0.8% 1% 1.9% 2% 2.3% 1.9% 2.6% 6.2% 2.9% 1.3% 3.5% B 1%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
Niet akkoord 4% 4.3% 4.8% 5.8% 6.2% 4% 4.2% 3.8% 7.7% 3.9% 3.9% 3.8% 4.2%
Neutraal 19.2% 14.4% 14.3% 16.3% 18.4% 19.2% 19.8% 18.6% 25.2% 23.2% C 13.6% 18% 20.5%
Akkoord 74.2% 80.1% D 79.4% D 75.7% 73.3% 74.2% 74.5% 73.9% 59.9% 69.3% 81.4% B 75.1% 73.3%
Geen mening 2.6% 1.2% 1.4% 2.2% 2.1% 2.6% 1.4% 3.7% 7.2% 3.5% 1.1% 3.2% 2%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
Niet akkoord 1.9% 1.5% 2.7% 1.4% 1.7% 1.9% 2.2% 1.5% 13.2% B C 1.9% 1.2% 1.4% 2.3%
Neutraal 15.3% 8.8% 9.4% 10.9% 12.4% 15.3% A B 14.9% 15.6% 21% 20.4% C 8.2% 14% 16.6%
Akkoord 79.9% 87.7% E 85.8% E 85.8% E 83.7% 79.9% 81.4% 78.6% 58.6% 73.8% 89.2% A B 80.7% 79.2%
Geen mening 2.9% 1.9% 2.2% 2% 2.3% 2.9% 1.4% 4.3% A 7.2% 3.8% 1.5% 3.9% 1.9%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
Niet akkoord 14.3% 13.6% 15.9% 14% 15.1% 14.3% 13.3% 15.2% 0% 13.1% 16.7% 16.5% 12.1%
Neutraal 23.1% 14.8% 18.5% 21.0% A 23.3% A 23.1% A 25.1% 21.2% 28.8% 25.2% 20% 19.5% 26.8% A
Akkoord 59.4% 69.9% D E 63.6% 63.3% 59.1% 59.4% 59.6% 59.4% 64% 57.4% 61.9% 60.5% 58.4%
Geen mening 3.2% 1.6% 2.1% 1.6% 2.5% 3.2% 2% 4.3% 7.2% 4.4% 1.4% 3.6% 2.8%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
Niet akkoord 2% 1.2% 2.1% 1.3% 2.6% 2% 2.3% 1.8% 4.4% 2% 2% 2.3% 1.7%
Neutraal 13.9% 8.5% 11.6% 12.7% 16.9% A B 13.9% A 16.4% 11.6% 21% 18.9% C 6.9% 11.3% 16.6% A
Akkoord 80.9% 89.4% C D E 84.9% D 84.1% 78.8% 80.9% 79.1% 82.7% 67.5% 75.3% 89.1% A B 82.4% 79.5%
Geen mening 3.1% 0.8% 1.4% 1.9% 1.8% 3.1% A 2.2% 3.9% 7.2% 3.8% 1.9% 4% 2.2%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
Niet akkoord 34.2% 32.8% 37.6% 40.4% A 38.1% 34.2% 37% 31.6% 9.3% 25.4% 47.3% A B 37.9% B 30.6%
Neutraal 35.7% 36.9% 33.2% 33.5% 35.7% 35.7% 34.5% 36.9% 37.4% 37.9% 32.8% 35.1% 36.3%
Akkoord 25.8% 28.2% 27.1% 23.6% 23.7% 25.8% 26.5% 25.2% 39.9% 32.0% C 16.9% 21.7% 30.0% A
Geen mening 4.2% 2.1% 2.1% 2.4% 2.5% 4.2% 2% 6.3% A 13.4% 4.8% 2.9% 5.3% 3.1%
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
Helemaal niet akkoord 0.5% 0.1% 0.2% 0.4% 1.3% 0.5% 0.2% 0.7% 3.6% 0.4% 0.4% 0.4% 0.5%
Eerder niet akkoord 3.5% 3.9% 3.3% 3.6% 2.5% 3.5% 3.5% 3.6% 1.3% 4.5% 2.3% 2.9% 4.1%
Neutraal 22.4% 16.9% 17.4% 17.6% 17.8% 22.4% 22.5% 22.3% 18.8% 29.6% C 13% 20.7% 24.1%
Eerder wel akkoord 45.7% 48.6% 49.4% 50.2% 50.1% 45.7% 44.4% 47% 39.9% 43.5% 49.1% 46.4% 45%
Helemaal akkoord 24.4% 29.8% 27.9% 26.5% 25.9% 24.4% 28.1% B 21% 25.7% 17.4% 33.7% B 25.5% 23.3%
Geen mening 3.4% 0.7% 1.8% 1.6% 2.4% 3.4% A 1.3% 5.4% A 10.7% C 4.6% 1.5% 4% 2.8%
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
Helemaal niet akkoord 2.8% 2.1% 2.1% 2% 1.7% 2.8% 2.7% 2.9% 4.4% 3.9% 1.2% 2.8% 2.7%
Eerder niet akkoord 10.3% 9.1% 12.8% 11.4% 12.3% 10.3% 8.2% 12.2% 12.6% 11.4% 8.6% 9.9% 10.6%
Neutraal 28.7% 26.7% 27.7% 29.5% 31.4% 28.7% 31.1% 26.5% 30.3% 32% 24.3% 27.2% 30.3%
Eerder wel akkoord 41.5% 47.2% 44.6% 44.7% 41.5% 41.5% 41.6% 41.4% 27.8% 36.1% 49.2% B 41.6% 41.3%
Helemaal akkoord 12.5% 13.3% 10% 10.3% 10.8% 12.5% 14.1% 11% 14.2% 11% 14.5% 13.5% 11.5%
Geen mening 4.2% 1.6% 2.8% 2.1% 2.3% 4.2% A 2.2% 6.1% A 10.7% 5.6% 2.1% 5% 3.4%
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
Helemaal niet akkoord 0.6% 0.8% 1.5% 0.6% 1.4% 0.6% 0.9% 0.3% 0% 0.7% 0.4% 0.4% 0.8%
Eerder niet akkoord 8.6% 7.6% 10.4% 9.7% 10.2% 8.6% 6.7% 10.3% 10.6% 10.5% 5.8% 8.3% 8.8%
Neutraal 28.7% 24% 26.6% 25.8% 27.3% 28.7% 27.2% 30.2% 46.7% C 33.6% C 21.3% 29.9% 27.6%
Eerder wel akkoord 41.6% 47.5% D 40.6% 44.7% 39.8% 41.6% 45.2% 38.2% 15.1% 36.7% 49.4% A B 41.9% 41.3%
Helemaal akkoord 16.9% 18.8% 18.6% 15.8% 18.5% 16.9% 19% 14.9% 20.4% 13.6% 21.0% B 14.8% 19%
Geen mening 3.7% 1.1% 2.2% 3.5% A 2.8% 3.7% A 1.1% 6.1% A 7.2% 4.8% 2% 4.8% 2.5%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
Niet akkoord 4% 4.1% 3.6% 4% 3.8% 4% 3.6% 4.3% 4.9% 4.9% 2.7% 3.3% 4.7%
Neutraal 22.4% 16.9% 17.4% 17.6% 17.8% 22.4% 22.5% 22.3% 18.8% 29.6% C 13% 20.7% 24.1%
Akkoord 70.2% 78.4% E 77.3% E 76.7% E 76% 70.2% 72.6% 68% 65.6% 60.8% 82.8% B 72% 68.4%
Geen mening 3.4% 0.7% 1.8% 1.6% 2.4% 3.4% A 1.3% 5.4% A 10.7% C 4.6% 1.5% 4% 2.8%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
Niet akkoord 13% 11.2% 14.9% 13.4% 13.9% 13% 10.9% 15% 17% 15.3% 9.9% 12.7% 13.4%
Neutraal 28.7% 26.7% 27.7% 29.5% 31.4% 28.7% 31.1% 26.5% 30.3% 32% 24.3% 27.2% 30.3%
Akkoord 54% 60.4% D 54.6% 55% 52.3% 54% 55.7% 52.4% 42% 47.1% 63.7% B 55.1% 52.9%
Geen mening 4.2% 1.6% 2.8% 2.1% 2.3% 4.2% A 2.2% 6.1% A 10.7% 5.6% 2.1% 5% 3.4%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
Niet akkoord 9.1% 8.5% 11.9% 10.3% 11.6% 9.1% 7.5% 10.6% 10.6% 11.2% 6.3% 8.7% 9.6%
Neutraal 28.7% 24% 26.6% 25.8% 27.3% 28.7% 27.2% 30.2% 46.7% C 33.6% C 21.3% 29.9% 27.6%
Akkoord 58.5% 66.4% B D E 59.3% 60.5% 58.3% 58.5% 64.2% B 53.1% 35.5% 50.4% 70.4% A B 56.7% 60.3%
Geen mening 3.7% 1.1% 2.2% 3.5% A 2.8% 3.7% A 1.1% 6.1% A 7.2% 4.8% 2% 4.8% 2.5%

VERTROUWEN IN WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021
 • Geslacht
 • Diploma
 • Onderwijsfase kind(eren)
Vragen Antwoorden Totaal
715
2018
(A) 715
2019
(B) 928
2020
(C) 907
2021
(D) 781
2022
(E) 715
Man
(A) 346
Vrouw
(B) 369
Hoogstens lager middelbaar
(A) 17
Hoger middelbaar
(B) 397
Hoger onderwijs
(C) 301
Ouders basisonderwijs
(A) 360
Ouders secundair onderwijs
(B) 355
In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
Heel erg 16.6% 11.1% 11.9% 12.8% 14.8% 16.6% A 21.0% B 12.3% 13.4% 11.3% 23.7% B 17.1% 16%
Eerder wel 57.7% 70.2% D E 65.3% E 64.1% 60.3% 57.7% 56.2% 59.2% 41% 55.8% 61.2% 59.2% 56.2%
Neutraal 21.9% 16.6% 20.7% 20.4% 20.5% 21.9% 18.9% 24.6% 32.2% 28.6% C 12.5% 19.2% 24.6%
Eerder niet 3% 1.8% 1.3% 1.9% 3.7% B 3% 3.7% 2.3% 6.3% 3.4% 2.3% 3.5% 2.5%
Helemaal niet 0.9% 0.3% 0.8% 0.8% 0.7% 0.9% 0.1% 1.6% A 7.2% C 1% 0.3% 0.9% 0.8%
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
Vertrouwen 74.3% 81.3% D E 77.2% 76.9% 75.1% 74.3% 77.2% 71.5% 54.4% 67% 84.9% A B 76.4% 72.2%
Neutraal 21.9% 16.6% 20.7% 20.4% 20.5% 21.9% 18.9% 24.6% 32.2% 28.6% C 12.5% 19.2% 24.6%
Geen vertrouwen 3.9% 2.1% 2.2% 2.7% 4.4% 3.9% 3.8% 3.9% 13.4% C 4.4% 2.6% 4.4% 3.3%
Je kunt erop vertrouwen dat het klopt wat wetenschappers zeggen
Helemaal niet akkoord 1.4% 1.9% 3% 1.6% 2% 1.4% 1.7% 1.1% 0% 1.9% 0.8% 1.2% 1.6%
Eerder niet akkoord 8.1% 8.5% 11.9% 11.2% 8.7% 8.1% 7.5% 8.7% 9.3% 9.3% 6.4% 7% 9.2%
Neutraal 39.1% 41.4% D 38.2% D 36.3% D 29.7% 39.1% D 39.4% 38.8% 41.1% 44.7% C 31.5% 40.4% 37.7%
Eerder wel akkoord 40.3% 41.5% 39.6% 42.6% 47.5% B 40.3% 42.1% 38.7% 19.1% 32.3% 52.0% A B 38.9% 41.8%
Helemaal akkoord 7.4% 4.8% 4.7% 5.7% 8.4% A B 7.4% 6.4% 8.4% 19.7% 7.1% 7.2% 6.6% 8.3%
Geen mening 3.7% 1.9% 2.6% 2.6% 3.7% 3.7% 3% 4.3% 10.7% 4.6% 2% 6.0% B 1.3%
Wetenschappers werken volgens strikte regels en procedures
Helemaal niet akkoord 0.4% 1.2% 1% 0.7% 0.9% 0.4% 0.5% 0.3% 0% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4%
Eerder niet akkoord 4% 6.6% 8.6% D E 6.8% 4.3% 4% 5.2% 2.8% 0% 3.6% 4.6% 3.3% 4.7%
Neutraal 23.8% 22.3% 23.2% 22.5% 24.5% 23.8% 24.3% 23.3% 48.8% C 28.2% C 16.6% 24.8% 22.8%
Eerder wel akkoord 46.5% 51.1% 47.9% 47.5% 45.5% 46.5% 47.5% 45.6% 16.5% 43.7% 51.8% A 44.7% 48.4%
Helemaal akkoord 19.1% 15.4% 15.2% 17.5% 18.9% 19.1% 18% 20.2% 20.5% 16.9% 22% 19.4% 18.9%
Geen mening 6.2% 3.5% 4.1% 4.9% 5.9% 6.2% 4.5% 7.8% 14.2% 7.1% 4.5% 7.4% 4.9%
Wetenschappers doen onderzoek in het algemeen belang
Helemaal niet akkoord 0.8% 1.2% 1.2% 0.4% 0.7% 0.8% 1.3% 0.3% 0% 1.1% 0.4% 0.3% 1.2%
Eerder niet akkoord 5.1% 4.8% 8% 7.4% 6.2% 5.1% 4.9% 5.2% 9.3% 3.7% 6.6% 5.4% 4.8%
Neutraal 23.5% 23.3% 21.6% 21.6% 22.9% 23.5% 27.2% B 20.1% 21.7% 28.0% C 17.7% 23% 24.1%
Eerder wel akkoord 48.9% 56.1% 50.8% 52% 49.8% 48.9% 46.1% 51.4% 40.6% 46% 53% 48.3% 49.4%
Helemaal akkoord 18.9% 13.5% 16.5% 16.4% 18.1% 18.9% 19.2% 18.6% 21.3% 17.7% 20.3% 18.8% 18.9%
Geen mening 2.9% 1.1% 1.8% 2.2% 2.3% 2.9% 1.3% 4.4% A 7.2% 3.4% 2% 4.2% B 1.6%
Hoe meer ik weet van wetenschap, hoe meer bezorgd ik word
Helemaal niet akkoord 5.6% 5.2% 5.1% 4.8% 6.3% 5.6% 7.8% B 3.5% 3.6% 4.2% 7.5% 6.9% 4.2%
Eerder niet akkoord 32.8% 39.6% 36.7% 37.8% 35.7% 32.8% 36.7% B 29.1% 15.9% 29.3% 38.2% B 34.5% 31%
Neutraal 30.7% 31.7% 31.3% 29% 31.6% 30.7% 31.4% 30% 21.8% 33.7% 27.1% 28% 33.4%
Eerder wel akkoord 20.5% 17.8% 20.3% 20.8% 18.6% 20.5% 16.7% 24.0% A 40.4% 21.2% 18.5% 19.7% 21.3%
Helemaal akkoord 6.3% 4% 3.8% 4.7% 4.6% 6.3% 5.3% 7.2% 11.1% 6.5% 5.8% 5.8% 6.8%
Geen mening 4.2% 1.6% 2.8% 2.8% 3.3% 4.2% A 2% 6.2% A 7.2% 5.1% 2.9% 5.1% 3.3%
Wetenschappers lijken nieuwe dingen te proberen zonder te denken aan de risico’s die het met zich brengt
Helemaal niet akkoord 3.5% 3% 2.6% 3.1% 3.7% 3.5% 4.4% 2.7% 0% 2.9% 4.6% 3.3% 3.8%
Eerder niet akkoord 32.3% 35.1% 33.8% 39.5% E 37.7% 32.3% 34.3% 30.3% 17.8% 25% 42.6% B 35.1% 29.4%
Neutraal 34.5% 34% 34.3% C 28.1% 30.9% 34.5% 35.8% 33.2% 40.8% 38.7% C 28.6% 31.4% 37.6%
Eerder wel akkoord 18.4% 20.1% 22.8% 22.6% 18.3% 18.4% 17.6% 19% 16.5% 21.4% 14.4% 18.9% 17.8%
Helemaal akkoord 6.2% 4.8% 3.9% 4.1% 4.7% 6.2% 5.6% 6.8% 10.6% 6.2% 5.8% 4.6% 7.8%
Geen mening 5.2% 2.8% 2.5% 2.5% 4.8% 5.2% B 2.3% 7.9% A 14.3% 5.8% 3.9% 6.7% 3.7%
De voordelen van wetenschap en onderzoek zijn groter dan de nadelige gevolgen ervan
Helemaal niet akkoord 0.9% 0.4% 0.6% 0.5% 0.8% 0.9% 0.5% 1.2% 0% 1.4% 0.2% 0.1% 1.7% A
Eerder niet akkoord 4.2% 3.2% 4.9% 4.8% 2.5% 4.2% 4.5% 4% 7.7% 5% 3% 2.6% 5.9% A
Neutraal 30.2% 28.8% 28.7% 26.3% 30.5% 30.2% 29.5% 30.9% 36.3% 36.2% C 22.1% 28.6% 31.9%
Eerder wel akkoord 41.3% 48.5% 46.3% 47% 43.8% 41.3% 42.1% 40.7% 18.7% 37.3% 48.0% B 42.7% 40%
Helemaal akkoord 17.5% 17.6% 16.3% 17.5% 17.7% 17.5% 21.4% B 13.9% 26.7% 12.3% 23.9% B 19.5% 15.5%
Geen mening 5.8% 1.5% 3.2% 3.9% A 4.8% A 5.8% A 2% 9.3% A 10.7% 7.8% C 2.8% 6.6% 5%
We moeten technologische vernieuwingen omarmen; eventuele nadelen kunnen toch pas achteraf geanalyseerd en opgelost worden
Helemaal niet akkoord 0.8% 1.4% 2.1% 1.5% 2.1% 0.8% 0.4% 1.1% 0% 1.1% 0.4% 0.3% 1.3%
Eerder niet akkoord 13.7% 14% 18.2% 17.7% 14.3% 13.7% 13.4% 13.9% 4% 13% 15.1% 12.9% 14.4%
Neutraal 33.3% 28.8% 28.4% 30.9% 30.8% 33.3% 32.6% 33.9% 29.8% 36.3% 29.5% 32.1% 34.4%
Eerder wel akkoord 36.8% 45.1% E 43.4% 40.9% 38.6% 36.8% 38.1% 35.6% 27% 34% 41% 38.1% 35.5%
Helemaal akkoord 11.3% 9.1% 5.5% 5.8% 10.3% B C 11.3% B C 14.0% B 8.9% 28.5% 10.1% 12% 11.5% 11.1%
Geen mening 4.2% 1.6% 2.4% 3.2% 3.9% 4.2% A 1.6% 6.6% A 10.7% 5.5% 2% 5% 3.3%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Je kunt erop vertrouwen dat het klopt wat wetenschappers zeggen
Niet akkoord 9.5% 10.4% 14.8% E 12.8% 10.7% 9.5% 9.2% 9.8% 9.3% 11.3% 7.2% 8.2% 10.8%
Neutraal 39.1% 41.4% D 38.2% D 36.3% D 29.7% 39.1% D 39.4% 38.8% 41.1% 44.7% C 31.5% 40.4% 37.7%
Akkoord 47.8% 46.2% 44.4% 48.3% 55.9% A B C E 47.8% 48.5% 47.1% 38.8% 39.5% 59.2% B 45.5% 50.1%
Geen mening 3.7% 1.9% 2.6% 2.6% 3.7% 3.7% 3% 4.3% 10.7% 4.6% 2% 6.0% B 1.3%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers werken volgens strikte regels en procedures
Niet akkoord 4.4% 7.8% 9.6% D E 7.6% 5.2% 4.4% 5.8% 3.1% 0% 4.1% 5% 3.7% 5.1%
Neutraal 23.8% 22.3% 23.2% 22.5% 24.5% 23.8% 24.3% 23.3% 48.8% C 28.2% C 16.6% 24.8% 22.8%
Akkoord 65.7% 66.4% 63.1% 65% 64.4% 65.7% 65.5% 65.8% 37% 60.6% 73.9% A B 64.1% 67.3%
Geen mening 6.2% 3.5% 4.1% 4.9% 5.9% 6.2% 4.5% 7.8% 14.2% 7.1% 4.5% 7.4% 4.9%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers doen onderzoek in het algemeen belang
Niet akkoord 5.8% 5.9% 9.3% 7.8% 6.9% 5.8% 6.2% 5.5% 9.3% 4.8% 7% 5.7% 6%
Neutraal 23.5% 23.3% 21.6% 21.6% 22.9% 23.5% 27.2% B 20.1% 21.7% 28.0% C 17.7% 23% 24.1%
Akkoord 67.7% 69.6% 67.3% 68.4% 67.9% 67.7% 65.3% 70% 61.9% 63.8% 73.3% B 67.2% 68.3%
Geen mening 2.9% 1.1% 1.8% 2.2% 2.3% 2.9% 1.3% 4.4% A 7.2% 3.4% 2% 4.2% B 1.6%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Hoe meer ik weet van wetenschap, hoe meer bezorgd ik word
Niet akkoord 38.4% 44.8% 41.8% 42.6% 41.9% 38.4% 44.5% B 32.6% 19.4% 33.5% 45.8% B 41.5% 35.2%
Neutraal 30.7% 31.7% 31.3% 29% 31.6% 30.7% 31.4% 30% 21.8% 33.7% 27.1% 28% 33.4%
Akkoord 26.8% 21.8% 24.1% 25.5% 23.1% 26.8% 22.1% 31.2% A 51.6% C 27.7% 24.2% 25.5% 28.1%
Geen mening 4.2% 1.6% 2.8% 2.8% 3.3% 4.2% A 2% 6.2% A 7.2% 5.1% 2.9% 5.1% 3.3%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers lijken nieuwe dingen te proberen zonder te denken aan de risicoï die het met zich brengt
Niet akkoord 35.8% 38.2% 36.4% 42.6% 41.4% 35.8% 38.8% 33.1% 17.8% 27.9% 47.2% B 38.4% 33.2%
Neutraal 34.5% 34% 34.3% C 28.1% 30.9% 34.5% 35.8% 33.2% 40.8% 38.7% C 28.6% 31.4% 37.6%
Akkoord 24.5% 25% 26.8% 26.7% 22.9% 24.5% 23.2% 25.8% 27% 27.7% 20.3% 23.5% 25.6%
Geen mening 5.2% 2.8% 2.5% 2.5% 4.8% 5.2% B 2.3% 7.9% A 14.3% 5.8% 3.9% 6.7% 3.7%
Gehercodeerd naar 4 cat.
De voordelen van wetenschap en onderzoek zijn groter dan de nadelige gevolgen ervan
Niet akkoord 5.1% 3.6% 5.6% 5.3% 3.2% 5.1% 5% 5.2% 7.7% 6.4% 3.3% 2.6% 7.6% A
Neutraal 30.2% 28.8% 28.7% 26.3% 30.5% 30.2% 29.5% 30.9% 36.3% 36.2% C 22.1% 28.6% 31.9%
Akkoord 58.9% 66.1% 62.6% 64.5% 61.5% 58.9% 63.5% B 54.6% 45.3% 49.6% 71.9% B 62.2% 55.5%
Geen mening 5.8% 1.5% 3.2% 3.9% A 4.8% A 5.8% A 2% 9.3% A 10.7% 7.8% C 2.8% 6.6% 5%
Gehercodeerd naar 4 cat.
We moeten technologische vernieuwingen omarmen; eventuele nadelen kunnen toch pas achteraf geanalyseerd en opgelost worden
Niet akkoord 14.5% 15.4% 20.3% E 19.2% 16.4% 14.5% 13.8% 15.1% 4% 14.1% 15.5% 13.3% 15.7%
Neutraal 33.3% 28.8% 28.4% 30.9% 30.8% 33.3% 32.6% 33.9% 29.8% 36.3% 29.5% 32.1% 34.4%
Akkoord 48.1% 54.2% C 48.9% 46.8% 49% 48.1% 52.1% B 44.4% 55.5% 44.1% 53% 49.6% 46.6%
Geen mening 4.2% 1.6% 2.4% 3.2% 3.9% 4.2% A 1.6% 6.6% A 10.7% 5.5% 2% 5% 3.3%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Interessant - Saai
< < < 15.9% 12.9% 14.6% 14.2% 14.1% 15.9% 17.8% 14% 12.1% 15.8% 16.2% 17.8% 13.9%
< < 26.5% 30.9% 34.1% D E 30.8% 25.2% 26.5% 29.5% 23.7% 12.3% 23.1% 31.8% B 26.2% 26.8%
< 23.1% 26.4% 25.2% 26.3% 27.3% 23.1% 20.7% 25.4% 13.7% 21.4% 25.9% 24.1% 22.1%
Neutraal 19.6% 14.7% 14.8% 18.6% 20.0% B 19.6% 19.1% 20.1% 40.2% C 25.0% C 11.3% 18.7% 20.5%
> 8.1% 8.1% 5.4% 5.5% 6.5% 8.1% 6.3% 9.8% 5.7% 8.8% 7.4% 7.7% 8.5%
> > 4.9% 5.3% 4.3% 3.7% 5.5% 4.9% 5.4% 4.3% 9.8% 3.8% 5.9% 4.3% 5.4%
> > > 1.9% 1.8% 1.5% 0.9% 1.4% 1.9% 1.2% 2.6% 6.2% 2.1% 1.5% 1.1% 2.8%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Enggeestig - Open
< < < 1.2% 2.4% D 1% 1.2% 0.4% 1.2% 1.5% 0.8% 0% 1.3% 1.1% 1.1% 1.2%
< < 3.2% 3.3% 2.5% 3% 2.7% 3.2% 4% 2.4% 3.6% 2.3% 4.3% 3.5% 2.9%
< 9.5% 10.1% 9% 7.5% 10.1% 9.5% 10.4% 8.6% 12% 9.1% 9.9% 10.5% 8.5%
Neutraal 37% 30.8% 34% 33.7% 35% 37% 32.6% 41.1% A 51.9% 42.6% C 28.7% 33.5% 40.5%
> 24% 30.4% 28.7% 29.6% 27.3% 24% 23.1% 24.8% 11.9% 23% 26% 26.4% 21.5%
> > 18.5% 18.6% 20.6% 19.5% 17.8% 18.5% 22.4% B 14.9% 8.5% 16.2% 22.1% 19.6% 17.4%
> > > 6.7% 4.4% 4.2% 5.5% 6.7% 6.7% 6% 7.3% 12.1% 5.5% 7.9% 5.3% 8.1%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Goed in communiceren - Slecht in communiceren
< < < 4.2% 3.6% 2.7% 2.2% 1.8% 4.2% 4.4% 4% 3.6% 5.2% 2.9% 3.8% 4.6%
< < 6.9% 8.6% 10% 11.1% E 9.2% 6.9% 8% 5.8% 4.9% 6.6% 7.4% 8.3% 5.4%
< 22.7% 24.4% 23.5% 19.4% 21.9% 22.7% 23.6% 21.9% 16.5% 23.6% 21.8% 24.5% 20.8%
Neutraal 40.6% 35.2% 33.5% 37.5% 36.7% 40.6% B 38.8% 42.3% 56.1% 41.3% 38.8% 36.9% 44.4% A
> 17.8% 19.6% 21.3% 20.7% 20.6% 17.8% 16.8% 18.8% 14% 16.8% 19.4% 18.8% 16.8%
> > 5.9% 6.3% 6.9% 6.7% 6.6% 5.9% 6.9% 4.9% 0% 4.9% 7.5% 6.1% 5.6%
> > > 1.9% 2.3% 2.3% 2.4% 3.2% 1.9% 1.6% 2.3% 4.9% 1.6% 2.2% 1.5% 2.4%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Op zichzelf - Open naar de buitenwereld
< < < 1.1% 3.5% E 2.2% 2% 4.4% C E 1.1% 0.8% 1.4% 0% 1.3% 0.9% 1.4% 0.8%
< < 9.3% 9% 11.8% D 9.7% 6.4% 9.3% 10% 8.7% 8.7% 9.6% 9% 9.6% 9.1%
< 21.6% 21.7% 25.4% 22.6% 22.2% 21.6% 24.7% 18.7% 7.9% 22% 21.8% 23.1% 20%
Neutraal 39.3% 36.9% 31.2% 35.4% 40.0% B 39.3% B 36.5% 41.9% 60% 39.6% 37.8% 37.8% 40.8%
> 17.8% 19.3% 20% 19.1% 16.1% 17.8% 15.8% 19.8% 16.2% 17% 19% 18.2% 17.4%
> > 8.5% 8.7% 8.1% 8.8% 9.2% 8.5% 10.4% 6.7% 3.6% 8.1% 9.4% 8.3% 8.8%
> > > 2.3% 0.9% 1.2% 2.4% 1.7% 2.3% 1.8% 2.8% 3.6% 2.5% 2.1% 1.6% 3.1%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Eerlijk - Oneerlijk
< < < 6.8% 5% 3.9% 5.1% 5.6% 6.8% 6.2% 7.5% 7.2% 7.8% 5.6% 7% 6.7%
< < 22.4% 18.4% 20.9% 22.2% 22.5% 22.4% 27.5% B 17.6% 12.9% 18.4% 28.1% B 24% 20.7%
< 26.3% 31.5% 31.5% 32.3% 28.6% 26.3% 24.6% 27.9% 3.6% 23.6% 31.1% A 29.2% 23.3%
Neutraal 32.7% 33% 33.1% 30.7% 31.8% 32.7% 28.4% 36.6% A 57.5% C 38.6% C 23.3% 29.8% 35.6%
> 8.8% 8.6% 6.5% 6.5% 7.3% 8.8% 10.3% 7.4% 8.7% 9.4% 8% 7.7% 9.9%
> > 2.7% 2.9% 3.4% 2.4% 3.6% 2.7% 3% 2.4% 4% 2% 3.4% 2.1% 3.2%
> > > 0.4% 0.6% 0.8% 0.7% 0.6% 0.4% 0.1% 0.6% 6.2% B C 0.1% 0.4% 0.2% 0.6%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Ethisch - Onethisch
< < < 6.2% 3.8% 3% 3.8% 3.9% 6.2% B 6% 6.4% 3.6% 7% 5.3% 6.6% 5.8%
< < 16.8% 15.1% 15.2% 17.5% 18.2% 16.8% 19.2% 14.5% 4.9% 13.8% 21.4% B 17.4% 16.1%
< 24% 27% 29.7% 29.3% 29.1% 24% 22.9% 24.9% 4.9% 20.4% 29.7% B 27.6% B 20.2%
Neutraal 40.9% 39.4% 37.9% 37.1% 37% 40.9% 38.1% 43.5% 65.1% C 47.9% C 30.4% 36.7% 45.3% A
> 8.3% 10.7% 9.3% 8.6% 8.5% 8.3% 8.8% 7.9% 17.9% 8% 8.2% 7.6% 9.1%
> > 2.8% 3.1% 4.4% 2.9% 2.2% 2.8% 3.7% 2% 0% 1.9% 4.1% 3.2% 2.4%
> > > 1% 1% 0.4% 0.8% 1.1% 1% 1.3% 0.7% 3.6% 1% 0.9% 0.8% 1.2%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Onbetrouwbaar - Betrouwbaar
< < < 1.7% 1.1% 0.4% 0.9% 0.6% 1.7% 2.1% 1.3% 0% 2.1% 1.2% 1.2% 2.2%
< < 2.4% 2.6% 1.1% 1.4% 1.5% 2.4% 3.4% 1.4% 7.7% 2.9% 1.4% 1.3% 3.5%
< 4.4% 3.9% 3.6% 2% 3.1% 4.4% C 4.6% 4.3% 0% 4.3% 4.7% 3.7% 5.1%
Neutraal 27.2% 22.9% 25% 23.9% 25.9% 27.2% 25.7% 28.5% 44.5% C 33.2% C 18.2% 27.2% 27.1%
> 26.2% 34.9% E 32.2% 33.1% E 30.4% 26.2% 24.5% 27.8% 19.3% 26.4% 26.3% 27.2% 25.1%
> > 28.5% 29.5% 31.1% 31% 31.5% 28.5% 30.9% 26.4% 4.9% 22.2% 38.2% A B 30.8% 26.2%
> > > 9.7% 5.2% 6.5% 7.8% 7% 9.7% A 9% 10.3% 23.6% 8.9% 9.9% 8.6% 10.8%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Interessant - Saai
<<<, <<, < 65.5% 70.2% 74.0% D E 71.4% 66.6% 65.5% 68.1% 63.1% 38% 60.3% 73.9% A B 68.2% 62.8%
Neutraal 19.6% 14.7% 14.8% 18.6% 20.0% B 19.6% 19.1% 20.1% 40.2% C 25.0% C 11.3% 18.7% 20.5%
>, >>, >>> 14.9% 15.1% C 11.2% 10% 13.4% 14.9% C 12.8% 16.8% 21.7% 14.7% 14.8% 13.1% 16.7%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Enggeestig - Open
<<<, <<, < 13.9% 15.8% 12.5% 11.7% 13.2% 13.9% 16% 11.9% 15.6% 12.7% 15.3% 15.1% 12.6%
Neutraal 37% 30.8% 34% 33.7% 35% 37% 32.6% 41.1% A 51.9% 42.6% C 28.7% 33.5% 40.5%
>, >>, >>> 49.2% 53.4% 53.5% 54.5% 51.8% 49.2% 51.5% 47% 32.5% 44.7% 56.0% B 51.3% 46.9%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Goed in communiceren - Slecht in communiceren
<<<, <<, < 33.7% 36.6% 36.1% 32.8% 32.8% 33.7% 35.9% 31.7% 25% 35.3% 32.1% 36.6% 30.8%
Neutraal 40.6% 35.2% 33.5% 37.5% 36.7% 40.6% B 38.8% 42.3% 56.1% 41.3% 38.8% 36.9% 44.4% A
>, >>, >>> 25.6% 28.3% 30.4% 29.7% 30.4% 25.6% 25.3% 26% 18.9% 23.4% 29% 26.5% 24.8%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Op zichzelf - Open naar de buitenwereld
<<<, <<, < 32% 34.3% 39.5% E 34.3% 33% 32% 35.5% 28.8% 16.6% 32.9% 31.8% 34.1% 29.9%
Neutraal 39.3% 36.9% 31.2% 35.4% 40.0% B 39.3% B 36.5% 41.9% 60% 39.6% 37.8% 37.8% 40.8%
>, >>, >>> 28.7% 28.9% 29.3% 30.3% 27.1% 28.7% 28% 29.3% 23.3% 27.6% 30.5% 28.1% 29.3%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Eerlijk - Oneerlijk
<<<, <<, < 55.5% 54.9% 56.3% 59.6% 56.8% 55.5% 58.2% 52.9% 23.6% 49.8% 64.8% A B 60.2% B 50.7%
Neutraal 32.7% 33% 33.1% 30.7% 31.8% 32.7% 28.4% 36.6% A 57.5% C 38.6% C 23.3% 29.8% 35.6%
>, >>, >>> 11.9% 12.1% 10.6% 9.7% 11.5% 11.9% 13.4% 10.4% 18.9% 11.6% 11.9% 10% 13.8%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ethisch - Onethisch
<<<, <<, < 46.9% 45.8% 48% 50.6% 51.2% 46.9% 48.1% 45.9% 13.5% 41.2% 56.4% A B 51.7% B 42.1%
Neutraal 40.9% 39.4% 37.9% 37.1% 37% 40.9% 38.1% 43.5% 65.1% C 47.9% C 30.4% 36.7% 45.3% A
>, >>, >>> 12.1% 14.8% 14.1% 12.3% 11.9% 12.1% 13.8% 10.6% 21.5% 10.9% 13.2% 11.7% 12.6%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Onbetrouwbaar - Betrouwbaar
<<<, <<, < 8.4% 7.6% C 5.1% 4.3% 5.1% 8.4% C 10% 7% 7.7% 9.3% 7.3% 6.1% 10.8% A
Neutraal 27.2% 22.9% 25% 23.9% 25.9% 27.2% 25.7% 28.5% 44.5% C 33.2% C 18.2% 27.2% 27.1%
>, >>, >>> 64.4% 69.6% 69.8% 71.8% E 68.9% 64.4% 64.3% 64.5% 47.8% 57.5% 74.5% A B 66.6% 62.1%

ONDERSTEUNING VOOR WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021
 • Geslacht
 • Diploma
 • Onderwijsfase kind(eren)
Vragen Antwoorden Totaal
715
2018
(A) 715
2019
(B) 928
2020
(C) 907
2021
(D) 781
2022
(E) 715
Man
(A) 346
Vrouw
(B) 369
Hoogstens lager middelbaar
(A) 17
Hoger middelbaar
(B) 397
Hoger onderwijs
(C) 301
Ouders basisonderwijs
(A) 360
Ouders secundair onderwijs
(B) 355
Wetenschappelijk onderzoek moet door de overheid gesubsidieerd worden
Helemaal niet akkoord 0.5% 1.8% 1.5% 1.3% 1.5% 0.5% 0.4% 0.6% 0% 0.7% 0.4% 0.6% 0.5%
Eerder niet akkoord 5.3% 2.7% 5.1% 4.3% 4.5% 5.3% 5.6% 5% 19.6% B 4.2% 6% 5.7% 4.9%
Neutraal 23.1% 15.4% 20.8% 18.6% 22.3% A 23.1% A 23.5% 22.8% 33.3% 27.4% C 16.9% 22% 24.2%
Eerder wel akkoord 43.7% 51.4% E 47.3% 47.8% 46.9% 43.7% 42.9% 44.5% 11.9% 42.3% A 47.4% A 41.9% 45.6%
Helemaal akkoord 24.1% 26.7% 24% 26.2% 22.5% 24.1% 26.5% 21.8% 28% 21% 27.9% 25% 23.1%
Geen mening 3.2% 2.1% 1.4% 1.8% 2.3% 3.2% 1% 5.3% A 7.2% 4.4% 1.5% 4.8% B 1.6%
Zelfs indien het geen onmiddellijke voordelen biedt, moet wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis vergroot, door de overheid gesubsidieerd worden
Helemaal niet akkoord 1.3% 1.7% 2.5% 2% 1.8% 1.3% 0.8% 1.7% 4.4% 1% 1.6% 1.6% 1%
Eerder niet akkoord 9.7% 9.1% 12.1% 12.3% 11.6% 9.7% 8.5% 10.9% 4.9% 9.3% 10.6% 12.6% B 6.8%
Neutraal 29.3% 25.7% 26.9% 26.1% 27.5% 29.3% 30.9% 27.9% 39.1% 32.1% 25.2% 28% 30.7%
Eerder wel akkoord 37.4% 43.1% 40.5% 40.6% 42.8% 37.4% 38.4% 36.4% 18.7% 34.8% 41.9% 34.4% 40.4%
Helemaal akkoord 18.3% 17.9% 16.6% 15.9% 12.8% 18.3% D 20.3% 16.4% 22.2% 17.8% 18.7% 18.5% 18.1%
Geen mening 3.9% 2.6% 1.4% 3.2% 3.5% B 3.9% B 1.1% 6.6% A 10.7% 5.1% 2% 4.9% 3%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappelijk onderzoek moet door de overheid gesubsidieerd worden
Niet akkoord 5.8% 4.5% 6.6% 5.5% 6.1% 5.8% 6% 5.7% 19.6% B 4.9% 6.3% 6.3% 5.4%
Neutraal 23.1% 15.4% 20.8% 18.6% 22.3% A 23.1% A 23.5% 22.8% 33.3% 27.4% C 16.9% 22% 24.2%
Akkoord 67.8% 78.1% B D E 71.3% 74% 69.4% 67.8% 69.4% 66.3% 39.9% 63.3% 75.3% A B 66.9% 68.7%
Geen mening 3.2% 2.1% 1.4% 1.8% 2.3% 3.2% 1% 5.3% A 7.2% 4.4% 1.5% 4.8% B 1.6%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Zelfs indien het geen onmiddellijke voordelen biedt, moet wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis vergroot, door de overheid gesubsidieerd worden
Niet akkoord 11% 10.7% 14.6% 14.3% 13.4% 11% 9.3% 12.6% 9.3% 10.3% 12.1% 14.2% B 7.8%
Neutraal 29.3% 25.7% 26.9% 26.1% 27.5% 29.3% 30.9% 27.9% 39.1% 32.1% 25.2% 28% 30.7%
Akkoord 55.7% 61% 57.1% 56.5% 55.6% 55.7% 58.7% 52.8% 40.8% 52.6% 60.6% 52.9% 58.5%
Geen mening 3.9% 2.6% 1.4% 3.2% 3.5% B 3.9% B 1.1% 6.6% A 10.7% 5.1% 2% 4.9% 3%

BETROKKENHEID BIJ WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021
 • Geslacht
 • Diploma
 • Onderwijsfase kind(eren)
Vragen Antwoorden Totaal
715
2018
(A) 715
2019
(B) 928
2020
(C) 907
2021
(D) 781
2022
(E) 715
Man
(A) 346
Vrouw
(B) 369
Hoogstens lager middelbaar
(A) 17
Hoger middelbaar
(B) 397
Hoger onderwijs
(C) 301
Ouders basisonderwijs
(A) 360
Ouders secundair onderwijs
(B) 355
Ik wil graag betrokken worden bij (de uitvoering van) een wetenschappelijk onderzoeksproject
Helemaal niet akkoord 5.4% 5.4% 5.9% 6.3% 7.4% 5.4% 4.6% 6.2% 8.5% 5.2% 5.5% 4.9% 6%
Eerder niet akkoord 17.8% 19.5% 17.9% 19.9% 17.9% 17.8% 15.8% 19.7% 19.9% 18.3% 17.1% 16.9% 18.7%
Neutraal 28.2% 32.1% 30.6% 30.5% 31.7% 28.2% 30.6% 25.9% 25.9% 30.7% 25.1% 26.6% 29.9%
Eerder wel akkoord 35.4% 32.5% 35% 32.3% 30.4% 35.4% 35.2% 35.5% 13.6% 30.8% 42.5% B 38% 32.6%
Helemaal akkoord 10.4% 9.4% 8.6% 8.6% 9.9% 10.4% 12.5% 8.5% 24.9% 11.5% 8.2% 9.8% 11.1%
Geen mening 2.8% 1.2% 1.9% 2.4% 2.8% 2.8% 1.3% 4.2% A 7.2% 3.6% 1.5% 3.8% 1.8%
Ik ben geïnteresseerd om deel te nemen aan een discussie of gesprek met wetenschappers
Helemaal niet akkoord 6.7% 8.3% 8.3% 8.4% 7.8% 6.7% 5.3% 8% 8.5% 6.1% 7.4% 7.5% 5.9%
Eerder niet akkoord 20.3% 19.9% 21.2% 20.8% 21% 20.3% 15.8% 24.6% A 16.2% 19.8% 21.2% 19.7% 21%
Neutraal 28.5% 30% 27.1% 30.8% 29.6% 28.5% 31.2% 26% 27% 31.7% 24.4% 27.7% 29.4%
Eerder wel akkoord 30.2% 27.9% 31.1% 28.3% 28.5% 30.2% 35.0% B 25.6% 16.3% 27% 35.1% 31.3% 29%
Helemaal akkoord 10.5% 10.5% 9.3% 9.1% 10.8% 10.5% 10.5% 10.4% 22.3% 10.1% 10.3% 9.4% 11.6%
Geen mening 3.8% 3.4% 3% 2.6% 2.3% 3.8% 2.1% 5.4% A 9.8% 5.3% C 1.6% 4.5% 3.2%
Wetenschap houdt weinig rekening met de mening van mensen zoals u en ik
Helemaal niet akkoord 2.4% 2.6% 2.2% 2.9% 2.6% 2.4% 3% 1.9% 5.3% 2.3% 2.3% 3.7% B 1.1%
Eerder niet akkoord 17.5% 19.7% 20.5% 18.8% 18.6% 17.5% 19.7% 15.5% 8.5% 13% 24.0% B 19.2% 15.8%
Neutraal 35.6% 36.5% 35.4% 34.8% 38.2% 35.6% 37.6% 33.7% 43.1% 33.8% 37.5% 34.7% 36.4%
Eerder wel akkoord 30.5% 31% 31.1% 30.9% 26.6% 30.5% 29.5% 31.3% 15.9% 35.7% C 24.3% 26.6% 34.4% A
Helemaal akkoord 9.6% 7.6% 7.8% 8.6% 9.1% 9.6% 8.3% 10.7% 16.5% 10.8% 7.6% 10.5% 8.6%
Geen mening 4.5% 2.5% 3.1% 4% 4.9% 4.5% 1.9% 6.9% A 10.7% 4.4% 4.3% 5.3% 3.6%
Ik zou graag wel een keer mee willen beslissen wat wetenschap zou moeten onderzoeken
Helemaal niet akkoord 5.3% 4.7% 6% 4.2% 7.6% C 5.3% 4.5% 6% 8.5% 5.5% 4.9% 5.3% 5.3%
Eerder niet akkoord 17.1% 14.8% 18.2% 19.8% 16.2% 17.1% 14.3% 19.7% 4.9% 14.4% 21.3% 17% 17.1%
Neutraal 27.1% 31.3% 27.1% 30% 30.1% 27.1% 31.9% B 22.6% 28.8% 29.1% 24.4% 25.1% 29.1%
Eerder wel akkoord 34.8% 37.2% 34.8% 33.6% 32.2% 34.8% 34.9% 34.7% 28.3% 34.3% 35.8% 35.2% 34.4%
Helemaal akkoord 12.6% 10.1% 11.1% 9.9% 10.9% 12.6% 12.7% 12.5% 22.3% 12.3% 12.4% 12.6% 12.6%
Geen mening 3.1% 1.9% 2.7% 2.6% 3% 3.1% 1.7% 4.5% A 7.2% 4.4% 1.3% 4.7% B 1.5%
Wetenschappers leveren te weinig inspanningen om het publiek op een begrijpelijke manier te informeren over hun werk
Helemaal niet akkoord 1.6% 0.8% 1.2% 2.3% 1.3% 1.6% 1.9% 1.3% 0% 1.6% 1.6% 2.3% 0.9%
Eerder niet akkoord 17.4% 17.5% 17% 20.2% 16% 17.4% 19.2% 15.7% 14.8% 16% 19.3% 20.2% B 14.5%
Neutraal 29.8% 25.9% 27.6% 26.9% 30.5% 29.8% 31.5% 28.1% 40.4% 28.9% 30.3% 25.8% 33.8% A
Eerder wel akkoord 38.1% 43.1% 41.2% 39.7% 39.9% 38.1% 37% 39.1% 10.6% 38.6% 38.9% 36.8% 39.3%
Helemaal akkoord 9.6% 9.9% 10.3% 9% 9.4% 9.6% 9.6% 9.6% 23.5% 10.1% 8.1% 10% 9.2%
Geen mening 3.6% 2.8% 2.7% 1.9% 2.8% 3.6% 0.8% 6.3% A 10.7% C 4.7% 1.8% 4.9% 2.3%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik wil graag betrokken worden bij (de uitvoering van) een wetenschappelijk onderzoeksproject
Niet akkoord 23.2% 24.9% 23.8% 26.2% 25.3% 23.2% 20.4% 25.9% 28.4% 23.5% 22.6% 21.8% 24.6%
Neutraal 28.2% 32.1% 30.6% 30.5% 31.7% 28.2% 30.6% 25.9% 25.9% 30.7% 25.1% 26.6% 29.9%
Akkoord 45.8% 41.9% 43.6% 40.9% 40.3% 45.8% 47.7% 44% 38.5% 42.3% 50.8% 47.8% 43.7%
Geen mening 2.8% 1.2% 1.9% 2.4% 2.8% 2.8% 1.3% 4.2% A 7.2% 3.6% 1.5% 3.8% 1.8%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik ben geïteresseerd om deel te nemen aan een discussie of gesprek met wetenschappers
Niet akkoord 27% 28.2% 29.5% 29.2% 28.8% 27% 21.1% 32.6% A 24.7% 25.9% 28.6% 27.2% 26.9%
Neutraal 28.5% 30% 27.1% 30.8% 29.6% 28.5% 31.2% 26% 27% 31.7% 24.4% 27.7% 29.4%
Akkoord 40.6% 38.4% 40.4% 37.4% 39.2% 40.6% 45.6% B 36% 38.5% 37.1% 45.4% 40.6% 40.6%
Geen mening 3.8% 3.4% 3% 2.6% 2.3% 3.8% 2.1% 5.4% A 9.8% 5.3% C 1.6% 4.5% 3.2%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap houdt weinig rekening met de mening van mensen zoals u en ik
Niet akkoord 19.9% 22.3% 22.6% 21.7% 21.1% 19.9% 22.7% 17.4% 13.8% 15.3% 26.3% B 22.8% B 17%
Neutraal 35.6% 36.5% 35.4% 34.8% 38.2% 35.6% 37.6% 33.7% 43.1% 33.8% 37.5% 34.7% 36.4%
Akkoord 40% 38.7% 38.9% 39.5% 35.8% 40% 37.8% 42.1% 32.3% 46.5% C 31.9% 37.2% 42.9%
Geen mening 4.5% 2.5% 3.1% 4% 4.9% 4.5% 1.9% 6.9% A 10.7% 4.4% 4.3% 5.3% 3.6%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik zou graag wel een keer mee willen beslissen wat wetenschap zou moeten onderzoeken
Niet akkoord 22.4% 19.5% 24.2% 23.9% 23.8% 22.4% 18.8% 25.7% A 13.4% 19.9% 26.2% 22.3% 22.5%
Neutraal 27.1% 31.3% 27.1% 30% 30.1% 27.1% 31.9% B 22.6% 28.8% 29.1% 24.4% 25.1% 29.1%
Akkoord 47.4% 47.3% 46% 43.5% 43.1% 47.4% 47.6% 47.2% 50.6% 46.7% 48.2% 47.9% 46.9%
Geen mening 3.1% 1.9% 2.7% 2.6% 3% 3.1% 1.7% 4.5% A 7.2% 4.4% 1.3% 4.7% B 1.5%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers leveren te weinig inspanningen om het publiek op een begrijpelijke manier te informeren over hun werk
Niet akkoord 19% 18.3% 18.2% 22.5% 17.3% 19% 21.1% 17% 14.8% 17.7% 20.9% 22.5% B 15.4%
Neutraal 29.8% 25.9% 27.6% 26.9% 30.5% 29.8% 31.5% 28.1% 40.4% 28.9% 30.3% 25.8% 33.8% A
Akkoord 47.6% 53% 51.5% 48.6% 49.3% 47.6% 46.6% 48.6% 34% 48.7% 47% 46.8% 48.5%
Geen mening 3.6% 2.8% 2.7% 1.9% 2.8% 3.6% 0.8% 6.3% A 10.7% C 4.7% 1.8% 4.9% 2.3%

WETENSCHAPPELIJKE (LEVENS)HOUDING

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021
 • Geslacht
 • Diploma
 • Onderwijsfase kind(eren)
Vragen Antwoorden Totaal
715
2018
(A) 715
2019
(B) 928
2020
(C) 907
2021
(D) 781
2022
(E) 715
Man
(A) 346
Vrouw
(B) 369
Hoogstens lager middelbaar
(A) 17
Hoger middelbaar
(B) 397
Hoger onderwijs
(C) 301
Ouders basisonderwijs
(A) 360
Ouders secundair onderwijs
(B) 355
Ik hou ervan om nieuwe kennis of inzichten te gebruiken om iets nieuws te maken of te ontwikkelen - Ik hou me niet echt bezig met het uitdenken of uitwerken van nieuwe ideeën; dat is eerder iets voor anderen
< < < 7.5% 9.4% 7.4% 8.4% 8.5% 7.5% 10.0% B 5.2% 20% 7.3% 7.1% 8.1% 6.9%
< < 18.1% 17.6% 19.9% 17% 16.4% 18.1% 20.7% 15.7% 4.4% 12.7% 26.0% B 18.5% 17.7%
< 27.3% 30.9% 29% 27.9% 26.9% 27.3% 27.1% 27.4% 11.2% 26% 29.8% 29.5% 24.9%
Neutraal 28.7% 21.5% 20.2% 22% 24.8% 28.7% A B C 27.5% 29.8% 50.1% C 35.3% C 18.9% 28% 29.4%
> 10.8% 12.7% 14.6% 13.9% 14% 10.8% 9.7% 11.9% 14.2% 10.3% 11.3% 10.4% 11.3%
> > 5.2% 5.4% 5.6% 7.4% 7.3% 5.2% 3.5% 6.7% 0% 5% 5.6% 4.1% 6.3%
> > > 2.4% 2.4% 3.2% 3.3% 2.1% 2.4% 1.5% 3.3% 0% 3.4% 1.3% 1.4% 3.5%
Ik ga er meestal van uit dat informatie juist is, en trek niet snel iets in twijfel - Ik heb de neiging om informatie altijd te controleren op juistheid, door bv. ook andere bronnen te raadplegen
< < < 2.6% 1.7% 0.9% 1.7% 2% 2.6% 2.1% 3.1% 3.6% 3.7% 1.1% 1.9% 3.4%
< < 7% 6% 7.1% 6.6% 5.9% 7% 5.8% 8.1% 3.6% 6.3% 8.1% 7% 7%
< 17.2% 17.2% 18.8% 17.7% 18.4% 17.2% 17% 17.4% 4.9% 18.1% 16.7% 16.9% 17.5%
Neutraal 28.4% 22.9% 22.4% 22.7% 28.1% 28.4% 27.9% 28.8% 49.4% C 32.6% C 21.7% 29.6% 27.2%
> 27.5% 31.3% D 27.8% 30.4% D 23.9% 27.5% 26.3% 28.7% 23.5% 25.9% 29.9% 27.2% 27.9%
> > 13.7% 15.8% 17.9% 15.6% 16.1% 13.7% 17.5% B 10.3% 15% 9.9% 18.7% B 14.8% 12.6%
> > > 3.5% 5% 5.1% 5.2% 5.5% 3.5% 3.5% 3.5% 0% 3.5% 3.7% 2.6% 4.4%
Ik wil altijd graag precies weten hoe zaken in mekaar zitten (bv. werking van machines, bepaalde natuurfenomenen, maatschappelijke tendensen, economische wetmatigheden,…) - De dingen zijn nu eenmaal zoals ze zijn, het heeft weinig nut om er te lang bij sti
< < < 11.8% 13.3% 13.9% 11.3% 14.8% 11.8% 15.0% B 8.8% 28% 10.5% 12.5% 11.6% 12.1%
< < 20.3% 27.2% D E 23.8% D 23.5% 17.9% 20.3% 23.8% B 17% 4.4% 17.5% 24.8% 21.4% 19.1%
< 29.7% 27.3% 30% 30.7% 31.6% 29.7% 30.5% 28.9% 3.6% 31.6% A 28.7% 30.9% 28.4%
Neutraal 22.7% 20.3% 19.6% 20.9% 22.3% 22.7% 19.5% 25.8% A 42.9% C 25% 18.6% 22.3% 23.2%
> 10.3% 7.5% 9.1% 7.2% 9.1% 10.3% 8% 12.5% 17.2% 9.2% 11.4% 10.1% 10.6%
> > 3.5% 3.3% 2.8% 4.9% 2.4% 3.5% 2.2% 4.7% 2.6% 3.6% 3.4% 3% 3.9%
> > > 1.7% 1.1% 0.8% 1.6% 1.9% 1.7% 1% 2.3% 1.3% 2.6% 0.6% 0.7% 2.7% A
Ik zou graag heel mijn leven lang nieuwe dingen willen blijven bijleren - Op zeker moment heb je meer dan voldoende kennis en ervaring om je leven zonder al te veel problemen te leiden
< < < 17.7% 20.4% 20% 17.9% 18.7% 17.7% 19.3% 16.2% 15.7% 14.9% 21.5% 18.8% 16.5%
< < 24.7% 27.6% 26.9% 22.5% 23.2% 24.7% 25% 24.4% 21.6% 20.5% 30.2% B 27% 22.2%
< 23.9% 27.6% 29.3% 30.1% 27% 23.9% 24% 23.8% 15.5% 23.2% 25.2% 25.4% 22.3%
Neutraal 23.2% 14.8% 15.4% 17.8% 19% 23.2% A B 22% 24.4% 42.3% C 28.0% C 16% 20.6% 25.9%
> 6.6% 6.4% 5.3% 6.3% 8% 6.6% 5.7% 7.5% 3.6% 8.4% 4.5% 5% 8.3%
> > 2.5% 2.4% 2% 4.4% B 3.2% 2.5% 2.2% 2.7% 1.3% 3.1% 1.7% 2.4% 2.5%
> > > 1.4% 0.7% 1.1% 1% 0.8% 1.4% 1.9% 1% 0% 1.9% 0.9% 0.6% 2.3%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik hou ervan om nieuwe kennis of inzichten te gebruiken om iets nieuws te maken of te ontwikkelen - Ik hou me niet echt bezig met het uitdenken of uitwerken van nieuwe ideeï; dat is eerder iets voor anderen
<<<, <<, < 52.9% 57.9% 56.3% 53.4% 51.8% 52.9% 57.8% B 48.3% 35.6% 46% 62.8% B 56.1% 49.6%
Neutraal 28.7% 21.5% 20.2% 22% 24.8% 28.7% A B C 27.5% 29.8% 50.1% C 35.3% C 18.9% 28% 29.4%
>, >>, >>> 18.4% 20.6% 23.5% 24.6% E 23.3% 18.4% 14.7% 21.9% A 14.2% 18.7% 18.2% 15.9% 21%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik ga er meestal vanuit dat informatie juist is, en trek niet snel iets in twijfel - Ik heb de neiging om informatie altijd te controleren op juistheid, door vb. ook andere bronnen te raadplegen
<<<, <<, < 26.8% 24.9% 26.8% 26.1% 26.4% 26.8% 24.8% 28.6% 12.1% 28.1% 26% 25.8% 27.9%
Neutraal 28.4% 22.9% 22.4% 22.7% 28.1% 28.4% 27.9% 28.8% 49.4% C 32.6% C 21.7% 29.6% 27.2%
>, >>, >>> 44.8% 52.2% 50.8% 51.2% 45.5% 44.8% 47.2% 42.5% 38.5% 39.3% 52.3% B 44.6% 45%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik wil altijd graag precies weten hoe zaken in mekaar zitten - De dingen zijn nu eenmaal zoals ze zijn, het heeft weinig nut om er te lang stil bij te blijven staan
<<<, <<, < 61.8% 67.8% 67.8% 65.4% 64.3% 61.8% 69.3% B 54.8% 35.9% 59.6% 66.1% A 63.9% 59.6%
Neutraal 22.7% 20.3% 19.6% 20.9% 22.3% 22.7% 19.5% 25.8% A 42.9% C 25% 18.6% 22.3% 23.2%
>, >>, >>> 15.5% 11.9% 12.6% 13.6% 13.4% 15.5% 11.2% 19.4% A 21.2% 15.4% 15.3% 13.8% 17.2%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik zou graag heel mijn leven lang nieuwe dingen willen blijven bijleren - Op zeker moment heb je meer dan voldoende kennis en ervaring om je leven zonder al te veel problemen te leiden
<<<, <<, < 66.2% 75.6% D E 76.1% D E 70.5% 68.9% 66.2% 68.2% 64.3% 52.8% 58.6% 76.9% B 71.3% B 61%
Neutraal 23.2% 14.8% 15.4% 17.8% 19% 23.2% A B 22% 24.4% 42.3% C 28.0% C 16% 20.6% 25.9%
>, >>, >>> 10.5% 9.5% 8.5% 11.7% 12.1% 10.5% 9.8% 11.2% 4.9% 13.4% C 7.1% 8.1% 13.1% A

CORONA

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021
 • Geslacht
 • Diploma
 • Onderwijsfase kind(eren)
Vragen Antwoorden Totaal
715
2018
(A) 715
2019
(B) 928
2020
(C) 907
2021
(D) 781
2022
(E) 715
Man
(A) 346
Vrouw
(B) 369
Hoogstens lager middelbaar
(A) 17
Hoger middelbaar
(B) 397
Hoger onderwijs
(C) 301
Ouders basisonderwijs
(A) 360
Ouders secundair onderwijs
(B) 355
In welke mate ervaart u elk van onderstaande zaken minder of meer tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis?
Het vertrouwen dat u heeft in de wetenschap in het algemeen
Minder 11.5% 0% 0% 8% 7.2% 11.5% D 9.3% 13.5% 19.1% 13.8% C 8% 10.7% 12.3%
Hetzelfde gebleven 65.7% 0% 0% 68.9% 67.6% 65.7% 68.6% 63% 49.7% 64.2% 68.5% 66.5% 64.9%
Meer 18.9% 0% 0% 20.4% 19.7% 18.9% 20.2% 17.7% 17.8% 16.4% 22.3% 18.7% 19.1%
Geen mening 3.9% 0% 0% 2.7% 5.6% C 3.9% 1.8% 5.8% A 13.4% C 5.5% C 1.2% 4.1% 3.7%
In welke mate ervaart u elk van onderstaande zaken minder of meer tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis?
Het geloof in wat wetenschappers zeggen
Minder 15.8% 0% 0% 15.4% D 10.2% 15.8% D 14.4% 17.1% 16.5% 16.5% 14.9% 14.5% 17.1%
Hetzelfde gebleven 62.1% 0% 0% 60.9% 66% 62.1% 64.5% 59.9% 42% 61.8% 63.6% 63% 61.2%
Meer 16.6% 0% 0% 20.4% 17.5% 16.6% 17.4% 15.8% 15.6% 14.8% 19% 16.9% 16.2%
Geen mening 5.5% 0% 0% 3.4% 6.3% C 5.5% 3.6% 7.2% A 25.9% B C 6.9% C 2.5% 5.5% 5.5%
In welke mate ervaart u elk van onderstaande zaken minder of meer tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis?
Het belang van wetenschap in onze samenleving
Minder 5.1% 0% 0% 1.7% 3.4% 5.1% C 5.7% 4.5% 11.5% 6.5% 2.8% 4.5% 5.6%
Hetzelfde gebleven 55.3% 0% 0% 50.2% 52.1% 55.3% 54.7% 55.8% 51.5% 58.8% 50.8% 54.7% 55.9%
Meer 35.4% 0% 0% 45.3% D E 39% 35.4% 36.7% 34.1% 23.5% 28.9% 44.6% B 35.6% 35.1%
Geen mening 4.3% 0% 0% 2.8% 5.5% C 4.3% 2.9% 5.6% 13.4% C 5.8% C 1.8% 5.2% 3.4%
In welke mate ervaart u elk van onderstaande zaken minder of meer tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis?
De impact van wetenschap op mijn dagelijks leven
Minder 3.9% 0% 0% 1.7% 2.5% 3.9% C 3.9% 3.9% 7.2% 5.4% C 1.8% 3.3% 4.5%
Hetzelfde gebleven 55.7% 0% 0% 51.9% 54.6% 55.7% 55.1% 56.3% 43.2% 55.9% 56.1% 55.8% 55.6%
Meer 36.2% 0% 0% 42.7% E 37% 36.2% 38.5% 34.1% 36.3% 33.5% 39.7% 35.8% 36.6%
Geen mening 4.2% 0% 0% 3.8% 5.9% 4.2% 2.5% 5.7% A 13.4% C 5.2% 2.4% 5.1% 3.2%
In welke mate ervaart u elk van onderstaande zaken minder of meer tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis?
De mate waarin de overheid de wetenschap moet subsidiëren
Minder 5.5% 0% 0% 3.7% 3.6% 5.5% 5% 6% 11.5% 4.4% 6.6% 5% 6%
Hetzelfde gebleven 62.8% 0% 0% 57% 58.9% 62.8% 65% 60.7% 55.2% 63.1% 62.9% 65.1% 60.5%
Meer 23% 0% 0% 33.1% E 28.8% E 23% 24.6% 21.6% 12.9% 20.7% 26.7% 20.7% 25.5%
Geen mening 8.7% 0% 0% 6.2% 8.8% 8.7% 5.4% 11.7% A 20.4% C 11.8% C 3.9% 9.2% 8.1%
In welke mate ervaart u elk van onderstaande zaken minder of meer tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis?
De mate waarin u geneigd bent om uw medewerking te verlenen aan wetenschappelijk onderzoek (bevragingen, experimentele testen, …)
Minder 7.4% 0% 0% 6.3% 5.6% 7.4% 5.3% 9.3% A 11.5% 7.7% 6.6% 7.8% 6.9%
Hetzelfde gebleven 63.3% 0% 0% 62.2% 65.4% 63.3% 65.7% 61% 67.1% 60.4% 66.9% 62.5% 64.1%
Meer 23.6% 0% 0% 27.9% 23.1% 23.6% 26.7% 20.8% 7.9% 23.7% 24.4% 23.4% 23.9%
Geen mening 5.8% 0% 0% 3.7% 5.8% 5.8% 2.3% 9.0% A 13.4% C 8.2% C 2.1% 6.3% 5.2%
Ik vind dat wetenschappers tijdens de coronacrisis…?
Helemaal niet professioneel zijn overgekomen 8.6% 0% 0% 4.8% 5.8% 8.6% C 8.5% 8.7% 24.0% C 9.7% 6.3% 8% 9.2%
Eerder niet professioneel zijn overgekomen 22.4% 0% 0% 20.1% 21.5% 22.4% 22.5% 22.3% 25.4% 26.5% C 16.9% 22.6% 22.2%
Eerder wel professioneel zijn overgekomen 55.9% 0% 0% 59.7% 58.9% 55.9% 52.9% 58.8% 40% 52.7% 61% 55.8% 56.1%
Heel erg professioneel zijn overgekomen 13.1% 0% 0% 15.3% 13.7% 13.1% 16.1% B 10.2% 10.6% 11% 15.8% 13.6% 12.5%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik vind dat wetenschappers begrijpelijk en eenduidig communiceerden tijdens de coronacrisis
Helemaal niet akkoord 6.5% 0% 0% 6.8% D 3.5% 6.5% D 6.3% 6.7% 9.3% 6.9% 5.7% 6.4% 6.5%
Eerder niet akkoord 16% 0% 0% 20.5% 17.9% 16% 12.7% 19.1% A 2.6% 15.1% 17.8% 15.9% 16%
Neutraal 24.4% 0% 0% 21.1% 23.5% 24.4% 28.1% B 21% 41.9% 25.9% 21.5% 20.9% 28.1% A
Eerder wel akkoord 38.4% 0% 0% 36.6% 38.4% 38.4% 39.5% 37.4% 34.1% 36.8% 40.7% 40.4% 36.4%
Helemaal akkoord 11.1% 0% 0% 13.3% 13.8% 11.1% 11.1% 11.2% 8.5% 10.1% 12.6% 11.7% 10.5%
Geen mening 3.6% 0% 0% 1.8% 2.8% 3.6% 2.4% 4.7% 3.6% 5.1% C 1.6% 4.6% 2.6%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik kon me vinden in de aanbevelingen van de wetenschappers
Helemaal niet akkoord 3.6% 0% 0% 2.2% 1.7% 3.6% 3.3% 3.8% 4.4% 4.2% 2.7% 3.8% 3.4%
Eerder niet akkoord 10.5% 0% 0% 8.1% 8.6% 10.5% 10.7% 10.4% 9.9% 11.5% 9.2% 11.5% 9.5%
Neutraal 20.6% 0% 0% 17.6% 20.6% 20.6% 21.1% 20.1% 20.5% 23.1% 17.2% 16.9% 24.3% A
Eerder wel akkoord 45% 0% 0% 44.9% 43.7% 45% 44% 45.9% 51.9% 42.6% 47.7% 44% 45.9%
Helemaal akkoord 17.5% 0% 0% 25.5% E 22.8% E 17.5% 19.6% 15.5% 9.8% 14.7% 21.6% 19.2% 15.7%
Geen mening 2.9% 0% 0% 1.7% 2.5% 2.9% 1.3% 4.4% A 3.6% 3.9% 1.5% 4.6% B 1.2%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik vond de aanbevelingen van wetenschappers logisch
Helemaal niet akkoord 3.1% 0% 0% 2.7% 2.6% 3.1% 2.9% 3.3% 4.4% 3.6% 2.4% 3.3% 2.9%
Eerder niet akkoord 11.4% 0% 0% 6.8% 8.5% 11.4% C 12.6% 10.3% 8.5% 14.5% C 7.6% 10.2% 12.7%
Neutraal 20.6% 0% 0% 17.2% 17.8% 20.6% 23.3% 18.2% 25.4% 23.2% 17.1% 17.6% 23.8% A
Eerder wel akkoord 42.4% 0% 0% 43.1% 46.4% 42.4% 40% 44.7% 43.4% 37.1% 49.4% B 43.1% 41.8%
Helemaal akkoord 18.6% 0% 0% 28.0% D E 21.7% 18.6% 19.9% 17.4% 14.7% 16.9% 21% 20.6% 16.5%
Geen mening 3.8% 0% 0% 2.3% 3% 3.8% 1.3% 6.1% A 3.6% 4.8% 2.5% 5.3% B 2.3%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik ben meer geneigd om tijdens deze crisis de aanbevelingen van wetenschappers te volgen dan van politici
Helemaal niet akkoord 1.9% 0% 0% 1.7% 2.1% 1.9% 2.7% 1.1% 0% 2.8% 0.8% 1.8% 2%
Eerder niet akkoord 4.4% 0% 0% 3.5% 5.7% 4.4% 3.8% 5% 0% 5.5% 3.3% 5.3% 3.5%
Neutraal 22.2% 0% 0% 16% 18.2% 22.2% C 23.8% 20.8% 30.3% 26.7% C 15.9% 20% 24.5%
Eerder wel akkoord 35.9% 0% 0% 36.2% 37.9% 35.9% 32.2% 39.5% A 35% 35.6% 36.4% 33.4% 38.5%
Helemaal akkoord 31% 0% 0% 40.3% D E 32% 31% 34.7% B 27.4% 16.9% 24.2% 40.6% B 32.6% 29.2%
Geen mening 4.5% 0% 0% 2.3% 4% 4.5% C 2.8% 6.2% A 17.7% C 5.1% 3% 6.8% B 2.2%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik vind dat wetenschappers te veel de bovenhand hebben genomen tijdens deze hele coronacrisis
Helemaal niet akkoord 11.7% 0% 0% 18.2% D E 13.1% 11.7% 14% 9.6% 0% 9.5% 15.3% B 13.8% 9.6%
Eerder niet akkoord 34% 0% 0% 43.8% D E 35.5% 34% 30.5% 37.3% 29.7% 30.1% 39.4% B 33.4% 34.6%
Neutraal 23.3% 0% 0% 18.8% 21.3% 23.3% 24.4% 22.3% 34.6% 25.1% 20.3% 22.4% 24.3%
Eerder wel akkoord 17.2% 0% 0% 10.2% 17.9% C 17.2% C 18.5% 16% 12% 18.5% 15.7% 16.6% 17.8%
Helemaal akkoord 9.3% 0% 0% 6.2% 8.4% 9.3% 10.3% 8.3% 20% 10.1% 7.6% 8% 10.6%
Geen mening 4.5% 0% 0% 2.7% 3.7% 4.5% 2.3% 6.6% A 3.6% 6.8% C 1.6% 5.7% 3.3%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik vind dat de media niet kritisch genoeg stonden t.a.v. de wetenschappers
Helemaal niet akkoord 8.7% 0% 0% 10.3% 8.6% 8.7% 9.5% 7.9% 2.6% 8.2% 9.7% 10.1% 7.2%
Eerder niet akkoord 27.8% 0% 0% 32.8% 30.2% 27.8% 27.1% 28.5% 5.7% 24.8% 33.1% B 27.8% 27.8%
Neutraal 32% 0% 0% 27.9% 29.6% 32% 36.1% B 28.1% 48% 33.1% 29.7% 29% 35%
Eerder wel akkoord 14.8% 0% 0% 16.9% 17.4% 14.8% 14.1% 15.5% 16.5% 15.9% 13.3% 14.7% 15%
Helemaal akkoord 9.7% 0% 0% 8.5% 9.1% 9.7% 9.7% 9.6% 20% 8.6% 10.5% 9.8% 9.5%
Geen mening 7% 0% 0% 3.6% 5.2% 7.0% C 3.5% 10.4% A 7.2% 9.5% C 3.8% 8.5% 5.5%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik vind dat de wetenschappers voldoende overlegden op internationaal vlak
Helemaal niet akkoord 5.8% 0% 0% 9.5% D E 4.7% 5.8% 7.2% 4.5% 4.4% 5.8% 6% 5.4% 6.2%
Eerder niet akkoord 18.1% 0% 0% 23.2% E 21.6% 18.1% 16.2% 19.9% 12.9% 18.6% 17.7% 17.4% 18.8%
Neutraal 25.8% 0% 0% 31.3% E 27.3% 25.8% 25.7% 25.9% 33.3% 27.6% 23.1% 23.2% 28.5%
Eerder wel akkoord 31% 0% 0% 20.2% 28.2% C 31.0% C 32.9% 29.2% 38.7% 28.5% 33.8% 32.7% 29.2%
Helemaal akkoord 9.1% 0% 0% 9.5% 7.7% 9.1% 10.4% 7.9% 3.6% 8.3% 10.4% 9.4% 8.8%
Geen mening 10.2% 0% 0% 6.3% 10.5% C 10.2% C 7.6% 12.7% A 7.2% 11.3% 9% 11.9% 8.5%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik vind dat wetenschappers begrijpelijk en eenduidig communiceerden tijdens de coronacrisis
Niet akkoord 22.4% 0% 0% 27.3% D 21.4% 22.4% 18.9% 25.7% A 11.9% 22% 23.6% 22.4% 22.5%
Neutraal 24.4% 0% 0% 21.1% 23.5% 24.4% 28.1% B 21% 41.9% 25.9% 21.5% 20.9% 28.1% A
Akkoord 49.5% 0% 0% 49.8% 52.2% 49.5% 50.6% 48.5% 42.6% 46.9% 53.3% 52.1% 46.9%
Geen mening 3.6% 0% 0% 1.8% 2.8% 3.6% 2.4% 4.7% 3.6% 5.1% C 1.6% 4.6% 2.6%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik kon me vinden in de aanbevelingen van de wetenschappers
Niet akkoord 14.1% 0% 0% 10.3% 10.4% 14.1% 14% 14.2% 14.2% 15.7% 12% 15.3% 12.9%
Neutraal 20.6% 0% 0% 17.6% 20.6% 20.6% 21.1% 20.1% 20.5% 23.1% 17.2% 16.9% 24.3% A
Akkoord 62.4% 0% 0% 70.4% E 66.5% 62.4% 63.6% 61.4% 61.7% 57.2% 69.3% B 63.2% 61.6%
Geen mening 2.9% 0% 0% 1.7% 2.5% 2.9% 1.3% 4.4% A 3.6% 3.9% 1.5% 4.6% B 1.2%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik vond de aanbevelingen van wetenschappers logisch
Niet akkoord 14.5% 0% 0% 9.4% 11.1% 14.5% C 15.5% 13.6% 12.9% 18.0% C 10% 13.5% 15.6%
Neutraal 20.6% 0% 0% 17.2% 17.8% 20.6% 23.3% 18.2% 25.4% 23.2% 17.1% 17.6% 23.8% A
Akkoord 61% 0% 0% 71.0% E 68.1% E 61% 59.9% 62% 58.1% 54% 70.5% B 63.7% 58.3%
Geen mening 3.8% 0% 0% 2.3% 3% 3.8% 1.3% 6.1% A 3.6% 4.8% 2.5% 5.3% B 2.3%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik ben meer geneigd om tijdens deze crisis de aanbevelingen van wetenschappers te volgen dan van politici
Niet akkoord 6.3% 0% 0% 5.2% 7.8% 6.3% 6.6% 6.1% 0% 8.3% C 4.1% 7.1% 5.5%
Neutraal 22.2% 0% 0% 16% 18.2% 22.2% C 23.8% 20.8% 30.3% 26.7% C 15.9% 20% 24.5%
Akkoord 66.9% 0% 0% 76.5% D E 70% 66.9% 66.9% 66.9% 51.9% 59.9% 76.9% B 66.1% 67.7%
Geen mening 4.5% 0% 0% 2.3% 4% 4.5% C 2.8% 6.2% A 17.7% C 5.1% 3% 6.8% B 2.2%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik vind dat wetenschappers te veel de bovenhand hebben genomen tijdens deze hele coronacrisis
Niet akkoord 45.7% 0% 0% 62.1% D E 48.6% 45.7% 44.5% 46.8% 29.7% 39.5% 54.7% B 47.2% 44.1%
Neutraal 23.3% 0% 0% 18.8% 21.3% 23.3% 24.4% 22.3% 34.6% 25.1% 20.3% 22.4% 24.3%
Akkoord 26.5% 0% 0% 16.4% 26.3% C 26.5% C 28.8% 24.3% 32.1% 28.6% 23.4% 24.6% 28.3%
Geen mening 4.5% 0% 0% 2.7% 3.7% 4.5% 2.3% 6.6% A 3.6% 6.8% C 1.6% 5.7% 3.3%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik vind dat de media niet kritisch genoeg stonden t.a.v. de wetenschappers
Niet akkoord 36.5% 0% 0% 43.1% E 38.7% 36.5% 36.6% 36.4% 8.3% 32.9% 42.7% A B 37.9% 35%
Neutraal 32% 0% 0% 27.9% 29.6% 32% 36.1% B 28.1% 48% 33.1% 29.7% 29% 35%
Akkoord 24.5% 0% 0% 25.4% 26.6% 24.5% 23.8% 25.2% 36.5% 24.5% 23.8% 24.6% 24.5%
Geen mening 7% 0% 0% 3.6% 5.2% 7.0% C 3.5% 10.4% A 7.2% 9.5% C 3.8% 8.5% 5.5%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik vind dat de wetenschappers voldoende overlegden op internationaal vlak
Niet akkoord 23.9% 0% 0% 32.7% D E 26.4% 23.9% 23.4% 24.4% 17.2% 24.4% 23.7% 22.8% 25%
Neutraal 25.8% 0% 0% 31.3% E 27.3% 25.8% 25.7% 25.9% 33.3% 27.6% 23.1% 23.2% 28.5%
Akkoord 40.1% 0% 0% 29.7% 35.9% C 40.1% C 43.3% 37.1% 42.3% 36.8% 44.2% 42.1% 38%
Geen mening 10.2% 0% 0% 6.3% 10.5% C 10.2% C 7.6% 12.7% A 7.2% 11.3% 9% 11.9% 8.5%

WETENSCHAPSPROFIEL

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021
 • Geslacht
 • Diploma
 • Onderwijsfase kind(eren)
Vragen Antwoorden Totaal
715
2018
(A) 715
2019
(B) 928
2020
(C) 907
2021
(D) 781
2022
(E) 715
Man
(A) 346
Vrouw
(B) 369
Hoogstens lager middelbaar
(A) 17
Hoger middelbaar
(B) 397
Hoger onderwijs
(C) 301
Ouders basisonderwijs
(A) 360
Ouders secundair onderwijs
(B) 355
Bent u beroepsmatig actief in de domeinen wetenschap of onderzoek?
Vraagfilter: Niet indien werkend in onderwijs
Ja 6.6% 10.8% 11.6% C E 6.6% 8.5% 6.6% 6.7% 6.4% 3.9% 2.7% 13.2% B 8.4% 4.8%
Neen, maar ik heb in het verleden in (één van) deze domeinen gewerkt 10% 7.4% 8.4% 8.3% 9.4% 10% 9.6% 10.3% 12.4% 9.8% 10.1% 7.9% 12.1%
Neen, en ik heb in het verleden nooit in (één van) deze domeinen gewerkt 83.4% 81.8% 80% 85.1% 82.2% 83.4% 83.6% 83.2% 83.7% 87.5% C 76.7% 83.7% 83.1%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Ja 16.6% 18.2% 20% 14.9% 17.8% 16.6% 16.4% 16.8% 16.3% 12.5% 23.3% B 16.3% 16.9%
Neen 83.4% 81.8% 80% 85.1% 82.2% 83.4% 83.6% 83.2% 83.7% 87.5% C 76.7% 83.7% 83.1%
Kent u zelf persoonlijk mensen die beroepsmatig actief zijn in de domeinen wetenschap of onderzoek?
Meerdere antwoorden mogelijk.
Ja, personen binnen mijn gezin 4.6% 5.9% 6.2% 5.3% 3.9% 4.6% 5.2% 4.1% 7.2% 2.7% 7.1% B 5.1% 4.2%
Ja, personen binnen mijn familie (buiten mijn gezin) 11.8% 14.6% 16.4% 13.8% 14.1% 11.8% 11.5% 12.1% 21.8% 9.2% 14.7% 11.7% 11.9%
Ja, personen in mijn vriendenkring 17.8% 23.5% 22.3% 20.7% 21.8% 17.8% 19.8% 15.9% 21.2% 10.1% 27.7% B 15.7% 19.9%
Ja, personen in mijn kennissenkring (buiten mijn vriendenkring) 15.9% 21.3% 20.8% 17.4% 18.4% 15.9% 18.6% 13.3% 3.6% 10.5% 23.6% B 15.1% 16.7%
Neen, ik ken persoonlijk niemand die in deze domeinen een beroep uitoefent 57.7% 49.9% 48.4% 51.5% 53.7% 57.7% A B 53.6% 61.5% A 56% 70.1% C 41.5% 59.7% 55.6%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Kent u zelf persoonlijk mensen die beroepsmatig actief zijn in de domeinen wetenschap of onderzoek?
Ja 42.3% 50.1% E 51.6% E 48.5% 46.3% 42.3% 46.4% B 38.5% 44% 29.9% 58.5% B 40.3% 44.4%
Neen 57.7% 49.9% 48.4% 51.5% 53.7% 57.7% A B 53.6% 61.5% A 56% 70.1% C 41.5% 59.7% 55.6%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een wetenschapscentrum bezoeken (vb. Technopolis, wetenschapsmuseum, volkssterrenwacht,…)
Méér dan 1 keer per maand 0.9% 0.6% 0.5% 1.1% 0.4% 0.9% 1.3% 0.6% 5.3% B 0.3% 1.5% 1.4% 0.5%
(Ongeveer) 1 keer per maand 2.1% 1.1% 1% 1.4% 2.9% B 2.1% 1.8% 2.3% 7.2% 2.6% 1.1% 2.4% 1.7%
Enkele keren per jaar 14.7% 11.7% 12.1% 11% 11.9% 14.7% 14.7% 14.7% 13.6% 13.1% 16.8% 14.3% 15.1%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 30.5% 32.3% 33.1% 32.8% 31.1% 30.5% 31.5% 29.5% 7.7% 28.2% 34.7% 33.3% 27.5%
Minder dan 1 keer per jaar 35.5% 36.6% 36.8% 37.6% 31.2% 35.5% 38.8% 32.3% 17.8% 33.9% 38.5% 33.4% 37.6%
Nooit 16.4% 17.8% 16.6% 16.1% 22.4% B C E 16.4% 11.8% 20.6% A 48.5% B C 21.8% C 7.5% 15.2% 17.6%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een geschiedkundig museum bezoeken
Méér dan 1 keer per maand 0.9% 0.4% 0.5% 1.1% 1.2% 0.9% 1.3% 0.5% 0% 0.9% 0.9% 1.3% 0.5%
(Ongeveer) 1 keer per maand 1.8% 1.3% 2.1% 2% 2.3% 1.8% 1.9% 1.7% 0% 1.9% 1.8% 2% 1.6%
Enkele keren per jaar 16.7% 19.6% 17% 15.1% 17.3% 16.7% 17.7% 15.8% 22.4% 14.8% 18.9% 13.5% 19.9% A
(Ongeveer) 1 keer per jaar 24.9% 26.1% 29.7% 26.8% 25% 24.9% 28% 22% 16.6% 21.1% 30.4% B 26.1% 23.7%
Minder dan 1 keer per jaar 32.7% 31.9% 32.5% 35.6% 30% 32.7% 33.5% 31.8% 16.9% 32.1% 34.2% 33.8% 31.4%
Nooit 23.1% 20.7% 18.2% 19.5% 24.1% B 23.1% 17.6% 28.2% A 44.1% C 29.2% C 13.8% 23.3% 22.9%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een kunstmuseum bezoeken
Méér dan 1 keer per maand 0.4% 0.5% 0.6% 1.4% 0.9% 0.4% 0.6% 0.3% 0% 0.1% 0.9% 0.6% 0.3%
(Ongeveer) 1 keer per maand 1.7% 1.4% 2.3% 2% 3.5% 1.7% 1.9% 1.5% 3.6% 1% 2.5% 2.1% 1.3%
Enkele keren per jaar 17.9% 18.2% 17.2% 16.1% 14.9% 17.9% 17.9% 18% 10.2% 15.5% 21.6% 16.1% 19.8%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 19.9% 21% 23% 20.5% 22.8% 19.9% 19.8% 20.1% 23.5% 16.5% 24.3% B 19% 20.9%
Minder dan 1 keer per jaar 30.6% 31.6% 30.7% 33.6% D 26.1% 30.6% 33.8% 27.6% 9.3% 32.2% 29.5% 33.1% 28%
Nooit 29.4% 27.2% 26.3% 26.3% 31.9% 29.4% 26% 32.6% 53.4% C 34.6% C 21.2% 29.1% 29.7%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een dierentuin bezoeken
Méér dan 1 keer per maand 1% 0.5% 1.7% 1.6% 1.4% 1% 1% 1.1% 3.6% 0.5% 1.6% 1.5% 0.6%
(Ongeveer) 1 keer per maand 5.2% 3.2% 4.1% 3.1% 3.2% 5.2% 5.6% 4.9% 7.9% 5.2% 5.1% 7.5% B 2.9%
Enkele keren per jaar 23.8% 25.5% 22.9% 24.4% 23.4% 23.8% 24.2% 23.5% 29.7% 24.6% 22.5% 31.8% B 15.8%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 32.6% 33.7% 36.1% 32% 32.7% 32.6% 33.2% 32% 24.1% 30.9% 35.4% 35.2% 30%
Minder dan 1 keer per jaar 31.2% 29.5% 28.5% 31.2% 30.8% 31.2% 31.6% 30.8% 28.4% 31% 31.5% 20.3% 42.3% A
Nooit 6.1% 7.6% 6.7% 7.7% 8.6% 6.1% 4.4% 7.7% 6.2% 7.8% 3.8% 3.7% 8.6% A
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een plantentuin bezoeken
Méér dan 1 keer per maand 0.9% 0.3% 0.7% 1.2% 0.5% 0.9% 1.2% 0.7% 0% 0.6% 1.5% 1% 0.9%
(Ongeveer) 1 keer per maand 2.4% 1.3% 2% 1.2% 2.7% 2.4% 0.8% 3.9% A 12.6% C 2.8% 1.2% 3.1% 1.7%
Enkele keren per jaar 15% 13.2% 10.6% 14.8% 13.9% 15% 14.3% 15.6% 24.2% 14.9% 14.5% 13.3% 16.6%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 23.3% 25% 23% 23.6% 21.9% 23.3% 27.3% B 19.6% 3.6% 21.9% 26.3% 23.4% 23.2%
Minder dan 1 keer per jaar 34.9% 33.6% 37.7% 36.6% 33.1% 34.9% 36.5% 33.5% 24.8% 31.9% 39.5% 38.5% B 31.3%
Nooit 23.5% 26.5% 26% 22.6% 27.9% 23.5% 19.9% 26.8% A 34.8% 27.8% C 17.1% 20.7% 26.3%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Naar evenementen over wetenschap of technologie gaan
Méér dan 1 keer per maand 0.7% 0.1% 0.4% 0.9% 0.3% 0.7% 0.8% 0.7% 0% 0.5% 1.1% 1.1% 0.4%
(Ongeveer) 1 keer per maand 1.4% 0.9% 1.9% 1.3% 2.4% 1.4% 1.4% 1.5% 11.1% B C 1.5% 0.9% 2.2% 0.6%
Enkele keren per jaar 12.9% 11% 12.4% 11.5% 11.6% 12.9% 14.1% 11.8% 11.5% 10.5% 16.1% 11% 14.8%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 22.6% 22.9% 22.2% 18.5% 19.8% 22.6% 25.3% 20.1% 12% 22.1% 23.8% 22.6% 22.5%
Minder dan 1 keer per jaar 35.7% 32.9% 32.7% 37.5% 33.4% 35.7% 38.1% 33.4% 16.9% 33.4% 39.7% 36.2% 35.1%
Nooit 26.6% 32.2% 30.4% 30.4% 32.5% 26.6% 20.2% 32.7% A 48.5% C 32.0% C 18.4% 26.8% 26.5%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Cursussen of workshops volgen over wetenschap of technologie
Méér dan 1 keer per maand 1.4% 1.8% 1.2% 1.3% 1.8% 1.4% 2.3% B 0.5% 0% 1% 2% 1.4% 1.4%
(Ongeveer) 1 keer per maand 2% 2.2% 3.4% 2.1% 3.3% 2% 2.4% 1.6% 4.9% 1.4% 2.6% 1.1% 2.9%
Enkele keren per jaar 9.4% 6.9% 9% 7.3% 9.6% 9.4% 11.4% 7.6% 14.2% 6.7% 12.7% B 10.1% 8.7%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 10.8% 8.5% 9.8% 10.8% 10.9% 10.8% 13.3% B 8.5% 20% 8.1% 13.9% B 9.5% 12.1%
Minder dan 1 keer per jaar 18.9% 20.3% 17.7% 19.5% 16.8% 18.9% 18.3% 19.4% 17% 15.9% 22.9% 19.8% 17.9%
Nooit 57.5% 60.3% 58.9% 59.1% 57.6% 57.5% 52.2% 62.4% A 43.9% 66.8% C 46% 58% 57%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Programma’s over wetenschap of technologie bekijken op TV
Méér dan 1 keer per maand 14.3% 21.7% E 18.6% 17.8% 18% 14.3% 19.0% B 9.9% 7.2% 14.4% 14.5% 14% 14.5%
(Ongeveer) 1 keer per maand 18.6% 17% 21.8% 23.0% A 20.8% 18.6% 22.0% B 15.5% 20.8% 16.5% 21.3% 18.6% 18.7%
Enkele keren per jaar 34.8% 32.9% 33.3% 32.5% 27.4% 34.8% D 31.8% 37.6% 21.2% 32.6% 38.5% 36% 33.7%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 9.6% 9.9% 7.1% 8.5% 10.7% 9.6% 8.9% 10.2% 7.9% 10.5% 8.4% 9.9% 9.2%
Minder dan 1 keer per jaar 9.7% 8.7% 8.2% 7.4% 7.5% 9.7% 6.5% 12.7% A 26.8% B 9% 9.7% 8.5% 11%
Nooit 13% 10% 11% 10.8% 15.6% A C 13% 11.8% 14.1% 16.1% 16.9% C 7.6% 13% 12.9%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Programma’s of video’s over wetenschap of technologie bekijken op internet
Méér dan 1 keer per maand 9.1% 9.6% 11.6% 9% 10.9% 9.1% 12.7% B 5.7% 18.5% 5.8% 12.9% B 9% 9.2%
(Ongeveer) 1 keer per maand 13% 12.1% 12.9% 17% 15.3% 13% 16.2% B 10.1% 4.9% 14.2% 12% 15% 11%
Enkele keren per jaar 31.2% 24.1% 29.5% D 25.4% 21.5% 31.2% A D 34.4% 28.3% 19.1% 30.9% 32.4% 32.2% 30.2%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 11.1% 12.3% 10.7% 10.5% 11.2% 11.1% 9.4% 12.7% 11.2% 10.2% 12.3% 9.9% 12.4%
Minder dan 1 keer per jaar 13.1% 14.5% 11.4% 14.7% 12.4% 13.1% 10.6% 15.5% 16.4% 11.8% 14.7% 11.6% 14.7%
Nooit 22.4% 27.5% 23.9% 23.3% 28.7% 22.4% 16.7% 27.6% A 29.8% 27.1% C 15.7% 22.3% 22.4%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Gespecialiseerde websites raadplegen over wetenschap of technologie
Méér dan 1 keer per maand 8.1% 9.3% 9.5% 9.7% 8.3% 8.1% 10.5% B 5.8% 12.3% 6.1% 10.5% 6.4% 9.8%
(Ongeveer) 1 keer per maand 10.2% 11.1% 11.3% 11.7% 10.6% 10.2% 12.5% B 7.9% 3.6% 7.7% 13.8% B 11.7% 8.5%
Enkele keren per jaar 27.3% 20.9% 21.7% 23.9% 24% 27.3% A 31.2% B 23.7% 28.1% 26.4% 28.5% 27.7% 27%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 12.2% 13.3% 12.1% 10.7% 11.5% 12.2% 11.2% 13.1% 14.9% 11.6% 12.8% 11.5% 12.8%
Minder dan 1 keer per jaar 13.9% 16.8% 15.6% 15.2% 14.5% 13.9% 11.4% 16.3% 4.9% 14.2% 14.1% 13.9% 13.9%
Nooit 28.3% 28.5% 29.9% 28.8% 31.1% 28.3% 23.1% 33.2% A 36.2% 34.0% C 20.4% 28.7% 27.9%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Gespecialiseerde tijdschriften over wetenschap of technologie lezen (vb. EOS, National Geographic,…)
Méér dan 1 keer per maand 4.2% 5.7% 3.5% 4.4% 4.7% 4.2% 5.5% 3% 4.4% 2.8% 6.1% 3.5% 4.9%
(Ongeveer) 1 keer per maand 6.5% 8% 8.8% 9.8% 6.7% 6.5% 6.6% 6.3% 7.9% 6.4% 6.5% 4.8% 8.1%
Enkele keren per jaar 17.5% 22.4% 21.9% 20.2% 18.2% 17.5% 21.0% B 14.2% 19.1% 14.9% 20.7% 20.1% 14.8%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 12.6% 13.5% 13.4% 11.5% 10.7% 12.6% 14.4% 10.8% 4.9% 10.6% 15.6% 12.1% 13%
Minder dan 1 keer per jaar 20.8% 16.3% 18.4% 18.2% 17% 20.8% 18.3% 23.2% 23.2% 21.5% 19.8% 20.4% 21.3%
Nooit 38.5% 34% 34% 35.9% 42.8% A B C 38.5% 34.2% 42.5% A 40.5% 43.9% C 31.3% 39.1% 37.8%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Vakliteratuur lezen (geschreven voor en door wetenschappers)
Méér dan 1 keer per maand 3.9% 6.4% 3.8% 4.6% 5.4% 3.9% 4.6% 3.2% 3.6% 2% 6.3% B 4% 3.7%
(Ongeveer) 1 keer per maand 6.9% 6.1% 7.6% 6.4% 7% 6.9% 7.1% 6.8% 3.6% 6.1% 8.3% 6.7% 7.2%
Enkele keren per jaar 17.1% 14.7% 18% 17.1% 15.5% 17.1% 17.9% 16.3% 18.2% 14.1% 20.9% 17.8% 16.4%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 11.6% 12.5% 12.6% 12.6% 12% 11.6% 14.7% B 8.8% 12.3% 12.2% 10.9% 9.1% 14.2% A
Minder dan 1 keer per jaar 18.1% 16.9% 16.2% 17.1% 15.9% 18.1% 18.7% 17.6% 18.3% 16.7% 20% 19.5% 16.7%
Nooit 42.4% 43.4% 41.7% 42.2% 44.2% 42.4% 37.1% 47.3% A 44.1% 49.0% C 33.6% 43% 41.8%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Een wetenschapscentrum bezoeken (vb. Technopolis, wetenschapsmuseum, volkssterrenwacht,ï
Minstens maandelijks 3% 1.7% 1.5% 2.5% 3.3% 3% 3.1% 2.9% 12.5% 3% 2.6% 3.8% 2.2%
Minstens jaarlijks 45.2% 43.9% 45.2% 43.8% 43.1% 45.2% 46.2% 44.2% 21.3% 41.3% 51.5% A B 47.6% 42.6%
Minder dan jaarlijks 35.5% 36.6% 36.8% 37.6% 31.2% 35.5% 38.8% 32.3% 17.8% 33.9% 38.5% 33.4% 37.6%
Nooit 16.4% 17.8% 16.6% 16.1% 22.4% B C E 16.4% 11.8% 20.6% A 48.5% B C 21.8% C 7.5% 15.2% 17.6%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Een geschiedkundig museum bezoeken
Minstens maandelijks 2.7% 1.8% 2.6% 3.1% 3.5% 2.7% 3.2% 2.2% 0% 2.8% 2.7% 3.2% 2.1%
Minstens jaarlijks 41.6% 45.7% 46.7% 41.8% 42.3% 41.6% 45.7% B 37.8% 39% 35.9% 49.3% B 39.6% 43.6%
Minder dan jaarlijks 32.7% 31.9% 32.5% 35.6% 30% 32.7% 33.5% 31.8% 16.9% 32.1% 34.2% 33.8% 31.4%
Nooit 23.1% 20.7% 18.2% 19.5% 24.1% B 23.1% 17.6% 28.2% A 44.1% C 29.2% C 13.8% 23.3% 22.9%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Een kunstmuseum bezoeken
Minstens maandelijks 2.1% 1.9% 2.9% 3.4% 4.3% 2.1% 2.5% 1.8% 3.6% 1.2% 3.4% 2.7% 1.6%
Minstens jaarlijks 37.9% 39.3% 40.2% 36.6% 37.7% 37.9% 37.7% 38% 33.7% 32% 45.9% B 35.1% 40.7%
Minder dan jaarlijks 30.6% 31.6% 30.7% 33.6% D 26.1% 30.6% 33.8% 27.6% 9.3% 32.2% 29.5% 33.1% 28%
Nooit 29.4% 27.2% 26.3% 26.3% 31.9% 29.4% 26% 32.6% 53.4% C 34.6% C 21.2% 29.1% 29.7%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Een dierentuin bezoeken
Minstens maandelijks 6.3% 3.7% 5.7% 4.7% 4.6% 6.3% 6.6% 6% 11.5% 5.7% 6.7% 9.0% B 3.5%
Minstens jaarlijks 56.5% 59.2% 59.1% 56.4% 56% 56.5% 57.5% 55.5% 53.8% 55.5% 57.9% 67.0% B 45.7%
Minder dan jaarlijks 31.2% 29.5% 28.5% 31.2% 30.8% 31.2% 31.6% 30.8% 28.4% 31% 31.5% 20.3% 42.3% A
Nooit 6.1% 7.6% 6.7% 7.7% 8.6% 6.1% 4.4% 7.7% 6.2% 7.8% 3.8% 3.7% 8.6% A
Gehercodeerd naar 4 cat.
Een plantentuin bezoeken
Minstens maandelijks 3.3% 1.7% 2.7% 2.4% 3.2% 3.3% 2% 4.6% A 12.6% 3.4% 2.7% 4.1% 2.6%
Minstens jaarlijks 38.3% 38.2% 33.6% 38.4% 35.8% 38.3% 41.6% 35.1% 27.8% 36.8% 40.8% 36.7% 39.8%
Minder dan jaarlijks 34.9% 33.6% 37.7% 36.6% 33.1% 34.9% 36.5% 33.5% 24.8% 31.9% 39.5% 38.5% B 31.3%
Nooit 23.5% 26.5% 26% 22.6% 27.9% 23.5% 19.9% 26.8% A 34.8% 27.8% C 17.1% 20.7% 26.3%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Naar evenementen over wetenschap of technologie gaan
Minstens maandelijks 2.2% 1% 2.3% 2.1% 2.7% 2.2% 2.3% 2.1% 11.1% B 2% 2% 3.3% B 1%
Minstens jaarlijks 35.5% 33.9% 34.6% 30% 31.4% 35.5% 39.4% B 31.8% 23.5% 32.6% 39.9% 33.7% 37.3%
Minder dan jaarlijks 35.7% 32.9% 32.7% 37.5% 33.4% 35.7% 38.1% 33.4% 16.9% 33.4% 39.7% 36.2% 35.1%
Nooit 26.6% 32.2% 30.4% 30.4% 32.5% 26.6% 20.2% 32.7% A 48.5% C 32.0% C 18.4% 26.8% 26.5%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Cursussen of workshops volgen over wetenschap of technologie
Minstens maandelijks 3.4% 3.9% 4.6% 3.4% 5.1% 3.4% 4.7% 2.1% 4.9% 2.4% 4.6% 2.6% 4.3%
Minstens jaarlijks 20.2% 15.4% 18.8% 18.1% 20.5% 20.2% 24.7% B 16% 34.1% 14.8% 26.5% B 19.6% 20.8%
Minder dan jaarlijks 18.9% 20.3% 17.7% 19.5% 16.8% 18.9% 18.3% 19.4% 17% 15.9% 22.9% 19.8% 17.9%
Nooit 57.5% 60.3% 58.9% 59.1% 57.6% 57.5% 52.2% 62.4% A 43.9% 66.8% C 46% 58% 57%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Programmaï over wetenschap of technologie bekijken op TV
Minstens maandelijks 32.9% 38.6% 40.4% E 40.8% E 38.8% 32.9% 41.0% B 25.4% 28% 30.9% 35.8% 32.6% 33.2%
Minstens jaarlijks 44.4% 42.7% 40.4% 41% 38.1% 44.4% 40.7% 47.8% 29.2% 43.2% 46.9% 45.9% 42.9%
Minder dan jaarlijks 9.7% 8.7% 8.2% 7.4% 7.5% 9.7% 6.5% 12.7% A 26.8% B 9% 9.7% 8.5% 11%
Nooit 13% 10% 11% 10.8% 15.6% A C 13% 11.8% 14.1% 16.1% 16.9% C 7.6% 13% 12.9%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Programmaï of videoï over wetenschap of technologie bekijken op internet
Minstens maandelijks 22.1% 21.7% 24.5% 26% 26.2% 22.1% 28.9% B 15.8% 23.4% 20% 24.9% 24% 20.3%
Minstens jaarlijks 42.4% 36.4% 40.2% D 36% 32.7% 42.4% D 43.8% 41% 30.3% 41.1% 44.7% 42.1% 42.6%
Minder dan jaarlijks 13.1% 14.5% 11.4% 14.7% 12.4% 13.1% 10.6% 15.5% 16.4% 11.8% 14.7% 11.6% 14.7%
Nooit 22.4% 27.5% 23.9% 23.3% 28.7% 22.4% 16.7% 27.6% A 29.8% 27.1% C 15.7% 22.3% 22.4%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Gespecialiseerde websites raadplegen over wetenschap of technologie
Minstens maandelijks 18.2% 20.4% 20.7% 21.5% 18.9% 18.2% 23.0% B 13.7% 15.9% 13.8% 24.3% B 18.1% 18.3%
Minstens jaarlijks 39.5% 34.3% 33.8% 34.6% 35.5% 39.5% 42.5% 36.8% 43% 38.1% 41.3% 39.2% 39.9%
Minder dan jaarlijks 13.9% 16.8% 15.6% 15.2% 14.5% 13.9% 11.4% 16.3% 4.9% 14.2% 14.1% 13.9% 13.9%
Nooit 28.3% 28.5% 29.9% 28.8% 31.1% 28.3% 23.1% 33.2% A 36.2% 34.0% C 20.4% 28.7% 27.9%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Gespecialiseerde tijdschriften over wetenschap of technologie lezen (vb. EOS, National Geographic,ï
Minstens maandelijks 10.7% 13.7% 12.3% 14.2% 11.4% 10.7% 12.1% 9.3% 12.3% 9.2% 12.5% 8.3% 13.0% A
Minstens jaarlijks 30% 36.0% D 35.3% D 31.8% 28.8% 30% 35.4% B 25% 24% 25.5% 36.3% B 32.2% 27.8%
Minder dan jaarlijks 20.8% 16.3% 18.4% 18.2% 17% 20.8% 18.3% 23.2% 23.2% 21.5% 19.8% 20.4% 21.3%
Nooit 38.5% 34% 34% 35.9% 42.8% A B C 38.5% 34.2% 42.5% A 40.5% 43.9% C 31.3% 39.1% 37.8%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Vakliteratuur lezen (geschreven voor en door wetenschappers)
Minstens maandelijks 10.8% 12.5% 11.5% 11% 12.4% 10.8% 11.6% 10% 7.2% 8% 14.6% B 10.7% 10.9%
Minstens jaarlijks 28.7% 27.1% 30.6% 29.7% 27.5% 28.7% 32.5% B 25.1% 30.5% 26.3% 31.8% 26.9% 30.5%
Minder dan jaarlijks 18.1% 16.9% 16.2% 17.1% 15.9% 18.1% 18.7% 17.6% 18.3% 16.7% 20% 19.5% 16.7%
Nooit 42.4% 43.4% 41.7% 42.2% 44.2% 42.4% 37.1% 47.3% A 44.1% 49.0% C 33.6% 43% 41.8%
Wat zijn voor u de belangrijkste bronnen als het aankomt op informatie over wetenschap en onderzoek?
Top 3 - Eerste plaats. Gesorteerd van hoog naar laag
Gespecialiseerde websites (wetenschappelijke organisaties, fora, blogs, …) 18% 15.2% 16.1% 16.1% 15.2% 18% 21.0% B 15.2% 21.6% 16% 20.4% 19.4% 16.5%
TV-nieuws 17.6% 14.6% 13.7% 12.9% 15.4% 17.6% 14.7% 20.3% A 13.9% 18.7% 16.4% 15% 20.3%
TV-programma’s over wetenschap of technologie 17.7% 22.8% 23.3% 24.5% E 19.1% 17.7% 17.4% 18% 16.5% 19.6% 15.2% 19.1% 16.2%
Gespecialiseerde tijdschriften (vb. EOS, National Geographic, …) 8% 8.1% 7.1% 9.1% 8% 8% 9% 7% 10.3% 6.4% 10% 7.1% 9%
Krant 7.8% 9.7% 9.5% 8.2% 7.2% 7.8% 8.9% 6.7% 0% 6.9% 9.3% 7.8% 7.7%
Vakliteratuur (voor en door wetenschappers) 6.3% 8.7% 7.5% 6.4% 8% 6.3% 5.9% 6.7% 0% 3.4% 10.6% B 6.7% 5.9%
Wikipedia 5.8% 7.2% 6.7% 6.5% 7% 5.8% 5.1% 6.5% 7.2% 5.9% 5.6% 6.6% 5%
Vrienden/familie 2.6% 1.7% 2% 2.7% 1.5% 2.6% 2.3% 2.9% 4.4% 3% 2% 2.2% 3%
Radioprogramma’s over wetenschap of technologie 2.5% 0.9% 2% 2.2% 2.2% 2.5% 3.8% B 1.3% 0% 2.4% 2.8% 2.2% 2.9%
Radionieuws 2.3% 3.4% 3.9% 3.9% 2.5% 2.3% 2.1% 2.6% 0% 2.4% 2.4% 2.6% 2.1%
Algemene tijdschriften 1% 1.8% 1.9% 1.7% 2.5% 1% 1.2% 0.7% 7.2% C 1% 0.6% 0.9% 1%
Geen van bovenstaande 10.4% 5.8% 6.3% 5.9% 11.4% A B C 10.4% A B C 8.8% 11.9% 19.1% C 14.3% C 4.8% 10.4% 10.5%
Aanwezigheid in top 3. Gesorteerd van hoog naar laag
TV-programma's over wetenschap of technologie 46.2% 52.8% 53.4% D E 53.6% D E 46.6% 46.2% 47.7% 44.8% 52% 47.7% 43.9% 45.4% 47%
Gespecialiseerde websites (wetenschappelijke organisaties, fora, blogs,ï 37.3% 34.9% 35.6% 37.1% 35.2% 37.3% 43.0% B 32% 25.9% 34% 42.3% 39.1% 35.5%
TV nieuws 35.3% 36.6% 35.3% 32.6% 33.4% 35.3% 33.3% 37.2% 35.7% 37.5% 32.5% 32.6% 38.1%
Krant 23.2% 29.0% D 28.1% D 24.1% 21.2% 23.2% 24.4% 22% 21% 19.6% 28.0% B 24.2% 22.1%
Gespecialiseerde tijdschriften (vb. EOS, National Geographic,ï 22.6% 30.2% D E 26.2% 28.7% 22.8% 22.6% 21% 24.1% 31.7% 19% 26.9% B 24.4% 20.8%
Wikipedia 21.4% 23.7% 23.4% 21.1% 18.4% 21.4% 21.7% 21.1% 33.3% 22.6% 19.2% 21.9% 20.9%
Vakliteratuur (voor en door wetenschappers) 15.5% 17.9% 15.9% 15.8% 15.8% 15.5% 12.5% 18.3% A 4.4% 11.5% 21.4% B 15% 16.1%
Radio nieuws 11.9% 14.9% 13.7% 13.9% 12.3% 11.9% 12.2% 11.6% 0% 10.5% 14.5% 13% 10.9%
Vrienden/familie 11.2% 10% 11.7% 10.5% 9.8% 11.2% 8.8% 13.4% A 9.3% 9.8% 13.1% 12.6% 9.7%
Radioprogramma's over wetenschap of technologie 8.1% 6.3% 7.4% 8.3% 7.8% 8.1% 9.9% 6.3% 4.4% 7.3% 9.2% 7.6% 8.5%
Algemene tijdschriften 7.2% 12.6% C D E 9.5% 7.2% 7.3% 7.2% 7.5% 6.8% 7.2% 6.1% 8.6% 6.6% 7.8%

STEM

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021
 • Geslacht
 • Diploma
 • Onderwijsfase kind(eren)
Vragen Antwoorden Totaal
715
2018
(A) 715
2019
(B) 928
2020
(C) 907
2021
(D) 781
2022
(E) 715
Man
(A) 346
Vrouw
(B) 369
Hoogstens lager middelbaar
(A) 17
Hoger middelbaar
(B) 397
Hoger onderwijs
(C) 301
Ouders basisonderwijs
(A) 360
Ouders secundair onderwijs
(B) 355
In welke mate bent u vertrouwd met de term ‘STEM’?
Ik heb er nog nooit van gehoord 15.3% 23.7% B C D E 16.3% 15.4% 13.9% 15.3% 17.7% 13.1% 35.6% C 20.4% C 7.6% 20.6% B 9.9%
Ik heb er al van gehoord, maar weet niet wat het inhoudt 28.7% 25.5% 25.6% 23.9% 26.8% 28.7% 24.4% 32.8% A 34.2% 35.1% C 20% 30.4% 27.1%
Ik heb er al van gehoord, en weet wat het inhoudt 55.9% 50.8% 58.1% A 60.8% A 59.3% A 55.9% 57.9% 54.1% 30.2% 44.5% 72.4% A B 49% 63.0% A
Gehercodeerd naar 2 cat.
Heeft u al eens van STEM gehoord?
Nee 15.3% 23.7% B C D E 16.3% 15.4% 13.9% 15.3% 17.7% 13.1% 35.6% C 20.4% C 7.6% 20.6% B 9.9%
Ja 84.7% 76.3% 83.7% A 84.6% A 86.1% A 84.7% A 82.3% 86.9% 64.4% 79.6% 92.4% A B 79.4% 90.1% A
Zou u ooit overwegen om uzelf via een opleiding verder te verdiepen, om te scholen of bij te scholen in een of meerdere van deze STEM-richtingen?
Helemaal niet 18.7% 23.2% 19.8% 18.6% 19.8% 18.7% 17.2% 20% 36.5% 19.3% 16.9% 16.4% 21%
Eerder niet 24.6% 25.3% 26.3% 25.6% 23.3% 24.6% 20.1% 28.9% A 11.2% 23.9% 26.4% 26.7% 22.6%
Neutraal 21.2% 20.4% 18.1% 20.1% 20.3% 21.2% 24.5% B 18.1% 19% 25.1% C 16.3% 20% 22.5%
Eerder wel 22.2% 22.5% 23% 24.1% 22.7% 22.2% 23.8% 20.7% 16.9% 18.9% 26.7% B 24.4% 19.9%
Heel sterk 7.1% 5% 7.2% 6.6% 8.3% 7.1% 9% 5.3% 7.9% 5.2% 9.6% 6.6% 7.6%
Geen mening 6.2% 3.6% 5.6% 4.9% 5.6% 6.2% 5.4% 6.9% 8.5% 7.6% 4.1% 5.9% 6.4%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Zou u ooit overwegen om uzelf via een opleiding verder te verdiepen, om te scholen of bij te scholen met het oog op een beroep waarin een of meerdere van deze STEM-elementen centraal staan?
Niet 43.3% 48.5% 46.1% 44.3% 43.1% 43.3% 37.3% 49.0% A 47.7% 43.2% 43.3% 43.1% 43.5%
Neutraal 21.2% 20.4% 18.1% 20.1% 20.3% 21.2% 24.5% B 18.1% 19% 25.1% C 16.3% 20% 22.5%
Wel 29.3% 27.5% 30.2% 30.7% 31% 29.3% 32.8% B 26% 24.8% 24.1% 36.3% B 31% 27.5%
Geen mening 6.2% 3.6% 5.6% 4.9% 5.6% 6.2% 5.4% 6.9% 8.5% 7.6% 4.1% 5.9% 6.4%
Weet u waar u zelf terecht kan als volwassene voor het volgen van een STEM-opleiding?
Ja 19.1% 13.7% 13.8% 16.9% 17.1% 19.1% B 22.3% B 16.1% 21.8% 17.8% 20.7% 17% 21.2%
Neen 80.9% 86.3% 86.2% E 83.1% 82.9% 80.9% 77.7% 83.9% A 78.2% 82.2% 79.3% 83% 78.8%
STEM kan onze samenleving in positieve zin veranderen
Helemaal niet akkoord 1% 0.6% 0.5% 0.5% 0.7% 1% 0.9% 1% 3.6% 1.2% 0.6% 0.9% 1.1%
Eerder niet akkoord 2% 3.9% 3.3% 1.9% 2.4% 2% 2.1% 2% 0% 2.5% 1.5% 2.7% 1.4%
Neutraal 27.7% 28.3% 26.9% 26.7% 27.5% 27.7% 29.5% 26% 42.8% 31.9% C 21.4% 22% 33.5% A
Eerder wel akkoord 42.9% 48.7% 46.4% 46.3% 44.2% 42.9% 40% 45.7% 27.3% 40.1% 47.6% 43.9% 42%
Helemaal akkoord 19% 13.2% 17.9% 19.4% A 17.9% 19.0% A 21.3% 16.9% 10.6% 13.9% 26.3% B 20.3% 17.7%
Geen mening 7.3% 5.2% 5.1% 5.1% 7.3% 7.3% 6.1% 8.4% 15.7% C 10.4% C 2.7% 10.2% B 4.3%
Gehercodeerd naar 4 cat.
STEM kan onze samenleving in positieve zin veranderen
Niet akkoord 3% 4.5% 3.8% 2.5% 3.2% 3% 3% 3% 3.6% 3.7% 2.1% 3.5% 2.5%
Neutraal 27.7% 28.3% 26.9% 26.7% 27.5% 27.7% 29.5% 26% 42.8% 31.9% C 21.4% 22% 33.5% A
Akkoord 62% 61.9% 64.2% 65.7% 62.1% 62% 61.3% 62.6% 37.9% 54% 73.8% A B 64.2% 59.7%
Geen mening 7.3% 5.2% 5.1% 5.1% 7.3% 7.3% 6.1% 8.4% 15.7% C 10.4% C 2.7% 10.2% B 4.3%

OUDERS (DOELGROEPSPECIFIEK DEEL)

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021
 • Geslacht
 • Diploma
 • Onderwijsfase kind(eren)
Vragen Antwoorden Totaal
715
2018
(A) 715
2019
(B) 928
2020
(C) 907
2021
(D) 781
2022
(E) 715
Man
(A) 346
Vrouw
(B) 369
Hoogstens lager middelbaar
(A) 17
Hoger middelbaar
(B) 397
Hoger onderwijs
(C) 301
Ouders basisonderwijs
(A) 360
Ouders secundair onderwijs
(B) 355
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?
Ik praat regelmatig met mijn kinderen over dingen die wetenschappelijke uitleg nodig hebben (bv. natuurfenomenen, oorzaken van ziekten, …)
Helemaal niet akkoord 1.1% 1.2% 0.9% 2.4% 3.0% B 1.1% 1.5% 0.7% 6.2% 1% 0.9% 0.9% 1.2%
Eerder niet akkoord 8.4% 4.7% 7.3% 8.2% A 8.6% A 8.4% A 6.3% 10.3% 0% 9.6% 7.2% 7% 9.8%
Neutraal 23.8% 19.3% 18.9% 20.9% 22.8% 23.8% 22.7% 24.8% 38.3% 28.4% C 17% 21.3% 26.4%
Eerder wel akkoord 40.7% 49.9% D E 46.2% D 44% 39.3% 40.7% 40.9% 40.4% 27.8% 37.3% 45.8% 41.6% 39.7%
Helemaal akkoord 19.5% 21.7% 21.8% 20.6% 21.5% 19.5% 21.5% 17.7% 20.5% 14.8% 25.7% B 20.3% 18.7%
Geen mening 6.6% 3.4% 4.9% 3.8% 4.8% 6.6% 7.1% 6.1% 7.2% 8.9% C 3.4% 8.9% B 4.2%
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?
Ik probeer mijn kinderen te helpen om zelf informatie te vinden over wetenschappelijke thema’s
Helemaal niet akkoord 1% 1.1% 1% 1.2% 1.7% 1% 1.6% 0.3% 0% 1.3% 0.6% 0.9% 1%
Eerder niet akkoord 5% 4.6% 6.1% 6.3% 7.9% 5% 3.8% 6.1% 0% 5.5% 4.5% 5.3% 4.6%
Neutraal 29.2% 23.5% 24.4% 26.6% 29.5% 29.2% 30.7% 27.9% 45.9% 31.9% 24.8% 27.8% 30.7%
Eerder wel akkoord 42.8% 51.3% D E 48.4% D 46.3% D 38.3% 42.8% 42% 43.5% 27.8% 39.5% 47.9% 44.1% 41.4%